Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Produktchefsutbildning

– produkt- och varumärkesutveckling i praktiken

 • Affärsutveckling, prissättning och tillväxt
 • Marknadsföring, konkurrensstrategi och positionering
 • Digitala medier och AI i marknadsarbetet
 • Marknadsjuridik
Produktchefsutbildning

För dig som vill utveckla affären och få resultatet att växa

Utbudet på marknaden är enormt och skillnaderna mellan olika produkters egenskaper, kvalitet och pris kan vara små. Produkt- och varumärkesutveckling och rätt val av strategier, marknadsföringsmetoder och kanaler är avgörande för att din produkt ska synas i konkurrensen.

På Produktchefsutbildningen får du en helhetsbild av rollen som produktchef. Du lär dig bland annat att planera, genomföra och följa upp lanseringen av en produkt internt och externt; du får metoder för idéutveckling och kunskaper om hur du positionerar ert varumärke mot konkurrenter på marknaden. Du får också med dig viktiga kunskaper och analysverktyg inom bland annat varumärke, marknadskommunikation och marknadsrätt. Naturligtvis ingår digital kommunikation och AI.

Kursledarna har lång erfarenhet inom sina områden och mixar teori med praktiska, verklighetsnära övningar. Tid ges för diskussion och reflektion och du får chansen att utbyta erfarenheter med andra i samma yrkesroll.

Utbildningens sex dagar är uppdelade i tre block med ett block i månaden, vilket gör att du kan arbeta parallellt med utbildningen och använda dina nya kunskaper direkt.

Välkommen till en heltäckande produktchefsutbildning hos Företagsuniversitetet!

Program

Block 1

Produktchefen

 • produktspecialist och/eller produktchef?
 • de viktigaste uppgifterna
 • insamling, bearbetning och analyser av marknaden
 • prognoser om framtida marknader
 • trender och tendenser
 • identifiera och utveckla marknadsmöjligheter för nya och befintliga varor och tjänster

Marknadsföring av produkter och tjänster

 • marknadens behov och vår lösning
 • affärsidén och vår marknadsdefinition
 • mission, vision, strategier, taktik? Vi reder ut begreppen

Marknads-/Produktplanen

 • mall för marknads-/produktplan
 • undersökningar och analyser
 • marknadsposition

AI - möjligheter och eventuella risker

 • introduktion till AI
 • etik och grundläggande arbetssätt för AI
 • fallstudier och trender 
 • hur kan du använda AI i rollen som produktchef?

Konkurrensstrategier

 • vad har vi att konkurrera med?
 • konkurrentanalys
 • olika konkurrensstrategier

Tillväxt

 • marknadspenetration eller utveckling
 • Ansoff's PM-matris

Block 2

Affärs- och produktutveckling

 • produktlivscykeln
 • produktutveckling
 • metoder för idéer och utveckling
 • försäljningsstrategier
 • bedömning av marknaden för nya varor och tjänster
 • analysverktyg som Porter's 5F och Bostonmatrisen

Digital kommunikation

 • sociala medier som kommunikationsform
 • hur når man fram i sociala medier?
 • lyssna, svara, delta, konversera, engagera
 • gör kunderna delaktiga i produktutvecklingen

Prissättning

 • hur sätter man pris?
 • priskänslighet
 • höja priset eller sälja mer?
 • sänka priset och sälja ännu mer?

Block 3

Marknadsrätt

 • marknadsföringslagen
 • generalklausulen
 • de direkta förbuden
 • orientering om varumärkesrätten

Varumärken

 • varumärken eller produktbeteckningar
 • vad är ett starkt varumärke?
 • varumärkesutvidgning, portföljer

Positionering

 • varför är positionering viktigt?
 • 10 positioneringsregler

Marknadskommunikation

 • kommunikationseffekt och mål
 • kommunikationsprocessen och köpprocessen
 • aktivitetsplanering
 • gästföreläsare, sociala medier

Fakta

Deltagare

Produktchefer, blivande produktchefer samt produktansvariga som vill bli mer affärsmässiga och marknadsinriktade.

Utbildningens mål

Målet är att ge dig kunskaper som behövs för att

 • bli framgångsrik i rollen som produktchef
 • utveckla en effektivare marknadsföring
 • planera, genomföra och följa upp marknadsföringen av ett varumärke eller en produkt
 • skapa marknads-/produktplaner
 • använda sociala medier och AI i produktutveckling och varumärkesarbete.

Metod

Utbildningen ger en god teoretisk grund som tillämpas genom ett antal verklighetsnära övningar. Utrymme ges för erfarenhetsutbyte, diskussioner och reflektion.

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation samt i de fall kursen genomförs på plats i våra kurslokaler även luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se

Hotell

Utbildningen genomförs i Posthuset på Vasagatan 28 i Stockholm. För dig som kommer resande erbjuder vi specialpris på två fina hotell nära kurslokalen: Nordic Light Hotel: boka på nordiclighthotel.com och ange bokningskod "FUN-deltagare" eller Clarion Hotel Sign: ring 08-676 98 00 eller mejla till cl.sign@choice.se och uppge avtalsnummer CH2005318.

 

Kursledare

STOCKHOLM

Loredana Jelmini

Loredana Jelmini är marknadskommunikatör och en erfaren utbildare inom marknadskommunikation, försäljning och varumärken. Med över 20 års erfarenhet av ledande roller som marknads- och kommunikationschef har hon arbetat med många av Sveriges mest välkända och respekterade varumärken inom såväl offentlig förvaltning och civilsamhälle som inom kulturella och kreativa näringar. Med passion och uthållighet guidar och coachar hon organisationer, företag och studenter genom deras utmaningar i syfte att skapa resultat, utveckling och ihållande affärsmöjligheter.

Lasse Folt

Lasse Folt har lång erfarenhet från ledningsgrupper, och har bl.a. varit vd för DesignTorget & optikerkedjan KlarSynt, marknadschef på Stockholmsmässan och försäljningschef på NK. Sedan fem år tillbaka undervisar han på heltid vid högskolor och universitet i bl.a. affärsekonomi, ledarskap och marknadsföring.

Natalie Eriksson

Natalie Eriksson arbetar med marknadsföring och sociala medier för några av Sveriges största varumärken. Hon är också författare, föreläsare, sociala medie-skribent på Resumé och brinner för att utveckla företag och varumärken.

 

Anna Öster

Anna Öster, advokat med affärsjuridik, styrelsearbete och ledningsfrågor som specialitet. Anna är en fantastisk pedagog med lång erfarenhet av utbildning och en förmåga att göra komplicerad juridik lättförståelig och att omsätta den till praktiskt tillämpbar kunskap.