Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Produktchefsutbildning

– produkt- och varumärkesutveckling i praktiken

 • Affärsutveckling och tillväxt
 • Konkurrensstrategi och positionering
 • Digitala medier i marknadsarbetet
Produktchefsutbildning

För dig som vill utveckla affären

Utbudet på marknaden är enormt och skillnaderna mellan olika produkters egenskaper, kvalitet och pris kan vara små. Produkt- och varumärkesutveckling och rätt val av strategier, marknadsföringsmetoder och kanaler är avgörande för att din produkt ska synas i konkurrensen.

På Produktchefsutbildningen får du en helhetsbild av rollen som produktchef. Du lär dig bland annat att planera, genomföra och följa upp lanseringen av en produkt, metoder för idéutveckling och hur du positionerar ert varumärke mot konkurrenter på marknaden. Du får också med dig viktiga kunskaper inom bland annat marknadsrätt och sociala medier.

Kursledarna har lång erfarenhet inom sina områden och mixar teori med praktiska, verklighetsnära övningar. Tid ges för diskussion och reflektion och du får chansen att utbyta erfarenheter med andra i samma yrkesroll.

Utbildningens sex dagar är uppdelade i tre block med ett block i månaden, vilket gör att du kan arbeta parallellt med utbildningen och använda dina nya kunskaper direkt.

Välkommen till en heltäckande produktchefsutbildning hos Företagsuniversitetet!

Program

Block 1

Produktchefen

 • produktspecialist och/eller produktchef?
 • de viktigaste uppgifterna

Vad är marknadsföring?

 • marknadens behov och vår lösning
 • affärsidén och vår marknadsdefinition
 • mission, vision, strategier, taktik? Vi reder ut begreppen

Marknads-/Produktplanen

 • mall för marknads-/produktplan
 • undersökningar och analyser
 • analysverktyg som Porter's 5F och Bostonmatrisen

Konkurrensstrategier

 • vad har vi att konkurrera med?
 • olika konkurrensstrategier

Block 2

Tillväxt

 • marknadspenetration eller utveckling
 • Ansoff's PM-matris

Affärs- och produktutveckling

 • produktlivscykeln
 • produktutveckling
 • metoder för idéer och utveckling

Prissättning

 • hur sätter man pris?
 • priskänslighet
 • höja priset eller sälja mer?
 • sänka priset och sälja ännu mer?

Marknadsrätt

 • marknadsföringslagen
 • generalklausulen
 • de direkta förbuden
 • orientering om varumärkesrätten

Block 3

Sociala medier

 • sociala medier som kommunikationsform
 • hur når man fram i sociala medier?
 • lyssna, svara, delta, konversera, engagera
 • gör kunderna delaktiga i produktutvecklingen

Varumärken

 • varumärken eller produktbeteckningar
 • vad är ett starkt varumärke?
 • varumärkesutvidgning, portföljer

Positionering

 • varför är positionering viktigt?
 • 10 positioneringsregler

Marknadskommunikation

 • kommunikationseffekt och mål
 • kommunikationsprocessen och köpprocessen
 • aktivitetsplanering
 • gästföreläsare, sociala medier

Fakta

Deltagare

Produktchefer, blivande produktchefer samt produktansvariga som vill bli mer affärsmässiga och marknadsinriktade.

Utbildningens mål

Målet är att ge dig kunskaper som behövs för att

 • bli framgångsrik i rollen som produktchef
 • utveckla en effektivare marknadsföring
 • planera, genomföra och följa upp marknadsföringen av ett varumärke eller en produkt
 • skapa marknads-/produktplaner
 • använda sociala medier i produktutveckling och varumärkesarbete.

Metod

Utbildningen ger en god teoretisk grund som tillämpas genom ett antal verklighetsnära övningar. Utrymme ges för erfarenhetsutbyte, diskussioner och reflektion.

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation, luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se

 

Kursledare

STOCKHOLM

Joakim Wessman

Joakim Wessman är advokat med specialkompetens inom risk och kredit. Han har mer än 20 års erfarenhet av att utbilda i juridik och omvandlar teori till praktisk tillämpning.