Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Intern brottsutredning

– upptäck och hantera interna oegentligheter

  • Så upptäcker du intern brottslighet
  • Så dokumenterar du fakta och bevis
  • Gör proffsiga utredningar, objektiva analyser och värderingar
Intern brottsutredning

Lär dig se interna brott och att göra proffsiga interna utredningar

Lås, larm och effektiva kontrollrutiner ger oss ofta ett bra skydd mot yttre angrepp, som till exempel inbrott. Den interna brottsligheten, som exempelvis stöld av företagets egendom, kan vara svårare att hantera och förorsakar ofta stora skador.

Vid intern brottslighet är det viktigt att agera snabbt. Den interna utredningen måste vara professionell och korrekt.

Polisen ställer dessutom höga krav på de handlingar som ska ligga till grund för en polisutredning. Utredningsunderlaget ska kunna hålla för snabba interna åtgärder men också för samverkan med polis och åklagare.

Förebygg, utred och rapportera interna brott

Kursen "Intern brottsutredning" ger dig de praktiska och nödvändiga verktygen för att förebygga, utreda och rapportera intern brottslighet. Du får bland annat lära dig mer om bakgrundskontroller, hur kraven på bevisning ser ut och vad som gäller för brotts- och bevisprovokation. Du får även en djupare insikt i varför vissa medarbetare begår oegentligheter eller brott mot arbetsgivaren.

Dessutom får du kunskaper i kamerabevakningslagen och hur man gör en konceptanmälan.

Mattias Wadsten

Mattias Wadsten arbetar sedan våren 2023 som koncernsäkerhetschef på Attendo. Innan dess var han säkerhets- och informationssäkerhetschef på Keolis Sverige AB i sex år, med ansvar för det övergripande strategiska, systematiska och operativa säkerhetsarbetet. Han har tidigare arbetat som säkerhetschef på Stockholms universitet med ansvar för den fysiska säkerheten, fastighets/ombyggnationsfrågor, laborationssäkerhet, säkerhet/etik kring djurförsök, SBA med mera. Innan dess arbetade han som polis i Stockholm, bland annat i yttre tjänst, som förundersökningsledare, som medlem i ledningsgruppen på Polishögskolan 2007-2009 och var delaktig och delansvarig för polisutbildningen.