Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Framgångsrik förändringsledning

– Change Management för chefer och HR

 • Lär dig leda och driva förändringsprocesser med kommunikation som verktyg
 • Från motstånd till trygghet och engagemang
 • Bygg en kultur för ständiga förbättringar
Framgångsrik förändringsledning - Change Management

För dig som vill utveckla ditt ledarskap i förändringsprocesser

Lär dig sätta mål och hantera utmaningarna på vägen dit

Var är vi och vart ska vi? – de mest centrala frågorna i förändringsarbete. Att veta vart vi vill och identifiera gapet för att nå dit är en viktig pusselbit för att veta vad som behövs för att nå målet. På vägen till målet kommer en hel rad med utmaningar att uppstå, inte minst vårt eget inneboende motstånd. Man vet ju vad man har, men inte vad man får. Det vi kan vara helt säkra på är att förändring så gott som alltid är nödvändig. Omvärlden förändras och vi måste alla hänga med i utvecklingen!

Verktyg, modeller och metoder för lyckade förändringar

I den här utbildningen får du verktyg, modeller och metoder för att genomföra lyckade förändringar i din organisation. Metoder som hjälper dig som förändringsledare och metoder som gör att du kan förutse och därmed hantera utmaningarna som dyker upp på vägen på ett smidigt sätt. Du får exempel på hur du steg för steg kan hantera motstånd inom din organisation.

En förändringsprocess består av ett antal faser och vi vet att man genom att involvera alla berörda medarbetare skapar delaktighet och därmed engagemang, vilket ökar chansen att lyckas med förändringsprocessen.

Välkommen till en praktisk utbildning där du gärna får ta med dig ditt eget förändringsprojekt för att kunna tillämpa de metoder och verktyg du får på kursen i din egen verklighet!

Program

Teorier och vetenskaplig förankring till förändring

 • forskning och aktuella teorier inom förändring
 • förändringsmodeller och dess innebörd
 • värdet av tydlig vision och mål

Förändringsledning

 • vad är det och varför är det värdefullt att lära sig?
 • ledarskapets betydelse i förändringsarbetet
 • gör det lätt att göra rätt
 • roller och ansvar

Förändringsbenägenhet

 • faser vi som individer går igenom i en förändring
 • motivation och motstånd
 • skapa förutsättning att lyckas genom att förstå hur vi fungerar
 • skapa engagemang hos våra medarbetare

Kommunikation i förändring

 • hur du kommunicerar har betydelse
 • fallgropar och möjligheter
 • få fram ditt budskap

Involvera

 • skapa engagemang genom att involvera
 • delaktighet är en nyckel

Digitalt stöd efter kursen – uppföljning och tillämpning

 • med hjälp av den digitala coachen Knowly

Fakta

Deltagare

Chefer, HR-chefer och andra medarbetare på HR-avdelningen som arbetar med förändringsprocesser.

Mål

Målet är att ge kunskaper som behövs för att

 • effektivt kunna driva förändringsprocesser i din organisation
 • förstå förändringsprocessens olika steg
 • förstå hur människor reagerar vid förändring och hantera detta på bästa sätt
 • tillämpa praktiska metoder och verktyg för att planera, kommunicera, implementera och följa upp förändring
 • motivera och skapa vilja till förändring hos dina medarbetare.

Metod och digitalt stöd

Kursen varvar teori med praktiska och verklighetsnära case och övningar. Med dig från kursen får du ett antal praktiska checklistor och mallar.

Vi använder det digitala stödet Knowly för att du ska kunna följa upp och implementera de nya kunskaperna i ditt dagliga arbete. Du skriver din egen handlingsplan i din mobil eller dator och när du kommer tillbaka till arbetet och vardagen påminner och coachar den digitala coachen dig så att du lättare ska kunna nå dina mål.

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation samt i de fall kursen genomförs på plats i våra kurslokaler även luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se

Kursledare

STOCKHOLM

Anna Lundberg

Anna Lundberg har gedigen erfarenhet från HR-arbete i ett flertal olika branscher, främst inom privat näringsliv. Anna har stor vana av att arbeta såväl strategiskt som operativt med HR-arbete i olika roller främst som HR-chef och Senior HR-konsult. Hennes kompetens och erfarenhet finns inom allt från förändringsarbete, organisationsutveckling, ledarskapsutveckling till arbetsrätt, rekrytering och individuell karriärrådgivning. Hon är utbildad Personalvetare från Stockholms Universitet (1994-1997).