Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Arbetsmiljö - företagsintern utbildning

– Life at work - utbildningar och workshops för det nya flexibla arbetslivet

 • Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Social hållbarhet
 • Hållbar prestation för en framgångsrik verksamhet
 • Förebygg och hantera ohälsosam arbetsbelastning och kränkande särbehandling
 • Fånga upp tidiga signaler på stressrelaterad ohälsa
 • Digital arbetsmiljö och distansarbete
 • Att coacha medarbetare på distans
 • Hälsofrämjande och inkluderande ledarskap
Arbetsmiljö - utbildning

Skapa en positiv arbetsmiljö som främjar både hälsa och affärer

Företagsintern utbildning i arbetsmiljö för chefer, HR och medarbetare

Det finns många arbetsmiljökurser på marknaden. Många kurser som ger kunskaper om lagar, arbetsgivaransvar och stresshantering. Idag ligger fokus av naturliga skäl mycket på distansarbete och digital arbetsmiljö. Hos oss på Företagsuniversitetet kan du få "hela paketet", från grundläggande utbildningar i systematiskt arbetsmiljöarbete till det senaste inom digital arbetsmiljö. Vi samarbetar med de skarpaste experterna och de skickligaste kursledarna. Du får alltid det senaste, presenterat på ett pedagogiskt sätt med fokus på det praktiska arbetet. Vi erbjuder både helt digital och vanlig "fysisk" utbildning för både chefer, HR-avdelningen och medarbetare.

Vi vet att en organisation som ser till att medarbetarna mår bra och kan prestera långsiktigt också har mycket större chanser att skapa goda resultat och lyckas i affären. Med ett rykte som bra arbetsgivare kan du dessutom locka till dig de allra bästa talangerna – och arbetsmiljöarbetet blir en del i företagets Employer Branding.

Den nya Myndigheten för arbetsmiljökunskap har i en rapport (framtagen under pandemin) presenterat hur de ser på arbetsgivarnas ansvar och kompetens vad gäller arbetsmiljön på de nya mer flexibla arbetsplatserna framöver. Deras rekommendationer är:

 • Stärk arbetsgivarnas kompetens och förmåga att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete när arbetsplatsen inte är på kontoret.
 • Stärk arbetstagarens kompetens i hur de kan anpassa den egna arbetsplatsen för en god arbetsmiljö.
 • Stärk arbetsgivarnas kompetens i hur de kan hantera arbetsmiljöarbete i en situation där en påtaglig del av arbetstiden är förlagd till hemmet.

På Företagsuniversitetet kan både du som är arbetsgivare och du som är arbetstagare stärka din kompetens inom arbetsmiljöområdet. Antingen i form av den digitala kursen Jobba smartare eller i en företagsintern utbildning som anpassas efter din organisations specifika behov och önskemål. Om du vill veta mer eller beställa en utbildning, välkommen att kontakta Camilla Godén på 08-600 62 00 eller camilla.goden@foretagsuniversitetet.se.

Program

Utbildningar för både chefer och medarbetare

Våra arbetsmiljöutbildningar vänder sig till chefer, arbetsledare, HR-chefer som har ansvar för den organisatoriska och sociala arbetsmiljö på arbetsplatsen samt till medarbetare.

Nya kunskaper för det nya arbetslivet

Målet med våra arbetsmiljöutbildningar är att ge kunskaper om bland annat:

 • Hur du skapar förutsättningar för en arbetsmiljö som främjar både hälsa och affärer
 • Hur du kan arbeta proaktivt med digital arbetsmiljö och psykosocial hälsa
 • Hur du bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Hur du förebygger och hanterar ohälsosam arbetsbelastning och kränkande särbehandling
 • Hur du upptäcker tidiga signaler på stressrelaterad ohälsa
 • Hur du kan hantera både kort- och långtidssjukfrånvaro på ett konstruktivt sätt
 • Hur du kan planera din tid och ditt arbete för att kunna prestera och ha kontroll med bibehållet välmående
 • Hur du som chef kan ha ett inkluderande ledarkap

 

Deltagare

Våra arbetsmiljöutbildningar vänder sig till chefer, arbetsledare, HR-chefer som har ansvar för den organisatoriska och sociala arbetsmiljö på arbetsplatsen samt till medarbetare.

Mål

Målet med våra arbetsmiljöutbildningar är att ge kunskaper om bland annat:

 • Hur du skapar förutsättningar för en arbetsmiljö som främjar både hälsa och affärer
 • Hur du kan arbeta proaktivt med digital arbetsmiljö och psykosocial hälsa
 • Hur du bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Hur du förebygger och hanterar ohälsosam arbetsbelastning och kränkande särbehandling
 • Hur du upptäcker tidiga signaler på stressrelaterad ohälsa
 • Hur du kan hantera både kort- och långtidssjukfrånvaro på ett konstruktivt sätt
 • Hur du kan planera din tid och ditt arbete för att kunna prestera och ha kontroll med bibehållet välmående
 • Hur du som chef kan ha ett inkluderande ledarkap

Metod, upplägg och digitalt stöd

Utbildningarna anpassas efter din organisations specifika behov och önskemål men basupplägget består ofta av tre steg: före, under och efter. Vi använder det digitala verktyget Knowly för att förbereda, förstärka och se till att de nya kunskaperna tillämpas i det dagliga arbetet.

Kontakt

Om du vill veta mer om eller beställa vår arbetsmiljöutbildning är du välkommen att kontakta Camilla Godén, 08-600 62 00.

 

Kursledare

Kerstin Wejlid

Kerstin Wejlid är HR-konsult med erfarenhet från både stora och mindre bolag främst inom IT och Finans. Kerstin har arbetat i koncernledningar med strategisk HR, men tycker att det är lite roligare att arbeta med mindre bolag där arbetsuppgifterna varierar mellan högt och lågt. Hon har erfarenhet av egen verksamhet där hon startat och byggt upp företag samt arbetat som konsult med uppdrag av styrelse, VD, ledningsgrupp samt som chef inom olika branscher. HR i framkant är hennes motto.

Anna Johnsson

Anna Johnsson har lång och gedigen kompetens inom arbetsmiljö, trygghets- och säkerhetsområdet. Hon arbetar som arbetsmiljöchef på Arriva sedan 2015. Dessförinnan var hon arbetsmiljö- och hälsostrateg på SJ.

Louise Lind

Louise Lind är organisations- och ledarutvecklare och har lång bakgrund som chef i olika organisationer, bland annat inom Polisen och inom Folkbildningen. Hon har även flera års erfarenhet från styrelsearbete i värderingsdrivna organisationer. Med fokus på kommunikation, ledarskap, förändringsarbete och konflikthantering har hon utvecklat individer, grupper och organisationer under många år.

Josephine Borg

Josephine Borg är jurist och har arbetat som advokat på en av Sveriges ledande affärsjuridiska advokatbyråer samt varit delägare på Sveriges främsta nischbyrå i arbetsrätt. Hon har också arbetat som bolagsjurist på det internationella golvföretaget Pergo och chefsjurist på Statoil (numera CircleK). Hon är även diplomerad organisationskonsult och har arbetat som affärsutvecklingschef för Food Folk som driver McDonald’s i Norden.

Tiina Piippo Hagman

Tiina Piippo Hagman är senior konsult inom kundkommunikation, teamutveckling och ledarskap. Hon har gedigen erfarenhet som chef inom försäljning i bank- och försäkringsbranschen, bland annat Nordea och Länsförsäkringar. Där har hon genomfört förändringsarbete på organisations-, grupp- och individnivå. Tiinas drivkrafter är att skapa bestående förändringar som gör skillnad.

Arnold Bergman

Arnold Bergman är diplomerad personalvetare och har under många år arbetat på Siemens och Systembolaget. Som HR-konsult har han jobbat i olika uppdrag för bl.a. idéburna organisationer, skolor, politiska partier och inom näringslivet. Han brinner för arbetsmiljö och särskilt frågor som rör den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Arnold menar att "att aktivt arbeta med sin organisationskultur är ett sätt att förtydliga förutsättningar och förbättra den organisatoriska och sociala arbetsmiljön"