Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Systemvetenskap för arkivarier - Steg 2

 • Få en djupare inblick i informationssäkerhet
 • Framtidens teknik – hur påverkar den arkivariens roll?
 • När systemet ska arkiveras
Systemvetenskap för arkivarier - steg 2 - kurs

För dig som är arkivarie och vill fördjupa dina kunskaper i IT-teknik och systemvetenskap

Det här är en kurs för dig som redan har vissa kunskaper inom IT-teknik, men behöver se fortsättningen på vad detta innebär inom arkivvärlden mer på djupet. Kanske har du fått med dig en del IT-kunskaper utmed din egen utbildningsväg till att bli arkivarie, kanske har du redan viss erfarenhet av systemvetenskapliga begrepp via dina yrkesprocesser och projekt. Eller så har du på andra sätt fått kunskaper motsvarande Företagsuniversitetets Systemvetenskap för arkivarier – Steg 1

I den här kursen om två block – totalt fyra dagar – tar vi den systemvetenskapliga begreppsvärlden ett steg vidare. Det första blocket handlar i sin helhet om informationssäkerhet. Block 2 tittar på nutida och framtida aspekter kring system och de informationsprocesser som genereras. Hur påverkar våra nya arbetssätt de digitala dokumenten? Vad innebär artificiell intelligens i praktiken? Hur påverkar begrepp som Big Data och Business Intelligence våra verksamheter? Dessa och liknande frågeställningar tas upp.

Välkommen till en praktisk och aktuell fördjupningskurs systemvetenskap för arkivarier!

OBS! För dig som gått grundkursen i Systemvetenskap för arkivarier mellan åren 2017 och våren 2020, finns en skräddarsydd steg 2-kurs. Se program här.

Program

Block 1 – Informationssäkerhet

Dag 1

Introduktion till informationssäkerhet, begrepp m.m.

 • Presentation av ISO 27000-serien och andra relevanta standarder och ramverk
 • Klassificering av information med avseende på konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet
 • Hot och risker samt ”best practices” med avseende på riskreducerande åtgärder
 • Legala krav – en överflygning av relevant lagstiftning inom informations­säkerhetsområdet

Dag 2

Hot och risker, fördjupning

 • Hotaktörernas modus operandi, ett angrepps ”anatomi” m.m.
 • Analysmetoder – hur man urskiljer kronjuveler och guldägg

Social ingenjörskonst

 • Att känna igen ett angrepp
 • Preventiva rutiner

IT-säkerhet

 • Sårbarheter och angreppsvektorer
 • Incidenthantering

Sourcingstrategi och upphandling

 • Juridiska aspekter
 • Kravställning och beställarkompetens - att formulera välavvägda avtal (SLA/OLA)

Trender samt framtida hot och utmaningar

 • Big data, molnet och sakernas internet
 • Algoritmer och artificiell intelligens

Block 2 – Ny teknik och nya trender

Dag 1

 • Digitala signaturer
 • Digitala urkunder
 • Hur långt når PDF/A ?
 • PDF/A och motsvarande tekniker
 • Arkivering av system och databaser

Dag 2

 • Begreppen Data Warehouse, Big Data, Data Mining
 • Business Intelligence och dataanays
 • Hur påverkar detta informationsbevarande?
 • Artificiell Intelligens
 • Augmented Reality, Machine Learning
 • Hur hantera framtiden?

Fakta

Deltagare

Den här kursen vänder sig till dig som redan har vissa kunskaper i IT-teknik och systemvetenskap, men vill gå vidare och fördjupa kunskaperna ytterligare. OBS! För dig som gått utbildningen "Systemvetenskap för arkivarier" mellan åren 2017 och våren 2020 finns en skräddarsydd Steg 2-kurs. Se program här.

Mål

Kursen mål är att ge dig fördjupade kunskaper i informationssäkerhet, kunskaper om nuvarande och framtida aspekter kring system och de informationsprocesser som genereras samt kunskaper om hur Big Data,business intelligence, artificiell intelligens och digitala dokument påverkar verksamheten.

Metod

Kursen ger dig både teoretiska och praktiska kunskaper, föreläsningar varvas med många praktiska övningar samt diskussioner.

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation, luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se