Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Säkerhetsskydd - Säkerhetsprövningsintervjun

– praktisk kurs för bästa resultat i säkerhetsprövningen

 • Inför intervjun
 • Genomförande
 • Genomgång av frågeområden
 • Dokumentation av säkerhetsprövningsintervjun
Säkerhetsskydd - säkerhetsprövningsintervjun

Säkerhetsprövningsintervjun i praktiken

I klassrum eller online

Säkerhetsprövning är enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) och säkerhetsskyddsförordningen (2018:658) en sammanfattande benämning på åtgärder som ska klarlägga om en person kan antas vara lojal mot de intressen som lagen ska skydda, och i övrigt är pålitlig från säkerhetssynpunkt.

En viktig del i detta är säkerhetsprövningsintervjun, som tillsammans med övrig inhämtad information, syftar till att bedöma en persons lojalitet, pålitlighet och eventuella sårbarheter. Det handlar inte bara om att kunna ställa frågor utan också om att kunna tolka och bedöma de svar som ges.

Den här fristående halvdagskursen omfattar hela intervjuprocessen, från förberedelser till dokumentation av samtalet. Kursen utgår från aktuella exempel och deltagarna får träna sig i att vara lyhörda för vilka svar som behöver kompletterande frågor.

Du kan gå halvdagskursen separat eller kombinera den med kursen Säkerhetsskydd - Personalsäkerhet

Möjlighet att ansluta online

För dig som inte vill eller kan komma till oss, finns undervisningen att följa online i realtid. Du kommer att få samma upplevelse som om du hade befunnit dig i klassrummet, eftersom du ser och hör kursledare och dina kurskamrater på ett kvalitativt sätt. För att vara med i hybrid-klassrummet behöver du en enhet med kamera, mikrofon/högtalare och stabil uppkoppling. Bäst fungerar det om du laddar ner programvaran Zoom till din enhet, det kan du göra här: https://foretagsuniversitetet.zoom.us/download 

Har du inte möjlighet att ladda ner programmet till din arbetsdator så finns det möjlighet att ansluta till mötet via din webbläsare, men det är inte optimalt. Viktigt är i så fall att du har en uppdaterad webbläsare och att du inte använder Internet Explorer.

Meddela om du önskar delta online i meddelanderutan när du bokar dig!

 

Program

09.00Säkerhetsprövningsintervjun

 • förberedelser inför säkerhetsprövningsintervjun
 • genomgång av frågeområdena
 • hur tolka och bedöma svaren?
 • praktiska övningar
 • dokumentation

12.00Avslutning

Fakta

Deltagare

Kursen riktar sig till säkerhetsskyddschefer och andra säkerhetsfunktioner hos både verksamhetsutövare och leverantörer, HR-funktioner samt chefer med personal placerad i säkerhetsklass. Du kan både vara anställd eller upphandlad konsult.

Mål

Målet är att ge de kunskaper som behövs för att

 • kunna förbereda, genomföra och dokumentera säkerhetsprövningsintervjuer
 • veta hur frågorna ska ställas och hur svaren ska tolkas
 • få praktiska verktyg för att kunna bedöma lojalitet, pålitlighet och eventuella sårbarheter

Övrigt

Kursen genomförs som lärarledd onlineundervisning.

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation samt i de fall kursen genomförs på plats i våra kurslokaler även luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se

Kursledare

STOCKHOLM

Marie Louise Arendt

Marie Louise Arendt har mer än 20 års erfarenhet av arbete med offentlig samhällssäkerhet och säkerhetsskydd, krisberedskap, krishantering och civilt försvar. Hon har arbetat som säkerhetschef/säkerhetsskyddschef i kommun, inom försvarsindustrin och på energiföretag tidigare och verkar i dag som strategisk säkerhetsexpert i Region Skåne.