Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Hållbarhetschef - diplomutbildning

- för dig som driver organisationens hållbarhetsarbete

 • Så driver du hållbarhetsfrågan både som förändringsledare och via ledningssystem
 • Svensk miljölagstiftning och svenska hållbarhetsmål
 • Hållbarhetsrapportering enligt EU:s nya direktiv
 • Utveckla verksamheten för framtiden och säkra din egen karriär
Hållbarhetschef - diplomutbildning

Så driver du hållbarhetsarbetet i din organisation

Vill du bli en ledande kraft inom hållbarhetsområdet och leda din organisation mot framtiden genom ett medvetet hållbarhetsarbete? Då är vår 11 dagar långa utbildning "Hållbarhetschef - diplomutbildning" den perfekta utbildningen för dig!

Hållbarhet är inte bara en trend, det är idag en nödvändighet för företag och organisationer över hela världen. Genom att skaffa dig de senaste kunskaperna inom hållbarhet bidrar du till organisationens utveckling inför framtiden samtidigt som du själv får kunskaper och kompetens som ger dig fördelar i din karriär.

Den här utbildningen ger dig en helhetsbild av hållbarhetsområdet, både bredd och djup. Du lär dig bland annat att driva hållbarhetsfrågan både som förändringsledare och via ledningssystem; du får aktuella kunskaper om svensk miljölagstiftning och svenska hållbarhetsmål samt lär dig hållbarhetsrapportering enligt EU:s nya direktiv. Vi har handplockat de främsta specialisterna inom respektive område som delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter och låter dig testa och tillämpa de nya kunskaperna direkt.

Välkommen till en högaktuell och mycket spännande utbildning!

Program

Programmet kommer inom kort att presenteras  mer i detalj, nedan en översikt

Block 1 - 2 dagar

Introduktion

Hållbarhet/Sustainability/CSR

 • Begreppet hållbarhet och relaterade begrepps framväxt
 • Ansvarsfördelning mellan sektorer
 • Nuvarande innehåll
 • Trender och framtid

Nuläget och orsakssamband

 • De stora miljöutmaningarna
 • Social utveckling och Mänskliga rättigheter
 • Samband och omställning

Mål och väsentliga frågor

 • Bestämma miljö/social påverkan, väsentlighetsanalys
 • Utforma mål och indikatorer
 • Integrera i verksamhet och affär

Block 2 - 3 dagar

Mål och intressentinteraktion

 • Målsättningar och strategier
 • Intressentanalys och intressentinteraktion
 • Arbeta med intressentperspektiv

Förändringsarbete med hjälp av ledningssystem

 • ISO certifierade ledningssystem för hållbarhetsarbete
 • Systematiskt arbetssätt
 • Att införa och arbeta med ett certifierat ledningssystem

Miljölagstiftning och miljötillstånd

 • Introduktion till miljörätt, miljöbalken och relaterade lagar
 • Grundläggande krav på skyddsåtgärder
 • Tillstånd och tillståndsprocessen
 • Krav på egenkontroll, tillsyn, sanktioner och skadestånd

Mätning och beräkning av klimatpåverkan

 • Introduktion GHG-protokollet
 • Definition av scope
 • Hur mätningar genomförs
 • Vetenskapligt förankrade mål (SBTi)
 • Location- och market based beräkning

Block 3 - 2 dagar

 Förändringsledning

 • Hållbarhet och ledarskap
 • Att påverka kulturen
 • Värdestyrd affär
 • Olika omställningsmodeller/metoder

Hållbarhetsrapportering

 • Krav på rapportering CSRD
 • Rapporteringsstandarder ESRS, GRI
 • Hur producera en hållbarhetsrapport

Block 4 - 2 dagar

 Hållbara leverantörsled

 • Due diligence och CSDD av leverantörer
 • Metoder för leverantörssyrning
 • Uppföljning

Trender som stärker hållbarhetsarbetet

 • Cirkulär ekonomi
 • Digitalisering
 • Effektivisering

Block 5 - 2 dagar

Korruption och ekonomiska oegentligheter

 • Begreppet och dess innehåll
 • Förekomst och riskområden
 • Arbete för att motverka

Kursavslutning och diplomering

 • Redovisning diplomerings uppgift
 • Egen plan framåt
 • Diplomering

Fakta

Deltagare

Utbildningen vänder sig till dig som är ansvarig för organisationens hållbarhetsarbete som t.ex. hållbarhetskonsult, miljöanalytiker, CSR-specialist (Corporate Social Responsibility) eller hållbarhetschef.

Mål

Utbildningen ger dig kompetens att driva en organisations hållbarhetsarbete som hållbarhetschef/-ansvarig alternativt att driva omställning mot hållbarhet som konsult.

Målet med utbildningen är att ge de kunskaper som behövs för att:

 • förstå de hållbarhetsutmaningar som vi står inför
 • sätta en organisations hållbarhetsstrategi och -mål
 • driva förändring både som förändringsledare och via ledningssystem
 • ha insikt i svensk miljölagstiftning och svenska hållbarhetsmål
 • arbeta med hållbarhetsrapportering.

Diplomering

För att erhålla diplom krävs 100% närvaro samt godkänd diplomeringsuppgift.

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation samt i de fall kursen genomförs på plats i våra kurslokaler även luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se

Hotell

Utbildningen genomförs i Posthuset på Vasagatan 28 i Stockholm. För dig som kommer resande erbjuder vi specialpris på två fina hotell nära kurslokalen: Nordic Light Hotel: boka på nordiclighthotel.com och ange bokningskod "FUN-deltagare" eller Clarion Hotel Sign: ring 08-676 98 00 eller mejla till cl.sign@choice.se och uppge avtalsnummer CH2005318.

Kursledare

STOCKHOLM

Åsa Stenborg

Åsa Stenborg är strategisk rådgivare till organisationer som arbetar med omställning mot hållbarhet. Hon är civilekonom och har bland annat varit generalsekreterare för Det naturliga steget. Hon har bred erfarenhet från olika sektorer och har förmåga att kombinera visionärt arbete med konkret uppföljning. Åsa är en van föredragshållare med kapacitet att utmana och engagera. Hon är grundare av CSR-pod där företags hållbarhetsengagemang debatteras och granskas.

Karl Sandberg

Karl Sandberg har sin bakgrund i bevakningsbranschen med över 10 år som chef för HR, kommunikation och compliance. Han har stor erfarenhet av att leda och utveckla stora organisationer med förvärv, sammanslagningar samt att skapa integrerade kvalitetsledningssystem. Han har arbetat med kunder från såväl privat som offentlig verksamhet med allt från anbud till uppstartsverksamhet.

Frida Andersson

Frida Anderson är biträdande jurist vid Fröberg & Lundholm Advokatbyrå och specialiserad inom miljörätt med fokus på energi. Huvudsakligen arbetar Frida med tillståndsprövningar, men även med tillsynsfrågor, efterbehandling och andra miljörättsliga frågor. Frida har bland annat stor erfarenhet av tillståndsprövningar av vindkraft och vattenkraft.

Natali Engstam Phalén

Natali Engström Phalén är advokat och var mellan 2017 och 2021 generalsekreterare för Institutet Mot Mutor. Hon har även varit advokat vid en av Stockholms större advokatbyråer med särskilt fokus mot antikorruption samt EU- och konkurrensrättsliga frågor. Natali har erfarenhet från utredningar om mutbrott och har arbetat med frågor rörande antikorruption såsom policyarbete, due diligence och upprättande och hantering av visselblåsningssystem.

Anton Claésson

Anton Claésson är klimatstrateg på ZeroMission och har under drygt 2 års tid hjälpt ett tjugotal företag inom olika branscher att mäta och minska sina växthusgasutsläpp. Ambitionen är att ge företag de verktyg som krävs för att kunna driva ett effektivt och långsiktigt hållbarhetsarbete. Blev utnämnd som en av 33 unga hållbarhetstalanger under 2023 av Aktuell Hållbarhet.

Rickard Naring

Rickard Naring har lång erfarenhet som förändringsledare på bland annat Hewlett-Packard, Apoteket AB och Systembolaget, där han har arbetat med utveckling av såväl grupper som individer. Han är också certifierad coach.