Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Framgångsrik förändringsledning

– Change Management för chefer och HR

 • Lär dig leda och driva förändringsprocesser med kommunikation som verktyg
 • Från motstånd till trygghet och engagemang
 • Bygg en kultur för ständiga förbättringar
Framgångsrik förändringsledning - Change Management

För dig som vill utveckla ditt ledarskap i förändringsprocesser

Lär dig sätta mål och hantera utmaningarna på vägen dit

Var är vi och vart ska vi? – de mest centrala frågorna i förändringsarbete. Att veta vart vi vill och identifiera gapet för att nå dit är en viktig pusselbit för att veta vad som behövs för att nå målet. På vägen till målet kommer en hel rad med utmaningar att uppstå, inte minst vårt eget inneboende motstånd. Man vet ju vad man har, men inte vad man får. Det vi kan vara helt säkra på är att förändring så gott som alltid är nödvändig. Omvärlden förändras och vi måste alla hänga med i utvecklingen!

 

Verktyg, modeller och metoder för lyckade förändringar

I den här utbildningen får du verktyg, modeller och metoder för att genomföra lyckade förändringar i din organisation. Metoder som hjälper dig som förändringsledare och metoder som gör att du kan förutse och därmed hantera utmaningarna som dyker upp på vägen på ett smidigt sätt. Du får exempel på hur du steg för steg kan hantera motstånd inom din organisation.

En förändringsprocess består av ett antal faser och vi vet att man genom att involvera alla berörda medarbetare skapar delaktighet och därmed engagemang, vilket ökar chansen att lyckas med förändringsprocessen.

Välkommen till en praktisk utbildning där du gärna får ta med dig ditt eget förändringsprojekt för att kunna tillämpa de metoder och verktyg du får på kursen i din egen verklighet!

Våra kurser går online via Zoom fram tills i mitten av september. Därefter hoppas vi (beroende på Folkhälsomyndighetens rekommendationer och företagens reserestriktioner) kunna genomföra kurserna i våra lokaler, men naturligtvis med en anpassning av dukning, servering och logistik så att du säkert och tryggt ska kunna gå kurs hos oss.

Program

Kursinnehåll

Förändring

 • förändringar i omvärld, arbetsliv och ledarskap
 • attityder till förändring

Förändringsledning

 • syftet med förändringsledning
 • viktigaste framgångsfaktorerna
 • steg för steg; från att utveckla en tydlig vision till kontinuerlig uppföljning
 • motivation eller motstånd
 • ledarskapets betydelse

Så fungerar vi vid förändring

 • reaktioner vid förändring
 • förändringstrappans faser
 • stötta och leda medarbetare från förnekelse till engagemang

Kommunikation för förändring

 • hur säkerställa att budskapet nått fram?
 • vikten av repetition och rätt kanaler
 • planera kommunikationen i sprintar
 • målgruppsanpassad kommunikation

Digitalt stöd efter kursen – uppföljning och tillämpning

 • med hjälp av den digitala coachen Knowly

Fakta

Deltagare

Chefer, HR-chefer och andra medarbetare på HR-avdelningen som arbetar med förändringsprocesser.

Mål

Målet är att ge kunskaper som behövs för att

 • effektivt kunna driva förändringsprocesser i din organisation
 • förstå förändringsprocessens olika steg
 • förstå hur människor reagerar vid förändring och hantera detta på bästa sätt
 • tillämpa praktiska metoder och verktyg för att planera, kommunicera, implementera och följa upp förändring
 • motivera och skapa vilja till förändring hos dina medarbetare.

Metod och digitalt stöd

Kursen varvar teori med praktiska och verklighetsnära case och övningar. Med dig från kursen får du ett antal praktiska checklistor och mallar.

Vi använder det digitala stödet Knowly för att du ska kunna följa upp och implementera de nya kunskaperna i ditt dagliga arbete. Du skriver din egen handlingsplan i din mobil eller dator och när du kommer tillbaka till arbetet och vardagen påminner och coachar den digitala coachen dig så att du lättare ska kunna nå dina mål.

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation, luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se