Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Framgångsrik förändringsledning

– Change Management för chefer och HR

 • Lär dig leda och driva förändringsprocesser med kommunikation som verktyg
 • Från motstånd till trygghet och engagemang
 • Bygg en kultur för ständiga förbättringar
Framgångsrik förändringsledning - Change Management

För dig som vill utveckla ditt ledarskap i förändringsprocesser

Förändring är numera ett konstant tillstånd i de flesta verksamheter. Det kan skapa osäkerhet, otrygghet och frustration, både hos dig som ledare och hos dina medarbetare. Utmaningen ligger i att leda dig själv och dina medarbetare från ett naturligt motstånd - till ett engagemang och ett ägarskap. Lyckas du med det ökar dina chanser att nå målen,  skapa bestående effekter och en kultur där man arbetar med ständiga förbättringar.

På den här kursen får du som är chef, HR-chef eller medarbetare på HR-avdelningen lära dig att leda förändring. Förändringsledning fokuserar på att åstadkomma positiva beteendeförändringar hos människor genom att få dem att själv vilja ändra sitt beteende.

Du lär dig ett strukturerat tillvägagångssätt för att planera, kommunicera, implementera och följa upp förändringen på ett professionellt sätt. Du lär dig bemöta olika reaktioner i processen och hantera dem på bästa sätt för att ledsaga medarbetare, grupper och organisationer från nuläget till ett önskat framtida läge.

För att göra utbildningen så verksamhetsnära som möjligt tar du med dig ett eget förändringsprojekt som du använder på utbildningen när vi tillämpar ett antal praktiska modeller och verktyg i övningarna.

Välkommen till en praktisk och verklighetsnära utbildning i förändringsledning!

Program

Digitalt stöd före kursen – förbered dig

En vecka före kursen får du ett utskick via det digitala verktyget Knowly för att du ska förbereda dig på bästa sätt och få ut maximal effekt av utbildningsdagen.

09.45Kaffe och samling

10.00Förändring

 • förändringar i omvärld, arbetsliv och ledarskap
 • attityder till förändring

Förändringsledning

 • syftet med förändringsledning
 • viktigaste framgångsfaktorerna
 • steg för steg; från att utveckla en tydlig vision till kontinuerlig uppföljning
 • motivation eller motstånd
 • ledarskapets betydelse

12.30Lunch

13.30Så fungerar vi vid förändring

 • reaktioner vid förändring
 • förändringstrappans faser
 • stötta och leda medarbetare från förnekelse till engagemang

Kommunikation för förändring

 • hur säkerställa att budskapet nått fram?
 • vikten av repetition och rätt kanaler
 • planera kommunikationen i sprintar
 • målgruppsanpassad kommunikation

17.00Kursen avslutas

Digitalt stöd efter kursen – uppföljning och tillämpning

Fakta

Deltagare

Chefer, HR-chefer och andra medarbetare på HR-avdelningen som arbetar med förändringsprocesser.

Mål

Målet är att ge kunskaper som behövs för att

 • effektivt kunna driva förändringsprocesser i din organisation
 • förstå förändringsprocessens olika steg
 • förstå hur människor reagerar vid förändring och hantera detta på bästa sätt
 • tillämpa praktiska metoder och verktyg för att planera, kommunicera, implementera och följa upp förändring
 • motivera och skapa vilja till förändring hos dina medarbetare.

Metod och digitalt stöd

Kursen varvar teori med praktiska och verklighetsnära case och övningar. Med dig från kursen får du ett antal praktiska checklistor och mallar.

Vi arbetar med det digitala stödet Knowly, både före och efter kursen. Före – för att du ska kunna förbereda dig på bästa sätt och få ut så mycket som möjligt av utbildningsdagen. Efter - för att du ska kunna följa upp och implementera de nya kunskaperna i ditt dagliga arbete.

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation, luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se

Kursledare

STOCKHOLM

Malin Ung

Malin Ung är senior HR-konsult med gedigen erfarenhet av såväl operativt och strategiskt HR-arbete, som att hålla både öppna och företagsanpassade utbildningar inom HR-området. Malin har verkat inom ett antal olika branscher (på bl.a. Enfo, Wise Group, Effnet, Pharmacia) i roller som t ex HR-direktör, personalchef, utbildare och kompetensutvecklare. Malin driver nu HR Skills som fokuserar på kompetens- och utvecklingsprocesser för både enskilda medarbetare och organisationen som helhet.