Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Visselblåsarlagen - webbinarium

– det nya visselblåsardirektivet

Högaktuellt webbinarium om visselblåsardirektivet, som börjar gälla i EUs medlemsstater senast den 17 december. Kommande tillfällen är den 22 oktober kl 13.00 och 30 november kl 9.30.

Visselblåsarlagen – det nya visselblåsardirektivet

De viktigaste punkterna i visselblåsardirektivet

Europeiska rådet antog den 7 oktober 2020 det så kallade visselblåsardirektivet, det vill säga direktivet om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten.

Det ska skapa en minimistandard inom EU för att skydda den som slår larm om oegentligheter som rör bland annat finansiella tjänster, penningtvätt, folkhälsa, och konsument- eller dataskydd.

Direktivet ska börja gälla i medlemsstaterna den 17 december 2021 och gäller all privat och offentlig verksamhet med mer än 50 anställda.

Företagsuniversitetet genomför nu ett högaktuellt webbinarium vid två olika tillfällen, där vi går genom det viktigaste i det här direktivet, som Sverige ställt sig bakom.

Under det en och en halv timme långa seminariet benar vi ut:

 • Vad innebär detta direktiv?
 • Vad händer om man inte följer direktivet?
 • Vilka krav finns på anmälningsrutiner för enskilda anställda?
 • Vilka krav finns för att utreda anmälda misstänkta incidenter?
 • Hur kan processer och system se ut för att man ska vara i compliance med regelverket

Webbinariet går vid flera tillfällen - närmast:

 • 22 oktober kl 13.00-14.30
 •  30 november kl 9.30-11.00

Program

90 minuter långt seminarium som lyfter följande frågor:

 • Vad innebär visselblåsardirektivet?
 • Vad händer om man inte följer direktivet?
 • Vilka krav finns på anmälningsrutiner för enskilda anställda?
 • Vilka krav finns för att utreda anmälda misstänkta incidenter?
 • Hur kan processer och system se ut för att man ska vara i compliance med regelverket?

Fakta

Deltagare

Alla som arbetar med framför allt säkerhet och HR och som behöver vara uppdaterade kring visselblåsardirektivet, som införs 17 december.

Mål

Målet är att ge nödvändiga kunskaper kring direktivet, vad som händer om man inte följer det, vilka krav på anmälningsrutiner det finns med mera.

Metod

Webbinariet sker via Zoom och vid två olika tillfällen. Det är 90 minuter långt. Länk skickas ut innan valt datum.

Kursledare

STOCKHOLM

Ulf Rönndahl

Ulf Rönndahl har varit verksam som risk -och koncernsäkerhetschef i 25 år, i globala bolag och börsnoterade bolag som IKEA, Skandia, Telenor, Telenor Indien och If Skadeförsäkring. Ulf har i rollen som riskchef inom Telenor Sverige också varit hållbarhetschef. Han har en Executive Master of Business Administration, EMBA, och examen i Corporate Governance från Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Han har även examen i Risk Management och Finance, Strategy, Global Strategy och Business Sustanability vid Harvard Business School i Boston, USA.