Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Hantering av compliancerisker

 • Ta kontrollen över organisationens compliancerisker
 • Så identifierar, mäter och rapporterar du risker
 • Så inverkar etik, värderingar och "aptit" på organisationens sätt att hantera compliance
En avancerad utbildning i riskbedömning för dig som arbetar med compliance

Riskbedömning är ett centralt ansvarsområde för dig som arbetar med compliance. Det handlar om att använda rätt metoder för att identifiera, mäta och bedöma de compliancerisker som finns i organisationen. Lika viktigt är att förstå och bedöma bakomliggande faktorer för risk, som organisationens etik och kultur.

Företagsuniversitetet, som är knutet till Kursverksamheten vid Stockholms universitet, bjuder nu in till utbildningen "Hantering av compliancerisker". Den vänder sig till dig som arbetar med compliance, har minst ett par års erfarenhet inom en compliancefunktion och som vill få en avancerad utbildning i risk assessment.

Utbildningen ger dig verktyg för kärnan i riskarbetet: identifiering, mätning och bedömning av risker. Den ger dig också modeller för att tillsammans med styrelse och ledning sätta mål för compliancearbetet och att identifiera toleransnivåer. 

Välkommen till två intensiva dagar med föreläsningar, modeller, best practices och caseövningar!  

Program

Dag 1
10.00 - 17.00

Utgångspunkter

 • bedömning av compliancerisker kontra riskbedömning för hela organisationen
 • compliance
 • ISO för compliance

Begreppen och taxonomin

Att identifiera, mäta, styra, rapportera och ha kontroll över compliancerisker

 • så kan compliancerisker värderas och mätas
 • kriterier att utgå från

Hur etik och värderingar påverkar organisationens sätt att hantera compliance

 • skydda strikta externa regelkrav
 • företagskulturens inverkan på riskbedömningen

Principer för riskbedömning som verktyg

 • inneboende risk, kontrollmiljö, återstående risk

Informationsinhämtning

 • källor
 • hantera stora mängder data
 • intervjutekniker

Case studies - riskbedömning i praktiken

 • praktiska övningar med feedback

 

Dag 2
09.00 - 16.00

Mål, strategi och aptit

 • kan man ha aptit på compliancerisk och kan man formulera den?
 • compliancestrategi

Kommunikation med styrelsen

Mognadstrappa som verktyg

 • mognadsmodell som underlag för diskussion i styrelsen och verksamheten
 • ambitionsnivåer

Toleranser

 • kvalitativa och kvantitativa mått
 • kedjan målsättning - strategi - mätning

Utmaningar och fallgropar

 • tänkbara svårigheter på vägen
 • vad mäter man egentligen?
 • rapportera absoluta tal eller trender?
 • fallgropar
 • KRI - sanning eller indikator?

Case studies - KRI:er

 • praktiska övningar med feedback

Sammanfattning och avslutning

Fakta

Deltagare

Kursen vänder sig till dig som har minst ett par års erfarenhet av att arbeta med compliance och som önskar fördjupa dig i riskbedömning.

VI förbehåller oss rätten att göra bakgrundskontroll och därefter bevilja eller avslå bokning till denna kurs.

Mål

Målet med utbildningen är att ge dig kunskaper för att öka din förmåga att:

 • identifiera, mäta, styra och kontrollera compliancerisker
 • förstå hur organisationens etik och värderingar påverkar riskbilden för compliance
 • inhämta information för att kunna göra en riktig riskbedömning
 • tillsammans med styrelse och ledning sätta rätt mål för compliancearbetet
 • rapportera compliancerisker till styrelsen

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation samt i de fall kursen genomförs på plats i våra kurslokaler även luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se

Hotell

Utbildningen genomförs i Posthuset på Vasagatan 28 i Stockholm. För dig som kommer resande erbjuder vi specialpris på två fina hotell nära kurslokalen: Nordic Light Hotel: boka på nordiclighthotel.com och ange bokningskod "FUN-deltagare" eller Clarion Hotel Sign: ring 08-676 98 00 eller mejla till cl.sign@choice.se och uppge avtalsnummer CH2005318.

Kursledare

STOCKHOLM

Viveka Strangert

Viveka Strangert är jurist med inriktning mot finansiella regelverk och compliance. Hon har varit chef för Compliance på Swedbank, men är idag egenföretagare som konsult mot finansiella företag och ger bl.a. råd kring hur ett företag kan bygga upp ett effektivt system för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism.