Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Excel - programmera och effektivisera

– jobba smartare med makron och automatisering

 • Effektivisera och säkra arbetet med hjälp av automatisering
 • Smarta formulär för fleranvändarmiljö
 • Enklare programmering för mer robusta lösningar
Excel - automatisera och programmera

Skapa makron och automatisera för smartare användning av Excel

Har du stött på och använt makron i dina Excelmodeller? Kanske ”ärvt” någon annans lösning som du nu satts att förvalta? Vill du veta hur detta är uppbyggt – kanske har du redan anat att det krävs en inblick i programmeringens värld för att vidareutveckla eller bygga nytt från grunden på ett robust vis. Då är detta en kurs för dig.

På den här kursen får du en inblick i språket VBA som man använder för att skapa makron. Du lär dig hitta i kodmiljön med hjälp av verktyget VBE (Visual Basic Editor) och får en insikt i de Excelobjekt som bygger upp fungerande makron.

Du får kunskaper för att kunna utveckla företagets lösningar för fleranvändarmiljö genom att skapa smarta formulär och lär dig varför tillämpningar i kod ger betydligt mer professionella – och robusta – lösningar än att bara förlita sig på Makroinspelning eller fram-googlade exempel.

Och inte minst får du i den här kursen en generell grundförståelse för programmering, som även kan tillämpas i andra typer av projekt.

Program

BLOCK 1

 
Dag 1

Automatisera i Excel

 • programspråket VBA – teori om programmering
 • makroinspelning – vad innebär det?
 • möta kodmiljön – Visual Basic Editor
 • redigera och analysera grundläggande kod
 • vidareutveckla makromiljön

Programmeringens grunder

 • hantera variabler och konstanter
 • input och output – interaktion med användaren
 • kontrollera programflöden: villkor och loopar
 • förstå prinicipen föra algoritmer

 
Dag 2

Vidareutveckla Excel-miljön

 • hantera Excel-data med Rangeobjektet
 • tillämpa programkod i Excel
 • behärska  begreppen objekt, egenskaper, metoder
 • Excels objektmodell – hur är den uppbyggd?

Bygga nya gränssnitt

 • kommunicera med användarformulär
 • utveckla kontroller och hantera deras egenskaper
 • vad innebär händelsestyrd programmering?
 • tillämpning med grundläggande kod

BLOCK 2

 
Dag 1

Vidare om kodstrukturer

 • hur objektvariabler förbättrar dina makron
 • förstå större programflöden: procedurer och funktioner
 • proffsigare kod: vektorer, typer, struktar, klasser
 • mer om att bygga större strukturer

Mer tillämpning i Excel

 • händelsestyrning flr Excels objekt
 • egen kod för anpassade funktioner
 • makrokod för pivottabeller
 • makrokod för diagram

 
Dag 2

Automatisera Excels omvärld I

 • utveckla systemet genom filterhantering: arbetsböcker resp. textfiler
 • felhantering i teori – skapa robusta program
 • error-objektet, kod för att kringgå oväntade fel

Automatisera Excels omvärld II

 • OLE-automation, anropa andra program
 • samverkan med Word – intro till Wordmakron
 • objektbiblioteken – hur hanteras dessa?
 • anropa Outlook, early-late bindings

AI:s roll i automatiseringen

 • möjligheter och risker
 • hur kan Copilot användas?

Fakta

Deltagare

Kursen vänder sig till dig som arbetar i Excel och som vill ta nästa steg för att kunna effektivisera arbetet och användandet genom automatisering och lättare programmering. Du bör ha grundläggande kunskaper i Excel samt ha erfarenhet av praktisk användning av Excel.

Mål

Målet med utbildningen är att ge dig kunskaper för att:

 • kunna skapa makron med hjälp av VBA
 • hitta i kodmiljön med hjälp av verktyget VBE (Visual Basic Editor)
 • få insikt i de Excelobjekt som bygger upp fungerande makron
 • utveckla företagets lösningar för fleranvändarmiljö genom att skapa smarta formulär
 • förstå varför tillämpningar i kod ger betydligt mer professionella – och robusta – lösningar än att bara förlita sig på Makroinspelning eller fram-googlade exempel
 • få en generell grundförståelse för programmering, som även kan tillämpas i andra sorters projekt

Metod

Vi kombinerar teori med många praktiska övningar under kursledarens kunniga handledning.

Ta med egen dator

Ta med egen dator med Office 365 installerad. Om du inte har tillgång till egen dator, meddela oss så får du låna av oss.

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation samt i de fall kursen genomförs på plats i våra kurslokaler även luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se

Hotell

Utbildningen genomförs i Posthuset på Vasagatan 28 i Stockholm. För dig som kommer resande erbjuder vi specialpris på två fina hotell nära kurslokalen: Nordic Light Hotel: boka på nordiclighthotel.com och ange bokningskod "FUN-deltagare" eller Clarion Hotel Sign: ring 08-676 98 00 eller mejla till cl.sign@choice.se och uppge avtalsnummer CH2005318.

 

 

 

 

Kursledare

STOCKHOLM

Stefan Livstedt

Stefan Livstedt har en systemvetenskaplig examen från Stockholms universitet och arbetar sedan 1994 med IT-utbildningar (från grundkurser inom MS Officepaketet till certifieringskurser i programmering) och konsultation inom IT. Stefan är sedan 2017 kursledare på kursen "Systemvetenskap för arkivarier". Han har en pedagogisk förmåga att göra tekniska processer begripliga för vanliga användare och har ofta varit länken mellan IT-avdelning och övriga medarbetare. Han brinner för att IT ska vara ett verktyg för organisationen – och inte tvärtom!