Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Framtids-, trend- och omvärldsanalys

- diplomutbildning för dig som arbetar med trendanalys och framtidsstrategier

 • Skapa förutsättningar för en hållbar utveckling
 • Trender och innovationer som kommer att påverka på kort och lång sikt
 • Praktiska verktyg för att utveckla framgångsrika strategier
Framtids-, trend- och omvärldsanalys

Skapa strategier för en hållbar framtid

Företag har idag en betydligt kortare livslängd än vad de hade förut. Det beror naturligtvis på den snabba utvecklingen som gör ständiga anpassningar och förändringar nödvändiga. Hur ska man tänka, vad ska man göra för att förbereda och säkra organisationens framtid när man inte riktigt vet hur den ser ut?

Vill du driva organisationens utveckling framåt?

Vill du vara den som driver din organisations utveckling? Vill du förstå trender och innovationer som kommer att påverka på både kort och lång sikt? Vill du lära dig verktygen som gör att du kan navigera din organisation på ett framgångsrikt sätt genom de ständiga förändringarna? Och vill du bli en del av ett nätverk för framtidsstrateger?

Då ska du anmäla dig till vår utbildning "Framtids-, trend- och omvärldsanalys". Baserat på många års forskning och erfarenhet har vi låtit samla de bästa verktygen och metoderna för att utbilda framtidsstrateger av världsklass.

Lär dig tolka megatrender, omvärldshändelser och nya beteenden

Du får bland annat lära dig att tolka megatrender, omvärldshändelser, nya beteenden och hur dessa kommer att påverka ditt företag. Du får lära dig välja verktyg och metoder som främjar just din organisations verksamhet, mål och visioner och du får kunskaper om innovationsarbete, scenarioplanering och framtidsledarskap. Allt för att kunna ta fram de strategier som behövs för att skapa en hållbar framtid för din organisation.

Företagsuniversitetet har tagit fram denna utbildning tillsammans med Anna Frankzén Starrin och Mia H Wahlström från Sign of Times, båda mycket erfarna framtidsstrateger som lutar sig på både forskning och egen praktisk erfarenhet.

Välkommen till en aktuell, viktig och inspirerande utbildning!

Läs mer på Sign of Times webbsida!

 

Program

Block 1 - Att tolka tecken i tiden

I det här inledande blocket lär du dig att tolka megatrender, omvärldshändelser och nya beteenden samt hur dessa kommer att påverka din organisation.

Introduktion

 • terminologi, begrepp, litteratur och tongivande forskning
 • vad är en megatrend ?
 • vad gör en framtidsstrateg?
 • megatrendernas påverkan på samhället och samhällsmedborgare
 • exempel på lyckade och mindre lyckade framtidsstrategier

Att välja metod

 • vilka olika metoder och verktyg finns?
 • när använder man vilken metod?
 • vilka förändringar i vår omvärld kan påverkas och vilka kan inte?

Introduktion av case

Vi introducerar casearbetet som kommer att löpa genom hela utbildningen.

 • utmaningar och möjligheter i din organisation
 • välj ditt case

 

Block 2 - Att välja metod för att navigera i framtiden

I det här blocket djupdyker vi i framtids-, trend och omvärldsanalysen. Du lär dig att välja verktyg och metoder som främjar din organisations verksamhet, mål och visioner.

Metoder och verktyg för insamling av data samt analys

 • för- och nackdelar
 • omvärldsanalys
 • konkurrentanalys
 • SWOt
 • trendanalys
 • scenarioanalys
 • visionsarbete
 • fler metoder

Så applicerar du metoderna i din organisation

 • utgå från din verksamhet, visioner, mål och befintliga strategier
 • tidsperspektiv - från nära till långt
 • processen steg för steg

Arbete med det egna caset

 •  val av metod utifrån utmaningar och möjligheter
 • vi tar fram en steg för steg-process för analysarbetet
 • tänkbara konsekvenser
 • ramverk att förhålla sig till

 

Block 3 - Att leda mot en hållbar framtid

Det sista blocket handlar om innovationsarbete, scenarioplanering och framtidsledarskap. Vi avslutar utbildningen med en muntlig presentation av diplomeringsuppgiften/caset.

Framgångsrika framtidsstrategier

 • framgångsfaktorer för innovationsarbete och förändringsledarskap
 • exempel på lyckade och mindre lyckade strategier
 • ledarskapets betydelse för genomförandet av framtidsstrategier

Processer och scenarier

 • så kan scenarioplaneringen användas
 • utforma relevanta, realistiska och inspirerande scenarier
 • viktigt att tänka på

Fortsatt arbete med caset

 • identifiera konsekvenserna av trender och omvärldsförändringar på behovet av kompetens och ledarskap
 • relevanta scenarier och lämpliga strategier
 • hur ska innovationsarbete och ledarskap utvecklas för att nå framtida mål och visioner

Diplomering och avslutning

Fakta

Deltagare:

Utbildningen vänder sig till dig som vill leda och driva organisationens utveckling mot en hållbar framtid. Du kan vara t.ex. chef och/eller ledare, verksamhetsutvecklare, arbeta inom HR eller med innovation.

Mål:

Målet med utbildningen är att ge dig kunskaper, verktyg och metoder för att kunna ta fram de strategier som behövs för att skapa en hållbar framtid för din organisation:

 • tolka megatrender, omvärldshändelser, nya beteenden och hur dessa kommer att påverka ditt företag
 • välja verktyg och metoder som främjar just din organisations verksamhet, mål och visioner
 • kunskaper om innovationsarbete, scenarioplanering och framtidsledarskap
 • ta fram strategier för att din organisation ska kunna utvecklas och överleva på ett hållbart sätt på framtidens marknad

Diplomering

För att få diplom krävs 100% närvaro samt godkänd diplomuppgift.

Metod:

Utbildningen sker på plats i Posthuset i Stockholm och kompletteras med förberedande filmer och annat material som du har tillgång till vi den digitala plattformen Learnifier. Vi kombinerar teori med många praktiska övningar, diskussioner och reflektion. Du får arbeta med ett eget case (diplomuppgiften) under utbildningens gång. Du kommer att behöva arbeta med caset mellan utbildningstillfällena.

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation samt i de fall kursen genomförs på plats i våra kurslokaler även luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se

Hotell

Utbildningen genomförs i Posthuset på Vasagatan 28 i Stockholm. För dig som kommer resande erbjuder vi specialpris på två fina hotell nära kurslokalen: Nordic Light Hotel: boka på nordiclighthotel.com och ange bokningskod "FUN-deltagare" eller Clarion Hotel Sign: ring 08-676 98 00 eller mejla till cl.sign@choice.se och uppge avtalsnummer CH2005318.