Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

– Alla kan göra bättre affärer om de har koll på - och räknar på - sina risker. Det konstaterar Martin Paulsson, som gick Risk Manager – diplomutbildning för en tid sedan.

Martin Paulsson är diplomerad säkerhetschef sedan snart två år och var inte sen att anmäla sig till Företagsuniversitets nya kurs Risk Manager – diplomutbildning när den lanserades i våras.

– Även om det ingick tre dagar Risk Management i säkerhetschefskursen, kände jag att det fanns mer att lära om riskhantering, så jag sökte direkt, rekapitulerar han.

Efter att också ha diplomerat sig som risk manager, uppger han att alla förväntningar på kursen infriades.
– Jag är inte matematiker men förstår nu hur man räknar på sina risker. Jag har bland annat lärt mig att det inte finns någon som kan prissätta risker men att det finns en konkret modell för att räkna på dem. Är riskerna för dyra att hantera, eller mitigera, vill man inte ta dem.

– Jag har också fått ett ökat kritiskt tänkande kring risker – för samtidigt är det ju så att man inte kan få profit i verksamheten om man inte chansar ibland.

Kursen bygger på internationell forskning kring riskhantering och det ingår också inslag om omvärldsbevakning och trendspaning.
– De kunskaper och den metod vi fick under kursen är lätt att applicera på alla arbetsplatser, oavsett vart man arbetar. Att komma tillbaka och kunna implementera metoden konkret känns fantastiskt, konstaterar Martin Paulsson.

Bättre affärer med risk management
Enligt Martin Paulsson har både små och stora företag och även offentlig sektor nytta av att kunna hantera sina risker på bästa sätt;
– Bra underbyggda beslut kan bli en fantastisk hävstång för verksamheten. Faktum är att även myndigheter vill ha en uppsida och behöver förstå hur man får det, genom att hantera sina risker rätt.

Han tror att inte bara säkerhetschefer har nytta av kursen, utan också exempelvis kommunala säkerhetssamordnare.
– Det är otroligt viktigt att förstå risk assessment. Det kan göra mycket för kommunerna. Tänk att kunna sitta ned med kommunledningen och diskutera vad något kostar kontra kostnaden och konsekvenserna om det händer något, understryker han.

Tre dagar uppdelat på två tillfällen
Risk Manager – diplomutbildning är uppdelad på två block. Först får man ett antal inläsningsuppgifter, sedan går man två kursdagar och därefter är det ett uppehåll med tid för en hemuppgift.

Slutligen samlas deltagarna på en avslutande kursdag med muntlig föredragning och diplomering. Det är ett upplägg som Martin Paulsson uppskattar:
– Man får tid att träna skarpt mellan de två kursdelarna och har med sig frågeställningar och erfarenheter till den sista kursdagen.

– Hemuppgiften var lagom knepig. Det är inte jätteenkelt att göra krispiga riskbeskrivningar, det tog ganska många timmar men det gör också att man blir ganska bra på det. Och vi hade bra handledning under tiden, konstaterar han - och strör idel lovord över kursledaren, Ulf Rönndahl:
– Jag har lärt mig mycket och fått ökat självförtroende, genom Ulfs tydliga pedagogik. Jag brukar säga att amatörer imiterar och proffs stjäl och jag har nog stulit en del från Ulf och hans sätt att lära ut.

Riskhantering hos polisen
Själv är Martin polis i grunden och har återgått till myndighetsvärlden efter en tid som säkerhetskonsult. Nu hoppas han bidra med sina nyvunna kunskaper även där.

– Jag börjar i liten skala men är övertygad om att även Polisen måste utveckla tankarna på riskhantering och därför har nytta av de kunskaper jag förvärvat, säger han.

– Risk Manager – diplomutbildning är ju en unik och specifik kurs med en fantastisk kursledare, som ingen kan slå i hela Sverige.

– Jag har sällan, eller aldrig, gått en utbildning där man går ut genom dörren och direkt in i nästa dörr och börjar arbeta med det man lärt sig på en gång, avslutar han.

Läs mer om Risk Manager - diplomutbildning

 

Spara