Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Företagsuniversitetets kvalitetspolicy

Företagsuniversitetets affärsidé är att ge våra kursdeltagare kunskaper som de kan använda i arbetet, direkt efter avslutad utbildning. Affärsidén är utgångspunkten för verksamhetens alla delar och därmed också för vår syn på kvalitet. Det finns kvalitetsmål för hela verksamheten. De består dels av de övergripande kvalitetsmål som finns i denna policy, dels av specifika mål som sätts upp för verksamhetens olika delar.

Kvalitetspolicyn omfattar områdena utbud, pedagogik, dokumentation och digitalt stöd, utbildningsmiljö, deltagarservice, regelefterlevnad samt utvärdering och förbättringsarbete.

Kvalitetspolicyn finns att ladda ner här.