Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Företagsuniversitetets kvalitetspolicy

Företagsuniversitetets huvudsakliga mål är att erbjuda livslångt lärande. Vår kvalitetspolicy och ambition är helt inriktad på att skapa nytta för våra kunder och öka kundens förmåga att lösa situationer och uppgifter med hjälp av nya kunskaper utifrån behov, krav och förväntningar.

Genom ett kontinuerligt förändrings- och förbättringsarbete av kursutbud och rutiner skapar vi återkommande affärsrelationer med våra kunder.

Vi fastställer tydliga och mätbara kvalitetsmål och strategier och utvärderar fortlöpande vår verksamhet i förhållande till dessa.

Våra kvalitetsområden är:

Kurs- och utbildningsutbud
Vi ska inom våra ämnesområden säkra att vi erbjuder ett brett och djupt utbud som är

 • Kopplat till yrkesrollen i sin helhet eller till vissa funktioner inom yrkesrollen.
 • Aktuellt och relevant
 • Efterfrågat

Vi ska arbeta med öppna kurser, företagsanpassad samt skräddarsydd utbildning, konferenser, webbaserad utbildning, e-learning, onlineutbildning, digital utbildning, digitalt stöd före, under och efter många utbildningar

Kursdokumentation

 • Vi ska ha hög kvalitet och enhetlighet på den kursdokumentation som vi använder i vår verksamhet.
 • Dokumentationen ska stödja utbildningen med fakta och träningssituationer samt vara ett gott stöd för repetition efter kursen.

Utbildningsmiljö
Vår utbildningsmiljö ska vara ett högklassigt och effektivt forum för utbyte av kunskaper och erfarenheter.

 • Våra lokaler ska vara lätta att nå och ha flexibel utrustning och inlärningsmiljö
 • Utbildningsmiljön ska skapa trygghet och stimulera till inlärning och nytänkande
 • Då utbildningarna genomförs hos kund ska utbildningsmiljö ha motsvarande höga kvalitet

Kursdeltagarservice
Alla deltagare ska få en god och effektiv service

 • Vi ska erbjuda service på rätt nivå, det vill säga en bästa nivå som
 • vi kan upprätthålla varje dag
 • Deltagarna ska bemötas med respekt och omtanke
 • Vår service ska bidra till att ge ökat förtroende för oss som ett
 • seriöst utbildningsföretag
 • Som företrädare för Företagsuniversitetet ska vi uppträda sakligt
 • och opartiskt
 • Var och en i personalen har mandat att lösa problem på ett positivt
 • och korrekt sätt
 • Vi har tillgänglig och kunnig kursrådgivning via telefon, mejl och chatt under dagtid alla vardagar

Utvärdering och kvalitetssäkring
Alla kurser och utbildningar ska utvärderas och revideras därefter. Vi mäter

 • kursdeltagarens uppfattning om kursen - attitydmätning vid kursavslutning
 • kursdeltagarens nya kunskaper – diplomering i vissa utbildningar
 • kursdeltagarens nytta av kunskaperna - effekten

Webb och digitalt stöd
Vi ska genom moderna plattformar prestera en kundservice och kundnytta som ökar intresset för vår verksamhet och förbättrar kommunikationen med våra kunder. Detta gör vi genom:

 • Korrekt information som alltid ska vara tillgänglig
 • Våra IT-system ska vara modernt och effektivt utformade med en teknik som är etablerad och säker
 • Digitalt stöd före, under och efter många av våra kurser

På vår webbplats ska kunderna:

 • Före kursen kunna vägledas fram till lämplig utbildning på rätt
 • nivå genom aktuell kursinformation och chattfunktionen
 • Boka sig på kurs eller utbildning på ett enkelt sätt
 • Hitta kostnadsfri kunskap, t ex genom webbinarier, filmer och relevanta blogginlägg i olika ämnesområden

Övrigt
Företagsuniversitetet följer naturligtvis även de lagar och förordningar som råder i Sverige samt arbetar aktivt och medvetet med hållbarhet och mångfald.

Kvalitetspolicyn finns att ladda ner här (kommer inom kort)
Underline