Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Fler krav på kompetens inom säkerhetsskydd

Regeringen föreslår nu ändringar i säkerhetsskyddslagen, som bland annat innebär att säkerhetsskyddschefer ska ha en mer framträdande roll i säkerhetsskyddsarbetet, och har också gett Försvarsmakten och Säpo i uppdrag att kartlägga behovet av kompetensförsörjning inom säkerhetsskyddsområdet. En expert på området är Per Fjellman på Combitech, tillika kursledare för den populära utbildningen Diplomerad säkerhetsskyddschef.

 

Varför är intresset så stort för säkerhetsskyddsutbildning just nu?
– Jag skulle säga att det pågår ett nationellt uppvaknande inom säkerhetsskyddsområdet, som drivs på av olika skäl. Dels har vi förändringar i omvärlden i kombination med förändringar på lagstiftningsområdet, dels driver totalförsvarsplaneringen, framför allt på den civila sidan, på behovet av ett fungerande säkerhetsskydd i olika verksamheter.

Varför är säkerhetsskydd inte bara viktigt i offentlig verksamhet?
– En grundprincip och global trend som ligger till grund för utvecklingen är privatiseringen. I dag bedrivs en hel del säkerhetskänslig verksamhet av privata företag. Ett exempel är telekombranschen, där utvecklingen ofta bedrivs av privata aktörer.

Vad är det viktigaste i säkerhetsskyddsarbetet?
– Det viktigaste har alltid och kommer alltid vara att göra och genomföra en kvalitativ säkerhetsskyddsanalys så att man bygger sitt arbete på en gedigen grund med relevanta skyddsåtgärder.

Vilka tycker du ska gå utbildningen Diplomerad säkerhetsskyddschef?
–  Framför allt de som sitter själva i sin roll som säkerhetschef i en kommun, myndighet eller ett företag, som inte alltid har möjlighet att diskutera säkerhetsskydd med likasinnade eller andra specialister på området.

– Då kanske man inte heller kan utbyta erfarenheter i sin egen verksamhet, utan man behöver influenser från andra för att se hur andra löser uppgiften. Dessutom har man alltid nytta av de nätverk som utbildningar skapar.

Vad hoppas du att deltagarna ska få med sig efter utbildningen?
– Jag hoppas att de ska känna sig stärkta i sina egna resonemang och tryggare med sina ställningstaganden så att de blir ännu tryggare i det fortsatta arbetet. Jag hoppas också att de ska veta var de kan söka och hitta mer information.
 

Pers 3 tips för att lyckas med analysarbetet:

  • Utse en analysgrupp
  • Ge analysgruppen utbildning i säkerhetsskydd
  • Se till att följande kompetenser finns representerade i analysgruppen:
    - Kunskap om säkerhetsskyddslagstiftningen
    - Kunskap om antagonistiska hot och säkerhetsskyddsåtgärd
    - Kunskap om den analyserade verksamheten (skyddsvärden och potentiella effekter av angrepp m.m.)

Diplomerad säkerhetsskyddschef startar i Företagsuniversitetets nya kurslokaler på 7A Posthuset, Vasagatan 28, den 20 september. Läs mer här!