Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

"En jättebra säkerhetschefsutbildning som ger de verktyg man behöver"

– Säkerhetschefsutbildningen är jättebra och ger utveckling både på det personliga planet och yrkesmässigt. Dessutom får man bra verktyg som man kan använda i arbetet, konstaterar Fredrik Stuifbergen, säkerhetssamordnare på Rättspsykiatri Vård Stockholm i Region Stockholm.

Fredrik Stuifbergen kom i kontakt med Företagsuniversitet redan 2016, då han gick ”Säkerhetssamordnarutbildningen”. Två år senare gick han kursen ”Leda och samordna utan att vara chef” och våren 2019 var det dags för honom att kliva in genom dörren igen! Nu skulle han – helt enligt den utvecklingsplan han har med sin arbetsgivare – börja ”Säkerhetschef – diplomutbildning”.

– De kurser och utbildningar jag gått hos Företagsuniversitetet tidigare hade varit bra och jag hörde bara gott om säkerhetschefsutbildningen, så jag och min arbetsgivare var överens om att det var dags att gå den – inte minst eftersom jag såg att min roll utvecklades och jag kände att jag behövde mer baskunskaper och nya verktyg, berättar han.

Diplom efter sju månaders utbildning

Fredrik Stuifbergen

I december 2019 fick han ta emot sitt diplom som säkerhetschef och när han nu tittar tillbaka på utbildningen uttrycker han framför allt sin uppskattning för de två ekonomidagarna, de tre risk managementdagarna, kurskamraterna och kursledarna;

– Jag uppskattade helheten i utbildningen men det var väldigt nyttigt att få en inblick i ekonomin, eftersom jag oftast inte har mandat att ta det ekonomiska beslutet för ett inköp. Nu har jag verktyg att kunna räkna hem utgifterna på ett bra sätt. Det var utmanande men roligt.

– Jag blev lite förvånad över att jag inte behövde komplettera hemuppgiften i ekonomi men glad över att jag faktiskt hade förstått allting  - särskilt som man hört att just den uppgiften är den som är tuffast.

– Sedan tyckte jag om risk managementdagarna och de nya verktyg som vi fick, de har jag nytta av i jobbet. Det var också jättebra att lära känna andra, höra deras erfarenheter och få ett nätverk som man kan ha kontakt med och diskutera vissa frågor med även efteråt.

– Dessutom måste jag säga att kursledarna håller en hög nivå och har djup kunskap inom sina ämnen. Det är jättebra att de tar aktuella exempel från verkligheten så att det blir realistiskt och trovärdigt.

Hemuppgifter som kitt mellan blocken

Under utbildningen ingår det fyra hemuppgifter, i risk management, ekonomi, informationssäkerhet och juridik. De var utmanande men på ett positivt sätt, enligt Fredrik;

– Man fick en djupare förståelse för det man lärt sig och om man var osäker fick man bolla med den ansvariga kursledaren. Så även om det tar en del tid att göra dem så är det bra att utbildningen faktiskt pågår även mellan kursblocken.

För Fredrik var hösten en ganska tuff utmaning; samtidigt som han fullföljde utbildningen öppnade det flera nya avdelningar inom Region Stockholm.
– Det var lite tungt ibland men man får ”kötta” på helt enkelt, konstaterar han.

– För mig underlättade det att jag satte igång med hemuppgifterna och examensuppgiften direkt efter kursblocket, i stället för att skjuta upp det till sista stund.

– Jag tycker att det är en stor fördel att utbildningen är uppdelad i sju block så att kunskaperna kan sjunka in, man hinner reflektera och faktiskt också få möjlighet att ”ta hem” det man lärt sig och arbeta med det i vardagen, summerar han avslutningsvis.

Läs mer om Säkerhetschef - diplomutbildning här