Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Controllerrollen
- mer fokus på nytta, inte bara siffror!

Tiderna förändras i rask takt och därför måste controllerrollen uppdateras från version 1.0 till version 2.0. Det framhåller Leila Karchaoui, som inte bara är controller och redovisningschef på Kronans Apotek, utan också en av de spännande och kompetenta föreläsarna på Controller 2017 den 17 maj.

– Det sker stora förändringar i vår omvärld i samband med globaliseringen, urbaniseringen och digitaliseringen, så vår roll som controllers måste också utvecklas.

– Numera handlar det inte bara om att ha kontroll på siffror, utan vi måste ha koll på processer, omvärldsförändringar och på alla system, förklarar Leila Karchaoui, en av föreläsarna på heldagskonferensen Controller 2017.

Leila_Karchaoui

– Man måste vara med i matchen mycket mer än man behövde vara tidigare, hur senior man än är. För att kunna vara det är det viktigt att gå på en sådan här konferens. Man får inspiration från andra verksamheter, från andra branscher och dessutom får man verktyg från experter och föreläsare som man kan applicera i sin egen verksamhet, fortsätter hon.

– Framför allt får man tillfälle att nätverka och byta erfarenheter som faktiskt kan ge mer lönsamhet i den egna businessen.

Gasa och bromsa på rätt ställe och rätt sätt

På Controller 2017 kommer Jan Lindvall, docent vid Företagsekonomiska institutionen på Uppsala universitet, precis prata om just det. Han kommer att belysa controllerns viktigaste förmågor och att man som controller måste utveckla en proaktiv förståelse för verksamheten och skapa nätverk för att bidra till affären.

Själv vill Leila sprida kunskap och inspiration genom att i sin föreläsning fokusera på ”tid, energi och resultat”;

– Jag ska prata om hur man med enkla medel går från Controller 1.0 till Controller 2.0. Jag kommer att ge exempel från företag som har lyckats med det och skapat resultat i tider av förändring.

– Vi som controllers måste stötta hela vägen och hjälpa verksamheten framåt. Det handlar om att gasa och bromsa på rätt ställen utan att tappa farten i verksamheten. Det ska jag försöka konkretisera, aviserar hon.

Vad ser hon själv fram emot under Controller 2017?

– Föreläsningarna om kommunikation och säkerhet! Eftersom controllern numera har en tyngre roll, som den gamla tidens CFO, måste vi som controllers kunna kommunicera med både driften, som i mitt fall med butiker, och med ledningen. Då gäller det att hitta rätt verktyg för att nå fram med sitt budskap, ett språk som fungerar och blir förståeligt för alla för att kunna leverera förväntat resultat.

– Sedan är det många controllers som fastnar på detaljer och fokuserat på att hittar fel i stället för att prata nytta för verksamheten. Därför tror jag att föreläsningen om risker blir väldigt intressant. Vi ska inte utgå från det värsta hela tiden men vi ska självklart ha processer som fungerar när något händer, avslutar hon.

Skaffa dig mer kompetens, inspiration och större nätverk - möt Leila Karchaoui, Jan Lindvall, David Loid, Ulf Rönndahl, Simon Falk, Bengt Vernersson och Elizabeth Kuylenstierna på Fotografiska i Stockholm onsdagen den 17 maj!

Läs mer och boka din plats HÄR

 

Spara