Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

”Det är väldigt hög nivå på både innehåll och kursledare”

Ett halvår efter avslutad utbildning summerar Kim Franzén att han har haft stor nytta av de nyvunna kunskaperna och att han bland annat lärt sig att det finns många olika tillvägagångssätt att göra analyser på.

Kim_Franzen

Kim Franzén hade arbetat som controller i ett halvår när han kände att han behövde bredda kunskaperna. Han var bland annat nyfiken på vilka analysverktyg och metoder som finns men också på hur controllerrollen kan se ut på andra arbetsplatser.

Efter att ha googlat controllerutbildningar föll hans val på 18-dagars utbildningen Diplomerad controller hos Företagsuniversitetet.

– Jag gillade att utbildningen var uppdelad i flera block och att man skulle arbeta med en uppgift mellan tillfällena. Då fick man ju successivt testa det man lärde sig, på jobbet, säger Kim Franzén.

Han påbörjade utbildningen i oktober 2018 och diplomerades som controller i mars 2019. Han känner att han förvisso fick med sig många praktiska verktyg men att den personliga utvecklingen kanske ändå gav allra mest.

– Det jag har haft mest nytta av är att jag lärt mig controllerns arbetssätt. Om man ska ”grotta” ner sig måste man gå till flera källor och samla in all information innan man börjar analysera problemet.

– Jag lärde mig också att det finns många olika tillvägagångssätt att börja bearbeta en frågeställning.

– Dessutom var det värdefullt att höra hur alla andra arbetar och deras angreppssätt. Det var jättelätt att komma in i gänget och vi hade ett väldigt bra utbyte sinsemellan. Det är ju alltid nyttigt att dela erfarenheter med andra, konstaterar Kim Franzén.

– Jag kan verkligen rekommendera den här utbildningen, fortsätter han.

– Det är bra att den går att kombinera med arbetet och det är överlag väldigt hög nivå, både på innehållet och på kursledarna. De är ju själva yrkesverksamma och delade med sig både av kunskap och erfarenheter på ett jättebra sätt.

Läs mer om utbildningen som Kim gick här!