Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Forum Säkerhetsskydd

– en mötesplats för dig som arbetar med säkerhetsskydd

Forum Säkerhetsskydd

Välkommen till Forum Säkerhetsskydd fredagen den 2 juni 2023 i Wallenbergsalen, IVA Konferenscenter i Stockholm

Forum Säkerhetsskydd är en mötesplats för dig som arbetar med – eller ska arbeta med – säkerhetsskydd i såväl offentlig som privat sektor och också ett ypperligt tillfälle till erfarenhetsutbyte.

Säkerhetsskydd handlar – som alla vet vid det här laget – om att upprätthålla en förmåga. Vad som är skyddsvärt kan dock förstås variera från verksamhet till verksamhet. Men är säkerhetsskydd så komplext och "svårt" som alla säger?

Under Forum Säkerhetsskydd 2023 fortsätter vi att belysa hoten, beskriver hur man bygger säkerhetsskydd på riktigt och ger konkreta tips för arbetet.

Forum Säkerhetsskydds syfte är att fortsätta sprida kunskap och dela erfarenheter som hjälper organisationer att bedriva ett kvalitativt och systematiskt säkerhetsskyddsarbete, som uppfyller gällande författningskrav och är anpassat utifrån respektive verksamhets behov och förutsättningar.

På programmet står bland annat:

  • Spionage och insiderproblematik
  • Vem och vad kan vi lita på? Framgångsfaktorer och utmaningar kopplat till grundutredning och säkerhetsprövningsintervjuer
  • Avvägningen mellan personlig integritet och Sveriges säkerhet vid registerkontrollen
  • Nätverk Säkerhetsprövning – här delas kunskap, erfarenheter och Best Practice
  • Tillsynen – vad ska vi fokusera på?
  • Tekniska hot – förebygg, försvåra och förhindra

Ny lokal men samma moderator som tidigare; TV-profilen Charlie Söderberg.

Konferensen genomförs i samarbete med Ramboll och Phenox Group.

Program

09.30Kaffe och registrering

10.00Välkommen till Forum Säkerhetsskydd!

Dagens värd och moderator Charlie Söderberg öppnar konferensen och hälsar alla välkomna.

10.10Hotet från Ryssland och kriget i Ukraina

Oscar Jonsson från Försvarshögskolan och författare till boken "Hotet från Ryssland" ger en högaktuell bild av vilket hot Ryssland utgör för Sverige nu och framöver. Det krävs en historisk tillbakablick för att förstå dagens situation fullt ut.

10.40Spionage och insiderproblematik

De två åklagarna Mats Ljungqvist och Per Lindqvist från Riksenheten för säkerhetsmål vid Åklagarmyndigheten ger en bild av problematiken och omfattningen kring spionage och av vilka aktörerna är. De berättar också om sina generella erfarenheter från de mål de arbetar med och naturligtvis om fallet med och rättegången mot bröderna Kia som misstänks ha spionerat för Ryssland. Den ena av bröderna har arbetat både inom Säpo, Försvarsmakten, Tullverket och Livsmedelsverket på ledande positioner.

11.15Paus med förfriskning

11.45Vem och vad kan vi lita på?

Den personliga kännedomen om de som genomgår säkerhetsprövning är en av de viktigaste beståndsdelarna i personalsäkerheten och i säkerhetsskyddet som helhet. Men vem kan man egentligen lita på och hur får vi tillgång till kvalitativ information som, i bästa fall, går att verifiera? Vilka frågor är det egentligen vi vill besvara och varför är just dessa frågor viktiga? Här går vi - med Per Fjellmans hjälp – igenom framgångsfaktorer och utmaningar kopplat till grundutredningen i allmänhet och säkerhetsprövningsintervjuer i synnerhet. Hittar vi verkligen de största hoten mot den säkerhetskänsliga verksamheten? Vad kan vi lära av historien?

12.30Lunch

13.30Säkerhetsprövning och registerkontroller

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden är en statlig myndighet som består av tre beslutsorgan: Nämnden, Registerkontrolldelegationen och Skyddsregistreringsdelegationen. Registerkontrolldelegationen beslutar om vilka uppgifter från bland annat Säkerhetspolisens och Polismyndighetens register som får lämnas ut till arbetsgivaren vid en registerkontroll för säkerhetsprövning. Delegationen bedömer om uppgifterna har någon betydelse för säkerhetsprövningen. I en unik föreläsning och ett samtal med Charlie Söderberg berättar Jan Öhman, ordförande i registerkontrolldelegationen, om uppdraget och om avvägningen mellan den personliga integriteten och Sveriges säkerhet vid registerkontrollen.

14.00Nätverk Säkerhetsprövning

Sedan ett år finns ett nätverk inom personalsäkerhet, med 35 verksamhetsutövare som deltar med två representanter per verksamhet. Nätverket är unikt eftersom man kanske tidigare inte har vågat prata med andra om säkerhetsprövningar. Här delas kunskap, erfarenheter och best practice, vilket ökar kompetensen både snabbt och effektivt.

I ett samtal med Charlie Söderberg berättar initiativtagaren Helena Rozi som är biträdande säkerhetsskyddschef inom Åklagarmyndigheten mer om nätverket och övriga medlemmar.

14.30Eftermiddagskaffe

15.00Tillsynen - så här fungerar den!

Många verksamheter funderar över hur de ska se på tillsynsmyndigheternas roll och sanktioner, så här ger Emelie Juter från Svenska kraftnät sin syn på tillsynsuppdraget och informerar om hur en tillsyn egentligen går till. Hon berättar även om hur Svenska kraftnät förhåller sig till rådgivning och stöd och vilka utmaningar som finns. Dessutom beskriver hon vad Svenska kraftnät önskar att verksamhetsutövarna särskilt ska fokusera på.

15.30Säkerhetsskyddsarbete i en huvudstad

Att ställa om arbetet med säkerhetsskydd i en stor offentlig organisation har sina utmaningar, hur hanterar man till exempel det operativa arbetet parallellt med utvecklingen av det strategiska helhetsgreppet? Här berättar Fredrik Alfredsson och Sebastian Tabrizzi, ansvariga för säkerhetsskyddet i huvudstaden, om arbetet: framgångsfaktorer och kommunala utmaningar.

16.00Kort paus

16.15FAQ-panelen ger svar på de vanligaste frågorna

Många formulerar fortfarande problemen och har så gjort i flera år – nu måste vi börja prata lösningar! Här ställs de absolut vanligaste frågorna som både privat och offentlig verksamhet brottas med dagligen när det gäller säkerhetsskydd och här ger en "erfarenhetspanel" svar och lösningar! I panelen ingår bland andra Fredrik Alfredsson, Dennis Lindberg, Per Fjellman och Emelie Juter.

16.45Tekniska hot; förebygg, försvåra och förhindra

Tekniska hot – förebygg, försvåra och förhindra Vad kan finnas i ett rum där vi skriver eller pratar hemligheter, vad behöver vi ta hänsyn till? Vilka lösningar kan vi använda för att ha ett fullgott RÖS-skydd?

André Catry, senior advisor inom IT- och informationssäkerhet, tillika författare till böcker som Tigerögat, Solroskoden och Honungsapan, ger en bild av tekniska hot när det gäller informationsinhämtning och hur vi ska säkra upp den miljö där vi yppar hemligheter.

17.30Forum Säkerhetsskydd 2023 summeras och avslutas

Konferensen avslutas med "after conference", mingel med dryck, tilltugg och viktigt nätverkande.

Med reservation för eventuella ändringar!

Fakta

Tid och plats

Forum Säkerhetsskydd äger rum fredagen den 2 juni 2023 i Wallenbergsalen, IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16 i Stockholm.

Deltagare

Forum Säkerhetsskydd är en mötesplats för dig som arbetar med – eller ska arbeta med – säkerhetsskydd i såväl offentlig som privat sektor.

Konferensavgift

6 100 kr kronor exkl. moms. I priset ingår också för- och eftermiddagskaffe och lunch samt mingel efter konferensen.

Bokning

08-600 62 00 eller mejla konferens@foretagsuniversitetet.se. Det är kostnadsfritt att avboka sig fram till tre veckor före konferensen. Därefter debiteras 25 % fram till en vecka före konferensen. Vid senare avbokningar debiteras fullt pris.

Hotell

För dig som deltar på Forum Säkerhetsskydd erbjuder vi specialpris på närliggande hotell. Information kommer inom kort