Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Forum Säkerhetsskydd

Säkerhetsskyddslagen och skärpningarna – hur arbetar man praktiskt och rättssäkert?

Forum Säkerhetsskydd

Forum Säkerhetsskydd är en mötesplats för dig som arbetar med – eller ska arbeta med – säkerhetsskydd i såväl offentlig som privat sektor och ett ypperligt tillfälle till erfarenhetsutbyte.

Just nu pågår planering inför Forum Säkerhetsskydd måndagen den 5 december 2022. Konferensen arrangerades första gången den 29 april 2022. Så här tyckte några av deltagarna: 

 • Innehållet väldigt intressant, bra talare, bra balans mellan längden på dragningarna och pauserna
 • Bra uppstyrt, trevliga lokaler, toppenmoderator. Bra med pauser och lagom långa föredrag
 • Bra planering och logistik, inga tekniska eller andra avbrott. Bra föreläsare!
 • Den röda tråden. Fokus på rätt områden. Bra praktiska tips. Bra nätverkande
 • Bredden i talare var bäst och deras respektive bakgrunder och inriktningar
 • Blandningen mellan verksamhetsutövare och leverantörsperspektiv var bra. Konkreta tips och erfarenheter som delgavs
 • Bra längd på tiden per föreläsare. Det blev aldrig långrandigt och det var intressant så att man höll sig pigg hela tiden. Kul med musik när en ny föreläsare gick på. Bra arrangemang med lunch och fika. Bra lokaler vad gäller ytor och ljus samt geografisk placering
 • Helheten och variationen på talare var bra. Lagom med tid för frågor
 • Mycket bra idé med walk up-musik som spelades när föreläsarna gick upp. Intro säkerhetsskydd kombinerad med musik var nytt och väldigt bra. Det skapade en trevlig men också skärpande känsla. Ni höll tiderna exakt, som deltagare var man trygg med att dagsplaneringen hölls. Trevligt att välja moderatorer om har humor. Ämnet säkerhetsskydd präglas av tunga och allvarliga budskap och därför är humor extra viktigt. Charlie gjorde ett mycket bra jobb
 • Bäst var variationen på talarlistan och tips, råd samt delgivning av processer med mera. Bra läge lokal och lunch!
 • Konkret och olika perspektiv.
 • Gillar omfånget av ämnena och kunskapen hos experterna på scenen
 • Väldigt bra talare och fokus på I PRAKTIKEN. Bra att alla verksamheter och sektorer var välkomna - värdefullt möte!
 • Bäst var bredden, föreläsarna, maten, tillsammansperspektivet och rundabordsdiskussionerna

Forum Säkerhetsskydd ger dig möjlighet att uppdatera dig kring lagen och få praktiska verktyg som fungerar i din verksamhet, samtidigt som du får byta erfarenheter med andra.

Program

Programmet för Forum Säkerhetsskydd planeras för närvarande och publiceras inom kort. Programmet nedan är från april 2022:

09.30Kaffe och registrering

10.00Välkommen till Forum Säkerhetsskydd!

Dagens värd och moderator Charlie Söderberg öppnar konferensen och hälsar alla välkomna.

10.10Hotbilden just nu

Hur ser den aktuella hotbilden ut just nu, i april 2022? Säkerhetspolisen släpper sin årsbok i mars varje år och för att ge en bild av de aktuella hoten, finns Säpos chef Charlotte von Essen på plats.

10.45Säkerhetsskyddslagen – varför och lagens betydelse i verksamheten

Annette Norman om säkerhetsskyddslagen; kort bakgrund och vad de nya bestämmelserna om överlåtelse, säkerhetsskyddsavtal, sanktioner och en ny tillsynsstruktur innebär.

11.15Bensträckare

11.30Säkerhetsskyddsarbete i praktiken

Det krävs innovativa och kreativa lösningar men viktigast av allt är dialogen och arbete tillsammans för att få säkerhetsskyddet att fungera i verksamheten och projektet långsiktigt i praktiken. Hur gör man det då? Hur får man till samspelet mellan beställare och leverantör? Vilka är knepen och tillvägagångssätten? Vilka framgångsfaktorer tar arbetet med utveckling inom säkerhetsskydd ett steg till?

Här får vi ta del av några verksamheters arbete. Per Maniette från Sweco, Karin Palmblad från Ramboll och Mikael Lagergren från Västerås stad ger en bild av praktiskt säkerhetsskyddsarbete i sina respektive verksamheter och berättar om sin samsyn kring tydliga hanteringsrutiner i praktiken, hur man skapar möjligheter för att det ska vara enkelt att göra rätt och att säkerhetsskyddet är ett "tillsammansarbete" mellan exempelvis leverantör och verksamhetsutövare.

12.30Lunch

13.30Beteendeförändring som skapar säkerhetskultur

Vad är det som gör att vi inte alltid förmår oss till att agera utifrån vår goda intentioner, även fast vi vill? Vad säger forskningen om den mänskliga psykologin bakom våra beslut och beteenden? Och hur kan vi använda de insikterna för att utforma åtgärder på ett sätt som leder till faktiskt beteendeförändring och skapar effekt, så som exempelvis en god säkerhetskultur?

Hör Evelina Gunnarsson från Ramboll berätta mer om detta och om hur vi kan använda insikter om beteendeförändring i vårt arbete med säkerhetsskydd.

14.00Långsiktigt fungerande säkerhetsskydd i den egna organisationen

Hur får ett företags/myndighets/kommuns säkerhetsskydd att fungera i organisationen över tid? Hur får vi in säkerhetsskydd på ett naturligt sätt i berörda processer? Svenska kraftnät har inför den nya säkerhetsskyddslagen gjort ett antal insatser för att implementera säkerhetsskyddsfrågor i verksamheten. Nu berättar Tina Johansson, säkerhetsspecialist på Svenska kraftnät, om dessa insatser.

14.30En lyckosam säkerhetsskyddad upphandling

Hur bygger vi framgångsrika SUA-processer som redan i tidiga skeden bäddar för ett lyckat genomförande? Uppföljning och avslut är viktiga delar som ibland flyter iväg i verksamheten. Hur skapar vi förutsättning för ett kontinuerligt, strukturerat och värdeskapande kontroll- och uppföljningsarbete?

Här möter vi Anders Gidrup, som är säkerhetschef och säkerhetsskyddschef vid Locum AB. Locum ägs av Region Stockholm och är en av Sveriges större fastighetsförvaltare med ett fastighetsbestånd på cirka två miljoner kvadratmeter i Stockholms län samt ytterligare 500 000 m² inhyrda lokaler. Bland hyresgästerna dominerar sjukvården med tre universitetssjukhus, sex akutsjukhus och tio närsjukhus. Här har man mejslat fram en framgångsrik och effektiv SUA-process och implementerat den i kärnverksamheten.

15.00Eftermiddagskaffe

15.30Våga dela med oss av hanteringsrutiner och erfarenheter

Erfarenheter handlar inte bara om incidentrapporter och att lära av det inträffade. Vi måste generellt bli bättre på att dela kunskap och lära av varandras utveckling och konkretisering av säkerhetsskyddet. Hur arbetar vi med lärdomar och ständiga förbättringar inom säkerhetsskyddet?

Låt oss tillsammans med Marie Louise Arendt lyssna på erfarenheter om vinster med dialog på olika nivåer mellan exempelvis entreprenör och beställare, mellan olika enheter och verksamheter. Det är när vi lär av varandra och andra som den riktiga utvecklingen börjar. Hur skapar vi förutsättningar för att enklare göra rätt?

16.15Forum Säkerhetsskydd 2022 summeras och avslutas

Konferensen avslutas med "after conference", mingel med dryck, tilltugg och viktigt nätverkande.

Fakta

Tid och plats

Forum Säkerhetsskydd äger rum måndagen den 5 december i i Palmsalen, Posthuset på Vasagatan 28 i Stockholm.

Deltagare

Forum Säkerhetsskydd är en mötesplats för dig som arbetar med – eller ska arbeta med – säkerhetsskydd i såväl offentlig som privat sektor och ett ypperligt tillfälle till erfarenhetsutbyte.

Konferensavgift

5 900 kr kronor exkl. moms. I priset ingår också för- och eftermiddagskaffe och lunch samt mingel efter konferensen.

Bokning

08-600 62 00 eller mejla konferens@foretagsuniversitetet.se. Det är kostnadsfritt att avboka sig fram till tre veckor före konferensen. Därefter debiteras 25 % fram till en vecka före konferensen. Vid senare avbokningar debiteras fullt pris.

Hotell

För dig som deltar på Forum Säkerhetsskydd erbjuder vi specialpris på två fina hotell nära lokalen: Nordic Light Hotel: boka på nordiclighthotel.com och ange bokningskod ”FUN-deltagare” eller Clarion Hotel Sign: ring 08-676 98 00 eller mejla till cl.sign@choice.se och uppge avtalsnummer CH2005318.