Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Forum Säkerhetsskydd

– en mötesplats för dig som arbetar med säkerhetsskydd

Forum Säkerhetsskydd

Forum Säkerhetsskydd är en mötesplats för dig som arbetar med – eller ska arbeta med – säkerhetsskydd i såväl offentlig som privat sektor och också ett ypperligt tillfälle till erfarenhetsutbyte.

Säkerhetsskydd handlar – som alla vet vid det här laget – om att upprätthålla en förmåga. Vad som är skyddsvärt kan dock förstås variera från verksamhet till verksamhet. Men är säkerhetsskydd så komplext och "svårt" som alla säger?

Under Forum Säkerhetsskydd 2022, den andra konferensen i år, belyste vi hoten, hur man bygger säkerhetsskydd på riktigt och ger konkreta tips för arbetet - oavsett om man har lämnat det initiala säkerhetsskyddsarbetet bakom sig och tagit sikte på nästa steg i arbetet eller om man först nu börjar komma igång med arbetet på allvar.

Alla är inte nybörjare, alla lyder inte under Säkerhetspolisens föreskriftsrätt och alla står inte inför samma utmaningar - däremot kan alla dra nytta av att byta erfarenheter, bygga nätverk, lära av varandra och av landets absoluta experter på området.

Forum Säkerhetsskydds syfte är att fortsätta sprida kunskap och dela erfarenheter som hjälper organisationer att bedriva ett kvalitativt och systematiskt säkerhetsskyddsarbete, som uppfyller gällande författningskrav och är anpassat utifrån respektive verksamhets behov och förutsättningar.

Forum Säkerhetsskydd den 5 december 2022 belyste bland annat;

  • Förändrad verksamhet i ett förändrat omvärldsläge
  • Kompetensförsörjning inom säkerhetsskydd – i tre delar
  • Systematiskt säkerhetsskyddsarbete med tydlig säkerhetsskyddsanalys
  • Säkerhetsskyddschefens roll
  • Tillsynen – hur fungerar den och hur ska vi tänka?

Moderator är TV-profilen Charlie Söderberg.

Konferensen genomförs i samarbete med Ramboll och Phenox Group.

Planeringen av nästa års konferens pågår som bäst och programmet kommer att publiceras här på hemsidan allt eftersom det börjar bli klart, så håll utkik!

Nedan ser du hur programmet såg ut vid den välbesökta konferensen som genomfördes för en tid sedan.

 

Programmet för Forum Säkerhetsskydd 2023 kommer inom kort. Nedan är programmet från senaste konferensen

09.30Kaffe och registrering

10.00Välkommen till Forum Säkerhetsskydd!

Dagens värd och moderator Charlie Söderberg öppnar konferensen och hälsar alla välkomna.

10.10Hotbilden just nu

Debattören och omvärldsbevakaren Patrik Oksanen ger oss en uppdaterad och konkret bild av aktuella hot.

10.40Säkerhetspolitiska hot mot vår energiförsörjning

Energikriser och krig påverkar energiförsörjningen inför vintern. Vad händer om Sveriges energiförsörjning slås ut och hur ser säkerhetsskyddets betydelse ut för en robust och resilient energiförsörjning? Mikael Toll har lång erfarenhet inom området, bland annat som mångårig chef för trygg energiförsörjning på Energimyndigheten och ledamot i Svenska kraftnäts elberedskapsråd.

11.00Kort paus

11.20Bygg säkerhetsskydd på riktigt – två exempel

Förändrad verksamhet i ett förändrat omvärldsläge
Teracom, det statliga företaget som äger och driver marknätet för radio och TV i Sverige, har gjort en resa utöver det vanliga, från en rent kommersiell inriktning till en aktör med stort fokus på Sveriges säkerhet. Johan Petersson, vice vd och säkerhetsskyddschef och tidigare säkerhetschef på bolaget, beskriver hur de har skruvat om sin verksamhet – med Sveriges bästa i sikte.  

Säkerhetsskydd i en föränderlig värld
Regeringskansliets säkerhetschef, Fredrik Agemark, berättar om arbetet med säkerhetsskydd och fastighetsprojekt med höga skyddsvärden och hur detta utvecklats genom åren. Att genomföra den här typen av projekt i centrala Stockholm - i byggnader som även utgör statligt byggnadsminne - saknar inte utmaningar.

12.30Lunch

13.30Säkerhetsskyddschefens roll 2022-2023

Säkerhetsskyddschefens ansvar och mandat ökar och förflyttas mot att mer vara en strategisk resurs i verksamhetens ledning snarare än att vara specialist, där behovet av förmåga till indirekt ledning och övergripande verksamhetskunskap ökar. Här berättar Ari Stenman, säkerhetschef och säkerhetsskyddschef vid Polismyndigheten, om sitt arbete och sin syn på säkerhetsskyddschefsrollen.

14.00Systematiskt säkerhetsskyddsarbete med tydlig säkerhetsskyddsanalys

Så får ni till ett systematiskt arbete med säkerhetsskyddsanalysen! Per Fjellman ger konkreta tips på framgångsfaktorer för ett effektivt och systematiskt säkerhetsarbete – men framför ger han exempel på hur säkerhetsskyddsanalysen kan göras och vilka fallgropar man ska undvika. Han beskriver även hur säkerhetsskyddsanalysen hänger ihop med andra analyser och hur man får in säkerhetsskyddsarbetet i verksamhetsplaneringen och budgeten.

14.40Eftermiddagskaffe

15.05Tillsynen - hur fungerar den och hur ska vi tänka?

Det sker mycket utveckling kopplat till tillsyn och många verksamheter funderar över hur de ska se på tillsynsmyndigheternas roll och sanktioner framöver. Henrik Christiansson, från en av landets tillsynsmyndigheter, PTS, ger här sin syn på tillsynsuppdraget och informerar om hur en tillsyn egentligen går till. Han berättar även om sitt uppdrag och mandat och hur myndigheten förhåller sig till rådgivning och stöd samt vilka utmaningar som finns. Han ger också en bild av vad PTS önskar att verksamhetsutövarna särskilt ska fokusera på.

15.30Kompetensförsörjning inom säkerhetsskydd - i tre delar

1. Kunskap + erfarenhet = kompetens
Alla pratar om kompetensbristen som råder inom säkerhetsskyddsområdet men kompetens är inte bara kunskap som du får genom utbildning, utan i lika hög grad erfarenhet och faktisk förmåga att kunna lösa uppgifter. Hur ska säkerhetsskyddet kompetensförsörjas framöver? Hur ser framtidens säkerhetsskyddsutbildning ut? Vilken roll spelar myndigheter, akademi och privata aktörer när det gäller att bygga kompetens? Erik Biverot, programansvarig för säkerhetsskydd vid Försvarshögskolan, beskriver kort regeringsuppdraget som FHS, Säkerhetspolisen och MUST har fått och vad det syftar till.

2. Utmaningen som bör utmanas
Det är en utmaning att sätta ihop team för att lära och bygga tillsammans för olika verksamheters skull. Hur attraherar vi kompetenta medarbetare och konsulter, hur vågar vi se utanför boxen och hitta nya perspektiv och insikter? Karin Palmblad berättar om hur det är som rekryterande chef att hitta ”rätt” personer med ”rätt” kompetens.

3. Från ny till erfaren på kort tid
Kompetensbristen fasas ut när rätt kompetens kommer in. Som relativt ny i branschen kan man med rätt inställning och rätt coachning snabbt bli en efterlängtad resurs – här berättar Anders Gidrup, säkerhetsskyddschef på Locum och känd från förra Forum Säkerhetsskydd, och hans "adept" Vera Stocks om hur deras ”perfekta match” gav rätt grund att stå på för det fortsatta arbetet.

16.10Kort paus

16.30Den obotliga lögnaren – psykopat, rättshaverist, stalkare eller övermodig "CSI-are"?

Inom säkerhetsskydd handlar det ytterst om människor och det mänskliga beteendet. Man ska ju bland annat läsa av människor i säkerhetsprövningsintervjuerna, det vill säga se om de ljuger eller döljer något. Och hur vet vi när vi har med "övermodiga CSI-are", rättshaverister, psykopater eller stalkare att göra?

Forskaren Susanne Strand ger oss en bild av personerna som vi absolut inte vill ha in på våra arbetsplatser, hur vi kan identifiera dem och hur vi bör bemöta dem för att inte riskera ännu större problem.

17.15Forum Säkerhetsskydd 2022 summeras och avslutas

Konferensen avslutas med "after conference", mingel med dryck, tilltugg och viktigt nätverkande.

Med reservation för eventuella ändringar!

Fakta

Tid och plats

Forum Säkerhetsskydd ägde rum måndagen den 5 december i i Palmsalen, Posthuset på Vasagatan 28 i Stockholm.

Deltagare

Forum Säkerhetsskydd är en mötesplats för dig som arbetar med – eller ska arbeta med – säkerhetsskydd i såväl offentlig som privat sektor.

Konferensavgift

5 900 kr kronor exkl. moms. I priset ingår också för- och eftermiddagskaffe och lunch samt mingel efter konferensen.

Bokning

08-600 62 00 eller mejla konferens@foretagsuniversitetet.se. Det är kostnadsfritt att avboka sig fram till tre veckor före konferensen. Därefter debiteras 25 % fram till en vecka före konferensen. Vid senare avbokningar debiteras fullt pris.

Hotell

För dig som deltar på Forum Säkerhetsskydd erbjuder vi specialpris på två fina hotell nära lokalen: Nordic Light Hotel: boka på nordiclighthotel.com och ange bokningskod ”FUN-deltagare” eller Clarion Hotel Sign: ring 08-676 98 00 eller mejla till cl.sign@choice.se och uppge avtalsnummer CH2005318.