Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Representation och förmånsbeskattning 

 

Representation och förmånsbeskattning genomförs den 8 december 2022 och blir en heldag med uppdateringar kring bland annat:

 • Skatteverket om aktuella frågor och beloppsgränser
 • Beskattning av personalvårdsförmåner
 • Representation och konferensresor
1471 - Representation och förmånsbeskattning

Välkomna till Representation och förmånsbeskattning 2022, som genomförs i Aulan i Posthuset på Vasagatan 28 i Stockholm, torsdagen den 8 december.

Under dagen benar vi - tillsammans med våra experter, bland annat Marie Enander från KPMG och Pia Blank Thörnroos från Skatteverket - ut aktuella regler och frågeställningar kring:

 • Skatteverkets nyheter inför 2023
 • Beskattning av personalvårdsförmåner
 • Representation och konferensresor

Program

Programmet nedan avser 2021 - planering pågår för 2022 års konferens

09.30Kaffe och smörgås

10.00Välkommen!

Konferensens moderator Lotta Eriksson hälsar välkommen och inleder konferensen.

10.05Aktuella regler och beloppsgränser 2022

Den mycket uppskattade experten och föreläsaren Pia Blank Thörnroos från Skatteverket återkommer även i år, på allmän efterfrågan! Hon informerar bland annat om Skatteverkets nyheter och aktuella regler inför det kommande året men berättar också om:

 • Rättelser av skatt individuppgifter – vad gäller, vad ska man tänka och vad kan göras för att underlätta hanteringen?
 • Skattefri motion – ny dom från Högsta förvaltningsdomstolen
 • I coronans spår – slopade arbetsgivaravgifter, extra gåvor, gratis parkering och fria måltider
 • Vad kan man ge anställda som på grund av pandemin jobbar hemma?
 • Aktuellt 2022

10.40Förfriskningar

11.00Beskattning av personalvårdsförmåner

Ulf Svensson från Björn Lundén återvänder till Representation och förmånsbeskattning och ger oss en rykande färsk uppdatering kring:

 • När är en förmån skattepliktig/skattefri?
 • Personalvårdsförmåner – motion och friskvård
 • Ändrade bilförmånsregler
 • Särskilt i inkomstskattelagen reglerade skattefria förmåner, exempelvis arbetsredskap och arbetskläder

12.15Lunch

13.15Representation och konferensresor

Ulf Svensson informerar om vad som är på gång när det gäller representation och konferensresor.

 • Vad gäller egentligen för intern och extern representation?
 • Hur ser reglerna för konferensresor ut?
 • När riskerar anställda och/eller kunder att förmånsbeskattas för en konferensresa?
 • Gällande regler och erfarenheter av Skatteverkets revisioner. 

14.15Eftermiddagskaffe

14.45Ta kontroll över personalekonomin  

Att medarbetarna är verksamhetens viktigaste tillgång är ingen nyhet men ändå är personalen en del i företagets ekonomi, något som glöms bort ibland. Här presenterar ekonomiprofessor Bino Catasús tre konkreta och användbara metoder som du som ekonom kan använda för att skapa, analysera och kommunicera ekonomi om anställda:

 • kalkyler som inkluderar kostnader för sjukfrånvaro och personalomsättning
 • nyckeltal som stöttar organisationens strategiska arbete
 • utvecklad rapportering kring personalkostnader

15.30Avslutning med möjlighet till nätverkande

Fakta

Tid och plats

Torsdagen den 8 december 2022 genomförs Representation och förmånsbeskattning i Aulan, 7A Posthuset, Vasagatan 28, i Stockholm.

Konferensavgift

5 400 kronor. Moms tillkommer.

Bokning

Gör din bokning på www.foretagsuniversitetet.se, tfn 08-600 62 00 eller via e-post till konferens@foretagsuniversitetet.se.

Om du får förhinder, överlåt gärna platsen till en kollega! Det kostar ingenting att avboka sig fram till tre veckor före konferensen. Vid senare avbokning debiteras 25% av avgiften fram till en vecka före konferensen. Därefter debiteras hela avgiften.