Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Skydd mot informationspåverkan

– ett strategiskt helhetsgrepp

 • Stärk förmågan att identifiera informationspåverkan
 • Arbeta proaktivt och agera reaktivt
 • Tillämpa informationsbaserad och argumentationsbaserad respons
2290 - Skydd mot informationspåverkan

Vem ljuger - och vem kan avgöra vad som är sant?

Utvecklingen vad det gäller spridningen av desinformation och möjligheterna till att manipulera innehåll i exempelvis sociala medier är stor. I dag finns det en global industri.

Informationspåverkan är aktiviteter som genomförs av främmande makt, eller antagonistiska aktörer, i syfte att påverka olika målgruppers uppfattningar, beteenden och beslutsfattande. Det är potentiellt skadlig kommunikation som illasinnade aktörer ligger bakom - kommunikation som syftar till att störa, vilseleda och uppnå egna ekonomiska, politiska eller militära målsättningar.

Informationspåverkan kan riktas mot ett företag eller en myndighet direkt, eller så används organisationen för att skapa osäkerhet och misstro mellan människor och gentemot myndigheter. Samtidigt är det centralt för alla verksamheter, offentliga som privata, att ha ett högt förtroende och tillit. Trenden är att hot, såsom informationspåverkan, medför allt större kommersiella risker. Det finns exempelvis stora utmaningar för investerare då annonsörer omedvetet kan komma att finansiera desinformation, vilket kan medföra negativ påverkan på varumärken.

Höj er förmåga genom en tvådagarskurs

I den här tvådagarskursen höjer vi medvetenheten för detta allt större och allvarligare hot samt förmågan att identifiera detsamma. Kursen ger vägledning, övning och träning inom området skydd mot informationspåverkan. Vi lär oss bland annat hur vår egen omvärldsbevakning kan utvecklas och hur informationsbaserad respektive argumentationsbaserad respons kan tillämpas.

Vi går bland annat konkret igenom vad informationspåverkan är och hur den genomförs, vilka risker och möjliga hot som finns mot offentliga respektive privata verksamheter och mot såväl enskilda medarbetare som mot kunder och varumärke - och framför allt vad vi kan göra för att hantera det!

Under kursen får vi både exempel på case och fördjupning kring metodik och verktyg för att identifiera illegitim påverkan och genomgång av de olika strategier och verktyg som finns för att möta informationspåverkan.

Kursledare

Kursledare är en av landets främsta experter på informationspåverkan och påverkansoperationer; Anton Lif. Han är senior rådgivare inom cybersäkerhet och totalförsvar på Combitech och har tidigare arbetat på Försvarsmaktens förband för psykologiska operationer (psyops), där han var med och byggde upp förmågan i Sverige.

Program

Dag 1 – kl 10-17

Introduktion informationspåverkan

 • lägesbild informationspåverkan
 • vårt uppdrag
 • definitioner och begrepp
 • exempel på händelser och trender inom området
 • påverkansoperationer och desinformation - övning
 • bedöma - identifiera - möta

Skydd mot informationspåverkan med hjälp av AI

 • hur kan olika AI-verktyg användas för att stärka den egna verksamhetens förmåga att bedöma, identifiera och möta informationspåverkan?

Dag 2 – kl 9-16

Risk- och kriskommunikation för beteendeeförändring

 • erfarenheter från kriser i närtid - smygande och akuta
 • teoretiska grunder, COM-B-modellen
 • fallgropar och framgångsfaktorer utifrån verkliga händelser
 • inokulation - går det att vaccinera sig mot vilseledande och felaktig information?
 • motberättelser/kontranarrativ, hur kan vi proaktivt/reaktivt möta extremism/konspirationsteorier och informationspåverkan? - övning

Pyskologiskt försvar - en mognadsmodell

 • vad är förmåga?
 • hur kan vi mäta hur mogen en organisation är inom psykologiskt försvar och skydd mot informationspåverkan?

Summering och avslutning

 • Så här kan vi arbeta vidare i vår egen organisation

Efter kursdagarna får deltagarna anpassat material för att kunna repetera på egen hand.

Fakta

Deltagare

Utbildningen riktar sig till alla som har en ledande position på medelstora och stora bolag eller på en myndighet och chefer eller seniora handläggare inom säkerhet, beredskap, kommunikation eller cybersäkerhet. Den vänder sig även till alla som har en roll där det finns behov av förståelse för hur verksamheten kan arbeta med strategisk och strukturerad förmågebyggnad.

Mål

Målet är att ge kunskaper som behövs för att

 • höja medvetenheten om informationspåverkan och lära sig hur man kan arbeta strategiskt med riskkommunikation och pre-bunking
 • stärka förmågan att identifiera informationspåverkan och utveckla omvärldsbevakningen
 • kunna arbeta proaktivt och agera reaktivt vid olika händelser
 • tillämpa informationsbaserad och argumentationsbaserad respons

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs

Metod

Kursen genomförs dels genom föreläsningar, dels genom övning/workshop - där deltagarna aktiveras utifrån en uppgift och/eller frågeställning. Utbildnings- och övningsmaterial utgår från metoder och standarder från svenska och europeiska myndigheter och institutioner liksom best practice från Combitechs omfattande arbete på området.

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation samt i de fall kursen genomförs på plats i våra kurslokaler även luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se

Hotell

Utbildningen genomförs i Posthuset på Vasagatan 28 i Stockholm. För dig som kommer resande erbjuder vi specialpris på två fina hotell nära kurslokalen: Nordic Light Hotel: boka på nordiclighthotel.com och ange bokningskod "FUN-deltagare" eller Clarion Hotel Sign: ring 08-676 98 00 eller mejla till cl.sign@choice.se och uppge avtalsnummer CH2005318.

Kursledare

STOCKHOLM

Anton Lif

Anton Lif har expertis inom cybersäkerhet och totalförsvar, med fokus på framsyn och informationspåverkan. Anton arbetar som senior rådgivare på Combitech, ett oberoende bolag inom försvars- och säkerhetskoncernen Saab. Tidigare arbetade han vid Försvarsmaktens förband för psykologiska operationer (psyops), där han varit med och byggt upp förmågan i Sverige.