Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

AML för revisorer och redovisningskonsulter

 • Så hanterar du ditt penningtvättsansvar
 • Hur kan du som revisor eller redovisningskonsult upptäcka penningtvätt?
 • Vad händer om du inte fullgör ditt ansvar för att motverka penningtvätt?
AML för revisorer och redovisningskonsulter

 

Som revisor eller redovisningskonsult är du skyldig att ha rutiner för att upptäcka eventuell penningtvätt hos dina klienter. Du ska också kontrollera att klienten själv gör en fullgod riskbedömning och arbetar aktivt för att förebygga penningtvätt i verksamheten.

Självklart ska du också veta hur du agerar om du upptäcker tecken på penningtvätt. 

Företagsuniversitetet, som är knutet till Kursverksamheten vid Stockholms universitet, bjuder nu in till utbildningen "AML för revisorer och redovisningskonsulter".

Under ledning av tre av landets främsta experter får du redskap för hur du hanterar det penningtvättsansvar som ingår i din roll. Du får också en översikt över de rättsliga aspekterna: vad händer om du inte fullgör ditt penningtvättsansvar?

Utbildningen är praktiskt inriktad. Förutom föreläsningar av de tre medverkande experterna ingår case studies samt praktiska övningar.

Du kan välja att delta på plats i Stockholm eller på distans. Om du önskar delta på distans ber vi dig uppge det i meddelande-rutan på bokningsformuläret.

Program

Hur kan en revisor eller redovisningskonsult upptäcka penningtvätt?

 • Vilka händelser bör trigga en penningtvättsutredning eller förnyelse av kundkännedomen?
 • Vilka faktorer kan tyda på penningtvätt?
 • Vad bör en revisor eller redovisningskonsult tänka på vid utredning av misstanke om penningtvätt?
 • Vad innebär det att en revisor eller en redovisningskonsult ska övervaka transaktioner?

Vad händer om en revisor eller redovisningskonsult inte sköter sitt penningtvättsansvar?

 • De mest centrala brotten – penningtvättsbrott, näringspenningtvätt och finansiering av terrorism
 • Hur den straffrättsliga lagen hänger samman med lagen om penningtvätt och finansiering av terrorism (PTL)
 • När risk möter risk – ”Det klandervärda risktagandet” inom straffrätten och ”Det riskbaserade förhållningssättet” enligt PTL
 • Anmälan till Finanspolisen

Hur ska penningtvättsansvaret hanteras? 

 • Allmän och särskild riskbedömning: riskklassificering
 • Kundkännedom och fortlöpande övervakning av uppdrag
 • Utredning av verklig huvudman
 • Extra kontroller vid högriskkunder
 • Att avsluta en affärsrelation
 • Implementering av riskmedvetenhet i hela organisationen
 • De svåra frågorna

Fakta

Deltagare

Kursen vänder sig revisorer samt redovisningskonsulter som vill få metoder för att säkerställa att verksamhetens penningtvättsansvar uppfylls.

Vi förbehåller oss rätten att göra bakgrundskontroll och att därefter bevilja eller avslå bokning till denna utbildning.

Mål

Målet med utbildningen är att du ska få kunskaper, metoder och verktyg som gör att du kan

 • hantera det penningtvättsansvar som åligger dig i din yrkesutövning
 • upptäcka tecken på penningtvätt och veta hur du anmäler detta
 • vara medveten om vad som händer om du inte fullföljer ditt penningtvättsansvar

På plats eller distans

Du kan välja att delta på plats i Stockholm eller på distans. Om du önskar delta på distans ber vi dig uppge det i meddelande-rutan på bokningsformuläret.

Kurstider

09.00-17.00

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation samt i de fall kursen genomförs på plats i våra kurslokaler även luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se

Hotell

Utbildningen genomförs i Posthuset på Vasagatan 28 i Stockholm. För dig som kommer resande erbjuder vi specialpris på två fina hotell nära kurslokalen: Nordic Light Hotel: boka på nordiclighthotel.com och ange bokningskod "FUN-deltagare" eller Clarion Hotel Sign: ring 08-676 98 00 eller mejla till cl.sign@choice.se och uppge avtalsnummer CH2005318.