Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

"Utbildningen ger oss en gemensam grund att stå på"

Mitt under den brinnande pandemin valde fem personer från Sundbybergs stads säkerhetsorganisation att gå utbildning, passande nog Krisledning – diplomutbildning.

Goran Forsstrom

– Det fanns flera skäl till att vi valde att gå utbildning just nu. Det främsta skälet var att vi har en bred kompetens på enheten men alla hade inte samma erfarenhet av krisledningsarbete, förklarar Göran Forsström, säkerhetsstrateg i staden.

– Eftersom vi alla ska kunna fungera som tjänstemän i beredskap, TIB, kände vi att vi behövde ha samma grund att stå på och samma utgångsläge att utgå ifrån.

Krisledning - diplomutbildning ligger onekligen helt rätt i tiden, det står klart efter de gångna 18 månadernas pandemi. Den ger deltagarna, oavsett om de kommer från offentlig eller privat sektor, både teori, handböcker, checklistor, konkreta tips och verktyg – och en stor mängd praktiska övningar.

– Det är otroligt lärorikt att få arbeta med olika case. Teorin är bra och viktigt men det är helt klart mest givande att få jobba med tillämpning, praktik och övningar, säger Göran Forsström.  

– Det har lyft oss och är det vi pratar om efter varje utbildningsblock. Dessutom är det spännande att bygga på steg för steg och att övningarna genomförs i olika storlek och omfång.

Bra avstamp för framtida krisledning

Han ser stora fördelar med att en hel arbetsgrupp går tillsammans;

– I vår grupp är vi flera från Sundbyberg, någon från en annan kommun och ytterligare någon från en bank – det blir bra erfarenhetsutbyten och kursledarna är bra på att lyfta in både offentliga och privata förutsättningar. Jag tror att vi alla känner att den här utbildningen blir det ett bra avstamp för framtida krisledning.

Göran Forsström uppskattar att kursledarna är lyhörda för den kunskap och de behov som finns i gruppen. Han betonar också att utbildningen passar alla som ska hantera lokalt krishanteringsarbete och förväntas samverka med andra aktörer på olika sätt.

– Nu när vi fem har gått den här utbildningen ska vi ta hitta eller ta fram någon form av stabsmetodikutbildning för vår centrala krisledningsorganisation också – vi i Sundbyberg ska vara rustade för – och kunna hantera - alla sorters kriser och också veta hur vi bäst genomför krisövningar på olika nivåer framöver, summerar han.