Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Unikt samarbete mellan Företagsuniversitetet och Lunds universitet

Företagsuniversitetet och Lunds universitet har tecknat avtal för ett samarbete kring kurser med akademiska poäng för yrkesverksamma. Först ut är de säkerhetschefer som önskar få 7,5 högskolepoäng inom Säkerhetsvetenskap.

Lunds universitet tillhandahåller poänggivande uppdragsutbildningskurser för yrkesverksamma inom företag, myndigheter och organisationer. Den först planerade kursen enligt samarbetsavtalet handlar om Säkerhetsvetenskap och ges av Arbetsmiljöhögskolan vid Lunds universitet, med undervisningen förlagd vid Företagsuniversitetet i Stockholm.

De säkerhetschefer som har läst - eller håller på att läsa - Företagsuniversitetets kurs ”Säkerhetschef – diplomutbildning”, kommer att erbjudas att läsa kursen ”Introduktion till Säkerhetsvetenskap” på 7,5 högskolepoäng vid Lunds universitet.

– Vi är otroligt glada över att nu kunna erbjuda våra deltagare möjlighet till akademiska poäng, först inom säkerhet men sedan även inom våra andra ämnesområden, säger Daniela Lannsjö, affärsutvecklingschef vid Företagsuniversitetet.

− Vi ser fram emot att ge den här kursen i samarbete med Företagsuniversitetet, där vi bidrar med vetenskapligt grundade kunskaper som ett komplement till en praktisk kompetens, säger Calle Rosengren, föreståndare för Arbetsmiljöhögskolan.

– Företagsuniversitetet har utbildat och diplomerat runt 700 säkerhetschefer sedan 1991 och visionen har hela tiden varit att utveckla både landets säkerhetschefer och själva yrkesrollen. Det här är ett utmärkt och naturligt steg i den visionen. För många säkerhetschefer kan vetenskapliga poänggivande kurser i säkerhet bli precis den utveckling och kompetenshöjning de behöver. De får inte bara praktiska och teoretiska kunskaper utan även empiri och forskningsbaserad kompetens. Det är värdefullt för den framtida säkerhetsprofessionen, säger Stefan Haglund, vd för Företagsuniversitetet.

IMG_7821

Professor Fredrik Nilsson, prefekt vid Institutionen för designvetenskaper vid Lunds universitet, och Stefan Haglund, vd för Företagsuniversitetet, signerar samarbetsavtalet.

 

Mer information om Företagsuniversitetet och Lunds universitet:
Företagsuniversitetet grundades 1982 och är ett av Sveriges ledande utbildnings-företag för yrkesverksamma och har som mål att leverera utbildning av högsta kvalitet inom 12 ämnesområden, bland annat säkerhet. Hos oss har nästan 700 säkerhets-chefer utbildats och diplomerats sedan 1992.

Företagsuniversitetet, som ägs av Stiftelsen Kursverksamheten vid Stockholms universitet, erbjuder ungefär 120 öppna kurser, företagsinterna lösningar, ämnesspecifika konferenser och YH-utbildning inom säkerhet.

Lunds universitet grundades 1666. Här finns 42 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet är ett av Europas ledande forskningsuniversitet, rankat som nummer ett i Sverige och 78:e bästa universitet i världen. Det betyder att våra uppdragsutbildningar förmedlar kunskap som ligger i absolut framkant.

Arbetsmiljöhögskolan finns vid Institutionen för designvetenskaper, Lunds universitet, där arbetsmiljöforskning bedrivs med fokus på människans samspel med tekniska produkter, tekniska system, andra människor, organisationer och den omgivande fysiska miljön. Arbetsmiljöhögskolan kopplar ihop forskning, praktik och trender som gör arbetsplatsen till en källa av kunskap, inspiration, hälsa och glädje.

För mer information om avtalet, kontakta:
Daniela Lannsjö, Företagsuniversitetet, daniela.lannsjo@foretagsuniversitetet.se, 08-600 62 10,
eller
Calle Rosengren, Lunds universitet, calle.rosengren@design.lth.se, 046-222 80 06