Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Två röster om förväntningarna på säkerhetschefsrollen

 

Företagsuniversitetet har utbildat och diplomerat över 800 säkerhetschefer sedan starten. Här berättar två av dem om de förväntningar de hade på rollen när de började. En har många års erfarenhet och en är ganska ny i sin roll. #FUN40

hakan.borgstrom2

Håkan Borgström, säkerhetschef sedan 1993, i dag inom Region Stockholm:
 
– Mina förväntningar på rollen när jag tillträdde var ganska självklara. Det handlade om att ha förutsättningar för att tydliggöra rollen och att etablera en stark säkerhetskultur i samarbete med organisationen, med ett starkt stöd från företagsledningen.

– Att ha ett långtgående ansvar för att utveckla en så viktig funktion var viktigt redan då. Jag tog för givet att rollen skulle vara i ständig förändring utifrån hotbilder och organisatoriska utmaningar.  
 
– Mycket hårt arbete i kombination med samhällsutvecklingen har lett till att mina förväntningar infriats. Såväl säkerhetschefsrollen som funktionens betydelse har stärkts över hela linjen och i dag ser vi en stor förståelse för funktionens betydelse, men det gäller att leverera ett mervärde. Att hitta balansen mellan affärsverksamhet och säkerhet i det långsiktiga arbetet är avgörande.
 
(Gick Säkerhetschef – diplomutbildning 1998)

Agneta Sjöbom, säkerhetschef på Tekniska museet sedan 2020:
 
– När jag tillträdde som säkerhetschef så var det med fjärilar i magen – det var ett nytt spännande kapitel och nya spännande utmaningar.

– Det blev stimulerande kapitel som på långa vägar inte är färdigskrivet. Utmaningarna blev och är många och varierande. Jag vill alltid se möjligheter och älskar mötet med människor. Sedan vill jag förstås ha roligt på jobbet.

– Mina förväntningar har sannerligen infriats med råge och jag tycker att säkerhetsbranschen generellt både är mer rolig och generös än vad jag hade förväntat mig!

(Gick Säkerhetschef – diplomutbildning 2020-2021) Foto: Katja Elmén

#FUN40