Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Patrik Kvie har många års erfarenhet i rollen som HR Business Partner i flera av Sveriges största företag. Han är huvudkursledare på vår nya utbildning ”HR Business Partner – diplomutbildning”. Vi har ställt några frågor till honom.

Varför gillar du rollen som HR Business Partner

- Tveklöst är det för att jag i min roll kan uppnå resultat genom människor, att jag kan skapa förutsättningar för affären med hjälp av humankapitalet. Jag har alltid affären i fokus i allt jag gör, genom alla HR-processer. Jag brukar säga att en HR-Business Partner ”krokar arm” med specialisterna och driver processerna framåt. Det är ett både operativt och strategiskt, och mycket utvecklande arbete.

Vilka ser du som de största utmaningarna i rollen som HR Business Partner?

- Verksamhetens olika delar är idag mer sammanflätade än förut, vilket gör en HR Business Partners roll som kravställare mer komplex. Det handlar om fler intressenter som man måste ta hänsyn till och stora datamängder som ska analyseras för att få bra beslutsunderlag. Men det ger naturligtvis nya möjligheter och stora fördelar.

Vilken nytta har företaget av en HR Business Partner?

- En HR Business Partner brukar per definition sitta med i ledningsgruppen. Det gör att man med naturlighet är med i de affärsdiskussioner som förs, tidigt fångar upp behov och kan arbeta mer proaktivt. En HR Business Partner hjälper företagsledningen att ta ut riktningen, att ta strategiska beslut och främja affären med humankapitalet som grund.

Hur ser framtiden ut för en HR Business Partner?

- AI kommer att spela allt större roll även inom HR. Styckevisa frågor som t.ex. regler, policies och enklare personalfrågor kommer att hamna i en data driven ”self service” så att man i HR-rollen kan ägna mer tid åt strategiska frågor. De områden som kommer vara av stor betydelse där en HR Business Partner kan göra skillnad är kompetensförsörjning, lärande och att vara en förstärkare och möjliggörare vid organisationsdesign och tillväxt.