Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Företagsuniversitetet har sedan starten utbildat många hundra assistenter. Här berättar två av dem om de förväntningar de hade på rollen som Executive Assistants när de började. Kristina har många års erfarenhet och Mikaela är lite nyare i rollen. #FUN40

 

Kristina Fagerholm, Executive Assistant på Nouryon

"När jag utbildade mig till chefssekreterare, som det hette då, i mitten av 70-talet, så var mina största förväntningar att få jobba i internationella miljöer, gärna utomlands, vilket jag också fick möjlighet att göra. Jag upptäckte ganska snart att ju högre upp i en organisation man jobbade, desto intressantare var det och sökte mig till sådana tjänster. Jag har alltid uppfattat mitt yrke som otroligt utvecklande och inte minst omväxlande.

Rollen är helt annorlunda idag och mycket mer självständig. Även som chefssekreterare var man i mina första roller en utförare, man skrev efter koncept eller diktafon och gjorde det chefen bad om.  
Idag är man ju oftast mycket självständig, med egna arbetsområden och i många fall som en projektledare, och man förväntas vara drivande i många frågor."

 

Mikaela2

Mikaela Lilliesköld, Executive Assistant på Xylem

"I november är det tio år sedan jag tog rollen som Executive Assistant. Min största förväntning var på chefen jag skulle jobba med. En otroligt intressant person som jag fick äran att lära känna under några år. Arbetet i sig, som jag såg det framför mig, var mycket den ”traditionella” synen på assistentrollen. Det vill säga att föra anteckningar, boka resor, ta hand om besökare osv. Till en början var det mycket så, men tillsammans med mina chefer, och framförallt min nuvarande chef, har vi skapat en roll som är mycket mer (det är inte så bara, det kräver sin kvinna/man). Nu handlar det mer om tidsoptimering, vad kan jag göra för att min chef ska ha så väl fungerande och effektiva dagar som möjligt och slippa fokusera på detaljer. Det ingår också en hel del projektledaruppgifter där det kan handla om allt från att anordna event till att ta hand om besök. Under mina snart tio år så har jag absolut sett en förändring i rollen, både för mig och för kollegor som jag träffat i olika sammanhang."