Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Marcus Backsten, utvecklingsledare i säkerhet och säkerhetssamordnare i Göteborg Stad, har gått YH-utbildningen Säkerhets- och trygghetskoordinator på Företagsuniversitetet.

Marcus Backsten, YH

Vad gav utbildningen dig?

Jag hade arbetat som polis i 10 år innan jag började på mitt nuvarande arbete. Det som utbildningen gav mig var breddkunskaper inom säkerhet som jag tidigare saknat. Tillsammans med tidigare och nya kunskaper fick jag en större helhetsbild.

Beskriv hur och om utbildningen har bidragit till det jobb som nu har idag.

Ett av kraven för att vara behörig att söka mitt nuvarande arbete var att man hade eftergymnasial utbildning inom området. Hade jag inte gått Säkerhets- och trygghetskoordinator hade jag inte varit aktuell för tjänsten.

Om du skulle berätta om utbildningen för en sökande, vad vill du lyfta fram då?

De erfarna och mycket kompetenta föreläsarna. Ta vara på tillfället att lära dig så mycket som möjligt av dem, det är en möjlighet som inte kommer tillbaka.