Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

”Nu arbetar vi strategiskt och släcker inte bara bränder”

– Jag tycker att jag växte efter utbildningen, både yrkesmässigt och personlighetsmässigt! Dessutom fick jag ett värdefullt nätverk som jag fortfarande har kontakt med. Det berättar Nathalie Brantfalk, säkerhetschef på Gina Tricot.

Nathalie Brantfalk utbildade sig till säkerhetschef 2017 och diplomerade sig i december. Hon arbetar numera som säkerhetschef på Gina Tricot, som finns i fem länder, i Norden och Tyskland. Nathalie ansvarar framför allt för den fysiska säkerheten i 185 butiker, på huvudkontoret och de egna lagren men även med krishantering.

Nathalie_Brantfalk

– Jag gick ”Säkerhetschef – diplomutbildning” för att få bredare kunskap. Jag är visserligen från butiksledet men säkerhetsarbetet är stort och brett så jag behövde mer kött på benen för att kunna göra ett bra jobb.

– Att jag valde kursen hos Företagsuniversitetet berodde på att jag googlade, läste på och hade hört gott om kursen. För mig var det också en fördel att den gick i Stockholm.

Strategiskt arbete med kontinuitetsplanering

– Jag tyckte att alla sju undervisningsblock var värdefulla men det var framför allt ämnena risk management och krishantering som gav mest. Det var sådant som vi på Gina Tricot behövde arbeta med och jag själv behövde kunna.

– I dag har vi sett över vårt krisarbete på Gina Tricot och vi arbetar just nu med kontinuitetsplanering. Gina Tricot har vuxit fort och det har blivit en hel del ”släcka bränder”. Nu kan jag bidra till att vi arbetar mer strategiskt och förebyggande.

– Jag lärde mig också jättemycket av de andra kursdeltagarna i gruppen. Många hade längre erfarenhet av säkerhetsarbete än vad jag hade.

– Jag har fortfarande kontakt med mina kurskamrater, vi mejlar till varandra när vi behöver tips eller hjälp och jag kan sakna att komma till kursen en gång i månaden och träffa alla.

"Har vuxit som person"

– Det är otroligt lärorikt att gå en kurs som Säkerhetschef - diplomutbildning. Jag har vuxit och lärt mig att lita mer på mig själv. Säkerhetsarbete handlar ju om att lita på sig själv och kunna stå för sina beslut. Man växer både yrkesmässigt och personlighetsmässigt genom en sådan här utbildning!