Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Möt oss i Almedalen!

Under Almedalsveckan 2023 bildas en ny mötesplats för frågor kring trygghet och säkerhet: Säkerhetsarenan. Aktörerna bakom Säkerhetsarenan är Företagsuniversitetet, SäkerhetsBranschen, Stöldskyddsföreningen, Brandskyddsföreningen, Säkerhetsföretagen och Stiftelsen Tryggare Sverige. Totalt arrangeras nio stekheta programpunkter under onsdagen den 28 och torsdagen den 29 juni i ”Bildstenshallen” på Gotlands museum, Strandgatan 14.
 
Företagsuniversitetet arrangerar ett egen seminarium om säkerhetskultur och deltar även i ett seminarium om säkerhetskompetens. Välkommen enligt följande:
 
Torsdagen den 29 juni kl 13.15-14.00:

Så bygger vi säkerhetstänkande i Sverige; säkerhetskultur för individen, företagen och samhället

I tider av oro på alla fronter ställs det ännu högre krav på säkerhetsmedvetenhet hos alla. Vad bör man göra som individ? Hur arbetar företagen med att bygga en säkerhetskultur? Och vad gör myndigheterna för att skapa säkerhetstänkande i hela samhället? Här ger experterna tips på hur man ur olika perspektiv skapar en kultur med gemensamma attityder och värderingar, som sipprar från den högsta ledningen ner till medborgar- eller individnivå för att öka säkerhetsmedvetenheten.
 
Medverkande:
Gunnar Karlson, fd Mustchef, numera verksam inom Vesper Group
Evin Cetin, advokat, författare och opinionsbildare
Jan Olsson, Nationellt It-brottscentrum, Polisen
Tobias Ander, informationssäkerhetschef Örebro kommun
Hanne Kjöller, journalist och debattör
Camilla Asp, överdirektör MSB

Läs mer om de medverkande längre ner!

Torsdagen den 29 juni kl 16.15-17.00:

Säkerhetskompetens i fokus – behoven i dag och i morgon

När behovet av säkerhetstjänster ökar ställs högre krav på ny arbetskraft och kompetens i branschen. Hur ser morgondagens behov av personal och kompetens ut och hur ska vi arbeta för att möta det? Den här panelen diskuterar hur branschen behöver tänka och arbeta för att attrahera rätt kompetens för framtidens behov samtidigt som man säkerställer att man behåller och utvecklar befintlig personal. Du får även ta del av en färsk undersökning som visar hur rekryteringsbehovet ser ut under de kommande åren för både säkerhetsföretag och organisationer.

Läs mer om programmet här

Medverkande i samtalet om säkerhetskultur:

Gunnar_Karlson

Gunnar Karlson, fd Mustchef, numera verksam inom Vesper Group
Gunnar är en av säkerhetsbranschens mest erfarna och kunniga inom underrättelse- och säkerhetstjänst, säkerhetsskydd samt totalförsvar. Han arbetar bland annat som konsult och rådgivare i säkerhetsfrågor för Vesper Group. Gunnar Karlson lämnade 2019 tjänsten som generalmajor och chef för MUST. Han har haft en lång rad chefsbefattningar i Försvarsmakten, flera stabs- och lärarbefattningar och har även tjänstgjort i Regeringskansliet i fem år.
 
 

Janne_Olsson

Jan Olsson, Nationellt It-brottscentrum, Polisen
Jan har arbetat som polis i 30 år varav 14 år som expert inom bedrägerier och cyberbrott. Han var med och startade Nationellt Bedrägericentrum 2013-2014 och är sedan fyra år på Nationellt IT-brottsCentrum (Noa)/Swedish CyberCrime Center (SC3) som verksamhetsutvecklare och preventionsansvarig. Han deltar i det internationella polissamarbetet inom Europol och Interpol men även det internationella Private-Public-Partnershiparbetet.
 
 

Tobias_Ander

Tobias Ander, informationssäkerhetschef Örebro kommun
Tobias är informationssäkerhetsstrateg, CISO, på Örebro kommun och har lång och gedigen erfarenhet från arbetet med informationssäkerhet i offentlig verksamhet, bland annat som CISO på Transportstyrelsen. Inom informationssäkerhet är det främst informationssäkerhetskultur samt ledning och styrning som är Tobias spetsområden. Han har givit ut boken "Informationsäkerhetskultur - hur du bygger en säkrare organisation i en digital tidsålder".
 
 

Hanne_Kjoller

Hanne Kjöller, journalist, författare och debattör
Hanne är journalist och författare. Hon har skrivit om polisen och rättssäkerhetsfrågor under många år som ledarskribent på Dagens Nyheter. 2016 publicerade hon boken "En svensk tiger" med underrubriken "vittnesmål från poliser som vågat ryta ifrån". Den nominerades till Stora fackbokspriset, Sveriges största pris för facklitteratur. Samma år utsågs hon till Årets Trygghetsambassadör av Tankesmedjan SNOS samt tidningen SecurityUser. Hanne är i dag frilans, skriver på sin elfte bok och medverkar regelbundet i TV4:s nyhetspanel och som fristående kolumnist i DN.
 

Camilla_Asp

Camilla Asp, överdirektör MSB
Camilla är överdirektör på MSB och har arbetat där sedan 2016. Dessförinnan har hon bland annat arbetat som chef för koordinering och stöd på Svenska kraftnät, stabschef på Skolverket och kansliråd vid utbildningsdepartementet.
 
 
 
 
 
 

Evin_Cetin

Evin Cetin, advokat, författare och opinionsbildare
I sitt jobb som advokat har Evin mött såväl offren som förövarna i det gängvåld som skakat om vårt svenska samhälle. I boken "Mitt ibland oss" träffar hon huvudpersonerna själva: de som beställer morden, de som lever med ett pris på sitt huvud och de som rekryterar narkotikans barnsoldater. Genom deras berättelser kastar Cetin nytt ljus på frågan ingen verkar kunna besvara: Vad är det som händer — och går det att stoppa?