Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Louise Lind är f.d chef och en av Företagsuniversitetets allra mest uppskattade kursledare i ledarskap. Vi har frågat henne om hur hon ser på chefs- och ledarrollen idag och på de kunskaps-/kompetensbehoven det skapar.

IMG_3151

– Vi lever i en "raplex" värld, rapid & complex, vilket betyder en inbyggd motsättning. Allt ska gå snabbt och det som ska göras kräver ofta en djupare, mer komplex nivå vilket ofta kräver mer tid.

– I det komplexa krävs också andra kompetenser och beteenden än tidigare. I dagens samhälle måste vi kunna samarbeta, kommunicera, lösa konflikter och hantera ovisshet större komplexitet. Det här ställer nya krav på ledarrollen.

– Förutom det uppenbara att ledaren ska skapa resultat via andra, så krävs mer tankearbete för att skapa rätt förutsättningar för att lyckas. Och den tiden har/tar sig inte många chefer idag. De kämpar på som om vi levde kvar i den gamla världen och försöker få till gamla lösningar fast i ett nytt sammanhang, vilket inte alltid blir så lyckat.

– För att chefer ska kunna känna tillfredsställelse och mening med sina uppdrag så måste fler chefer få tid att leda, tid att reflektera, att lyssna in, inte bara delegera uppdrag och granska resultat.

– Det sägs att det aldrig mer kommer gå så långsamt som det gör just nu, men bara för att tekniken utvecklas och ger fantastiska möjligheter, så är den mänskliga hjärnan programmerad för en annan hastighet, även om många springer runt och låtsas om något annat. Att många får problem med utmattningssymtom är inte alls konstigt, tycker jag. Få går i takt med sig själv -  alla springer i systemet som är skapat för en annan tid. Jag hoppas få se och kunna bidra till ett mänskligare ledarskap- och medarbetarskap framåt.

– Hållbarhet handlar både om vårt samhälle, men framförallt om förstånd och mognad hos alla som leder andra människor. Det är en ny tid nu, en mänskligare hoppas jag...