Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

”Kursen gav oss en gemensam grund och ett gemensamt språk”

 

Niclas Nilsson är expert på Kriminalvårdens säkerhetsavdelning och kände att både han själv och några av hans kollegor behövde vässa sin kompetens kring riskanalys och riskhantering. Han vände sig därför till Företagsuniversitetet för att få till stånd ett specialkurstillfälle.

– Jag har gått kurs hos Företagsuniversitetet tidigare, bland annat Säkerhetssamordnare och Leda och samordna utan att vara chef, och visste att det är bra upplägg, bra kursledare och bra service här, berättar han.

Niclas_Nilsson2

Niclas Nilsson tog därför initiativ till ett särskilt kurstillfälle för sig själv och åtta av sina kollegor på säkerhetsavdelningen vid Kriminalvårdens Huvudkontor och i december kunde de, efter fullföljd kurs och godkänd examen, titulera sig Diplomerade Risk Managers.

”Risk Manager – diplomutbildning” består av en del inläsningsmaterial, två inledande kursdagar och sedan en uppföljande kursdag med diplomering ungefär en månad senare. Niclas Nilsson uppskattar möjligheten att genomföra kursen tillsammans med sina kollegor och att göra det i Företagsuniversitetets lokaler.

– Alla har varit väldigt nöjda med kursen. Den har haft ett jättebra upplägg och en engagerande kursledare, konstaterar han.

– Vi känner alla att det har varit bra att fylla på vår kompetens externt för att sedan omsätta det vi lärt oss till våra förutsättningar inom Kriminalvården.

– Vi jobbar ju med riskanalyser sedan tidigare men kände ändå att vi behövde en gemensam lägesbild och ett gemensamt språk inom risk management. Nu har vi fått samma grund att stå på, även om vi jobbar med olika områden internt.

Niclas Nilsson menar att hela myndighets-Sverige generellt behöver bli bättre på att fundera kring och hantera sina risker.

– Många arbetar redan med riskanalyser utan att kanske veta om det och utan att kunna inte sätta ord på det. Genom att gå en sådan här kurs tillsammans kan man få ett kvitto på att man arbetar rätt och en insikt om vad som bör utvecklas för att få en riktigt bra egen kontroll internt, avslutar han.

Ulf Rönndahl är kursledare i Företagsuniversitetets öppna kurs "Risk Manager – diplomutbildning" och var även kursledare för den företagsanpassade kursen som Niclas och hans kollegor gick.

– Kursen ger fördjupade och aktuella kunskaper i hur RM-standarden ISO 31000:2009 kan användas i verksamheten men också hur man gör riskanalyser på bästa och mest effektiva sättet. Utbildningen bygger också på ny forskning, som bryts ned till praktisk erfarenhet och konkreta insikter då det finns ett lärande i varje case som används, beskriver Ulf Rönndahl.

– Det brukar bli bra diskussioner i grupperna, oavsett om det är en öppen eller företagsanpassad grupp och det är ju givande för alla. Styrkan i de företagsanpassade utbildningarna är att de blir helt skräddarsydda efter varje bolags eller myndighets behov.