Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

I de flesta av våra utbildningar använder vi digitala verktyg för att ge deltagarna möjlighet att fördjupa och implementera sina nya kunskaper och för att den nya kompetensen ska leva längre i vardagen.

Mikroträningar i Knowly
Korta och enkla mikroträningar som skickas till deltagarnas mobiler, inför, under och efter kursen, som ett digitalt utbildningsstöd. Deltagarna får svara på korta frågor kring hur de nya kunskaperna använts i arbetet och påminns kontinuerligt om olika kursinslag genom text, bild och film.

Digital handlingsplan och virtuell coach i Knowly
Den digitala coachen är en individanpassad uppföljning efter en kurs. Deltagaren skapar sin egen handlingsplan i mobilen och väljer en "supporter" på hemmaplan, som får tips via e-post på hur deltagaren kan stöttas för att realisera handlingsplanen.
Deltagaren får coachande frågor från en virtuell coach. Det hjälper henne/honom att reflektera över framsteg, identifiera eventuella hinder och sätta nya mål - för att över tid förändra beteendet.

Learnifier som distansstöd
I de lite längre utbildningarna använder vi Learnifier, en plattform för blended learning, där deltagarna bland annat kan kommunicera med varandra och kursledaren - men också ta del av kursdokumentationen inför, under och mellan kursblocken.