Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

”CPP har gett mig uppdrag och är en internationell dörröppnare”

Klas Nilsson var en av de första i Sverige att få titeln CPP, Certified Protection Professional 2004. Nu är han säkerhetskonsult men också en av kursledarna i förberedelsekursen inför CPP-certifieringen.

Klas Nilsson 1

– Jag gick Säkerhetschef Diplomutbildning på Företagsuniversitetet 2002 och kände efter den att jag ville gå vidare och lära mig mer, berättar han.

– Då fick jag tips om ASIS CPP-certifiering, som var relativt okänd i början av 2000-talet men jag anmälde mig och började läsa in materialet.

- På den tiden var det nästan en hyllmeter att läsa in, över 10 000 sidor totalt. Det var nästan omöjligt och övermäktigt att läsa in allting själv.

Klas bildade därför en grupp tillsammans med några andra som ville ta certifieringen och de gick igenom materialet systematiskt.
– Det blev som en första spontan studygroup och sedan ville jag hjälpa fler att klara certifieringen, berättar han.

Under mer än tio år hade drev han därför studygroups som skulle förbereda säkerhetschefer för certifieringen och nu är han en av kursledarna i Företagsuniversitetets och ASIS förberedande kurs inför CPP-certifieringen.

Vad har du själv haft för praktisk nytta av att vara CPP?
–  Jag har nytta av den på flera olika sätt. I själva förberedelsearbetet är nyttan tvåfaldig; det första är självklart kunskapsinhämtningen och att man ser bredden i säkerhetsarbetet. Det andra är det värdefulla kontaktnät man får när man studerar med andra. Det blir så mycket djupare och man får både en gemensam kunskapsplattform och en samförståelse.

– När jag sedan hade klarat certifieringen och fick titeln CPP märkte jag direkt att dörrar öppnades lättare. Framförallt när jag pratar med säkerhetschefer i andra länder. De förstår att jag är kunnig - jag har ett kvitto som går hem överallt i världen.

– Framför allt har jag fått uppdrag tack vare min certifiering - det har varit lönsamt.

Det sägs att CPP-certifieringen är väldigt amerikansk?
– Materialet har kortats ner och det mest ”amerikanska” har tonats ner. Det skiljer sig i vissa delar en del från hur vi är vana vid att arbeta i Sverige men vi måste inse att vi har mycket att lära av andra, som USA. De har större organisationer och mycket mer erfarenhet inom security management.

– Sverige är ett litet land och inte alltid bäst i klassen. Även om inte allt är direkt applicerbart får man nya infallsvinklar som man har stor nytta av senare.

Varför tycker du att man ska gå den här förberedande kursen?
– CPP är ett internationellt kvitto för moderna säkerhetschefer. Jag tycker att man ska gå kursen eftersom den ökar möjligheten att klara CPP-tentan.

ASIS-kursledare2

Övriga kursledare är bland andra Torbjörn Borg, CPP, och Ann-Sofie Ljungfelt, CPP.