Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

"Jag får ett formellt kvitto på mina kunskaper"

En av deltagarna på Krisledning – diplomutbildning är Malin Hogart, Incident Manager och krisledare på Marginalen Bank. Hon konstaterar att diplomet blir ett kvitto på kompetensen.

malin profilbild 210827

Varför valde du att gå Krisledning diplomutbildning?
– Det är ett stort ansvar att inneha en krisledarroll. Att under utbildningen verkligen få djupdyka i ämnet krisledning tillsammans med mycket kompetenta och erfarna lärare och kurskamrater samtidigt som jag får ett formellt kvitto på mina kunskaper var därför ett självklart val för mig.
 
Vad har varit mest givande hittills?
– Det är lärarnas erfarenhet och förmåga att på ett mycket intressant sätt ta upp självupplevda exempel på kriser i yrkeslivet och hur man på bästa sätt löser dem.  

– Det är också väldigt roligt att få så engagerade kurskamrater, som bidrar till en öppen stämning och där man gärna delar med sig av sina erfarenheter, både bra och sämre sådana.

– Dessutom är övningarna väldigt engagerande – stort plus!
 
Vilka tycker du måste gå den här utbildningen?

– Alla som behöver en solid grund att stå på och få tillgång till best practice vad gäller krisledning.