Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Företagsuniversitetets integritetspolicy

Företagsuniversitetet AB, org.nr 556259-2575 är ansvarig för behandling av dina personuppgifter som insamlas när du besöker hemsidan, för en intresseförfrågan eller någon form av kursanmälan. När du bokar dig ombes du tillhandahålla uppgifter som föranleder att du som person kan identifieras (”personuppgifter”).

Våra deltagares integritets- och dataskydd är mycket viktigt för oss och vi har därför vidtagit såväl tekniska som organisatoriska skyddsåtgärder för att skydda din integritet. Den information som du tillhandahåller oss kommer därför att behandlas och skyddas i enlighet med tillämplig lag och denna integritetspolicy. Du kan alltid kontakta oss angående frågor om integritets- och dataskydd genom att skicka ett e-postmeddelande till chari.maria@foretagsuniversitetet.se.

När du genomför din bokning accepterar du vår behandling av dina personuppgifter enligt denna integritetspolicy. Du godkänner även att vi använder dina uppgifter för att skicka information till dig. Innan du godkänner är det därför viktigt att du läst igenom vår integritetspolicy.

Det är frivilligt för dig att lämna personuppgifter till oss, men det är samtidigt nödvändigt för oss, för att behandla din bokning.

Centrala begrepp
Personuppgifter innebär information som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk levande person. Exempel på personuppgift är namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Under vissa omständigheter kan även uppgifter om IP-nummer och ditt användarbeteende utgöra personuppgifter.

Behandling av personuppgifter innefattar all hantering av personuppgifter såsom insamling, registrering och lagring.

Personuppgiftsansvarig är den som ensam eller tillsammans med annan bestämmer ändamålen och medlen för behandling av personuppgifter och som är ytterst ansvarig för att behandlingen sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Vilka personuppgifter samlar vi in?
De personuppgifter vi samlar in är person- och kontaktinformation, såsom exempelvis namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Dessa uppgifter registreras när en bokning av en utbildning sker, samt att man har accepterat vår integritetspolicy.

Vi köper även person- och adressregister för marknadsföring. Vill du inte delta i marknadsföringen av våra utbildningar, vänligen skicka ett e-postmeddelande till chari.maria@foretagsuniversitetet.se.

Vad gör vi med insamlade personuppgifter?
All data om dig används för att genomföra våra åtaganden mot dig. Genom att godkänna denna integritetspolicy, godkänner du att vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:

  • Skicka vidare dina kontaktuppgifter till berörd kursledare som håller den kurs du har anmält dig till;
  • Upprätta kurslistor över deltagare;
  • Kommunicera med dig;
  • Tillgodose dig med nyhetsbrev och marknadsföring (om du inte vill motta sådan kommunikation vänligen skicka ett e-postmeddelande till anne.lindberg@foretagsuniversitetet.se).
  • För historik av genomförda kurser/utbildningar.

Vem delar vi dina personuppgifter med?
Vi delar inte ut några personuppgifter mer än till berörda kursledare och eventuellt kursdeltagare på den aktuella kursen/utbildningen

Företagsuniversitetet lämnar inte ut några personuppgifter vid eventuella förfrågningar från tredje man.

Lagring av personuppgifter
Dina personuppgifter lagras så länge ingen anmälan görs om att få bli borttagen. Motivet till detta är att kunna serva kursdeltagare med intyg m.m. efter genomgången utbildning.

Dina rättigheter
Du har rätt att få information om i vilket syfte dina personuppgifter behandlas och justera icke komplett eller felaktig information om dig. Du har även rätt att begära att vi upphör med att behandla dina personuppgifter för det fall att uppgifterna inte längre är nödvändig för det syfte de blev insamlad för.

Om det inte finns legala skyldigheter för oss, som hindrar radering av personuppgifterna, kommer vi på din begäran att radera samtliga icke nödvändiga personuppgifter och referenser till dig i vår databas. Om du vill radera, justera eller erhålla information om lagrade personuppgifter eller nyttja din rätt till dataportabilitet kontaktar du oss via e-post: anne.lindberg@foretagsuniversitetet.se