Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Gunilla Andersson är HR-chef på biotechbolaget BioArctic och kursledare inom HR-området på Företagsuniversitetet sedan 2004. Hundratals HR-assistenter och HR-chefer har sedan dess få ta del av Gunillas fantastiska kunskap och erfarenhet. Gunilla har utbildat i allt från Kompetensbaserad rekrytering och Konflikthantering till de långa utbildningarna Diplomerad HR-koordinator och HR-chefsutbildning. Vi har frågat Gunilla hur HR har utvecklats sedan hon började jobba inom området och vad som är i fokus idag.

- HR har fått en mer självklar roll i många organisationer. Hållbarhetsfrågorna växer och intresset för hållbart medarbetarskap är stort hos, organisationer, medarbetare och även investerare. Det gör att HR har ett ännu större mandat att arbeta med både den psykosociala och fysiska arbetsmiljön för att skapa intern hållbarhet. Frågor kring hållbart företagande och resursutnyttjande står också högt på agendan vilket innebär att HR behöver stärka sin roll inom hela hållbarhetsområdet.

 - Som ett resultat av pandemin ser vi nu att önskan om ett mer flexibelt arbetsliv växer sig starkt. Många rekryterare vittnar om att det är en viktig fråga för de som funderar på att byta jobb. Arbetsgivare behöver se över möjligheterna att arbeta på distans men också förutsättningarna för att anpassa arbetstider. Möjligheten till ett flexibelt arbetsliv går hand i hand med hållbarhetsfrågorna eftersom det bidrar både till ett hållbart medarbetarskap med mindre stress och till ett hållbart resursutnyttjande då det blir mindre belastning i trafiken.