Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Facility Management - när allt fungerar tänker man inte på att det finns

Cecilia Jeppsson Salomonsson är konsult inom Facility Management på Fairdeal Group och kursledare på utbildningen Facility Management som Företagsuniversitetet och Fairdeal Group har tagit fram tillsammans. Vi har frågat Cecilia: Vad är egentligen Facility Management?

Cecilia Jeppsson Salomonsson (002)

Facility Management är samordning, stöd och utveckling av verksamheten vad gäller bland annat städtjänster, säkerhet, telefoni, lokaler, vaktmästeri och utemiljö – som tillsammans bidrar till att skapa en effektiv organisation på både strategisk och operativ nivå. FM hanteras idag väldigt olika i organisationer beroende på omfattning och hur man väljer att hantera frågorna. Har man inte en dedikerad person anställd som Facility Manager kan ansvaret ligga hos exempelvis ekonomichefen eller vara fördelat mellan olika anställda t.ex. receptionist, administratör, vaktmästare... Outsourcing är också ett alternativ. Det är just för dem som har Facility Management-ansvar utan att för den skull vara Facility Managers på heltid som vi har tagit fram vår utbildning.

Vilka kunskaper behövs för att fungera bra som Facility Manager?

För att kunna fungera bra i rollen som Facility Manager behöver man kunna lite om mycket, vara generalist och påläst på flera tjänster och leveranser. Man behöver kunskap om ekonomi och kunna leda projekt. Mycket kan man lösa på egen hand, men ibland kan det finnas utmaningar där man behöver expertstöd, t.ex. branschspecifika frågor eller avtalsfrågor.

Vad kan ett företag tjäna på att ha en utbildad Facility Manager?

De flesta organisationer har insett att det handlar om ekonomi och hållbarhet, därför har frågan kommit upp på agendan. Det handlar också om arbetsmiljö och effektivitet i hur man använder och utformar lokaler.

Vad lär man sig på utbildningen?

Utbildningen är grundläggande och fungerar som ett insteg där vi fördjupar oss i de stora tjänsteleveranserna som exempelvis städ och säkerhet. Vår utbildning berör FM på ett övergripande sätt och ska hjälpa den som nyligen har fått ansvar för de här frågorna i sin organisation. På fyra dagar får du grunderna för att kunna hantera leverantörer och avtalsförhandlingar. Vi kommer även ta med den interna aspekten av arbetet.