Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Examensarbete blev nytt trygghetshöjande arbetssätt

Att ta in LIA-praktikanter från Företagsuniversitetets yh-utbildning Säkerhets- och trygghetskoordinator och dra nytta av de studerandes entusiasm och engagemang kan både löna sig och ge goda resultat. Det har Ystad fått erfara, där Anna Cronkvists examensarbete om järnvägsstationen både uppmärksammats av Ystad Allehanda och polisen, som använder examensarbetet för att göra stationen till en tryggare plats!

Anna_C

Grattis Anna, nyutexaminerad säkerhets- och trygghetskoordinator! Ditt examensarbete har fått stort gehör i Ystad - hur har du själv fått användning av dina nya kunskaper?
– Det är svårt att säga ett eller två konkreta exempel på vad det är för nya kunskaper som jag har använt mig av, eftersom hela utbildningen och allt jag har lärt mig, har hjälpt mig med arbetet.

– Min utvecklade bedömningsförmåga vad gäller säkerhetstänk och mitt sätt att se och analysera olika risker har förstås varit till stor hjälp. Sedan har jag använt mina nya kunskaper inom bland annat riskhantering, brottsprevention och trygghetsskapande åtgärder i arbetet.

Berätta lite om ditt examensarbete!
– Examensarbetet handlade om att utreda och analysera trygghetsskapande åtgärder på Ystads stationsområde, eftersom den årliga trygghetsmätningen som utförs av Polismyndigheten visade att otryggheten när man färdas med kommunala färdmedel hade ökat.  

Hur används ditt examensarbete i dag?
– Det används av kommunpolisen, som tillsammans med Ystads lokala brottsförebyggande råd, har arbetat efter examensarbetet och tittat över hur man kan använda sig av åtgärderna både på lång och kort sikt för att öka trygghetskänslan på stationsområdet.

Vilket medskick vill du göra till någon som funderar på att utbilda sig inom säkerhet?
– Säkerhetsområdet är en växande och spännande bransch att ge sig in i. Ett tips är att våga nätverka med de personer som har bra erfarenhet och kunskap i branschen, de är oftast väldigt tillmötesgående och vill bidra till att man utvecklas. De hjälper dig i rätt riktning och då har du de bästa förutsättningarna att lyckas.

– Erfarenhet kan man få man på vägen, så länge man visar rätt inställning och engagemang kan man komma väldigt långt.

 
”Dagens studerande är framtidens kollegor”

”Jag tycker att det är fantastiskt kul när studerande som tidigare gjort LIA (lärande i arbete) oss på Malmö stad använder den erfarenheten vidare i sitt examensarbete och därpå i arbetslivet. Vi är alltid positiva till att ta emot studerande på LIA och vill ge dem en meningsfylld praktik med skarpa arbetsuppgifter som förbereder dem för arbetslivet. Vi har möjlighet att lära ut betydelsefull kunskap och erfarenhet till drivna och lyhörda studerande som kan bli våra kollegor i framtiden.  Dagens studerande är framtidens kollegor.”               Demir Kolenovic, säkerhetsutredare, Malmö stad