Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Linus Persson är informationssäkerhets- och krisberedskapssamordnare på avdelningen för skydd och säkerhet på Räddningstjänsten i
Kristianstads kommun. Han har gått YH-utbildningen "Ledning och samordning av informations- och cybersäkerhet".

Linus_Persson_webb

Vad fick dig att välja just denna utbildning?

Jag har tidigare studerat till Säkerhets- & Trygghetskoordinator på Företagsuniversitetet. Jag arbetar numera med informationssäkerhet så denna utbildning var ett givet val för att fördjupa mig i min nuvarande yrkesroll.

Vad vill du lyfta kring utbildningen? 

Du får verkligen fördjupa dig i de ämnesområden som idag blir mer och mer aktuella. Kortkursen ger en överblick över olika standarder, ramverk och regelverk. Det är ett bra upplägg och väl valda föreläsare som gav mig ett nytt synsätt och en bra möjlighet att fördjupa mig i aktuella ämnesområden.

Hur löste du och din arbetsgivare logistiken kring kursupplägget då den är på dagtid?

Jag fick tjänstledigt för studier under de dagar som var lärarledda. Självstudier fick jag göra under icke arbetstid.

Vem tycker du att kursen vänder sig till?

Jag skulle säga att den vänder sig till alla som på något sätt jobbar med informationssäkerhet. Eller om man vill utvecklas åt det hållet. Man bör vara lite påläst inom ämnet för att kunna ta till sig all information och kunskap, både från föreläsare och kurskamrater.