Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Knowly och Learnifier två av våra digitala mervärden

I allt fler av våra utbildningar och kurser använder vi Knowly, en plattform som fördjupar de kunskaper deltagarna har fått under kursen och får den nya kompetensen att leva längre i vardagen.

Mikroträningar
Korta och enkla mikroträningar som skickas till deltagarnas mobiler, inför, under och efter kursen, som ett digitalt utbildningsstöd. Deltagarna får svara på korta frågor kring hur de nya kunskaperna använts i arbetet och påminns kontinuerligt om olika kursinslag genom text, bild och film.

Digital handlingsplan
Den digitala coachen är i praktiken en individanpassad uppföljning efter en kurs. Deltagaren skapar sin egen handlingsplan i mobilen under sista kursdagen och väljer en "supporter" på hemmaplan, som i sin tur får tips via e-post på hur deltagaren kan stöttas för att realisera handlingsplanen.
Deltagarna får dessutom, i minst tre veckor och vid tidpunkter som de själva har valt, coachande frågor från en virtuell coach. Det hjälper deltagaren att reflektera över framsteg, identifiera eventuella hinder och sätta nya mål - detta är för att över tid förändra beteendet.

Learnifier som distansstöd
Ett annat viktigt digitalt verktyg som vi använder i de litet längre utbildningarna är Learnifier, en plattform för blended learning, där deltagarna bland annat kan kommunicera med varandra och kursledaren - men också ta del av kursdokumentationen inför, under och mellan kursblocken.