Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Nu startar 30 förväntansfulla deltagare utbildningen Cybersäkerhet, hur ser din förväntan ut

- Vi på Combitech bidrar med några av våra allra bästa konsulter inom cybersäkerhet som kursledare på yh-utbildningen. Jag hoppas därför att deltagarna tar vara på möjligheten att studera helhjärtat. Den här kursen är en mycket begränsad del men kan vara en viktig del av deltagarnas arbete inom säkerhetsområdet, nämligen att bättre förstå och kunna hantera utmaningarna med det digitaliserade samhället.

Carina_Forslind

Kan du berätta kort om vad som väntar deltagarna kommande veckor? 

- Deltagarna kommer få ta del av Combitechs kunnande och metodik kring att arbeta systematiskt med cybersäkerhet, i en stegvis kunskapstrappa. Avslutningsvis kommer deltagarna får utveckla sina färdigheter med hjälp av reflektion kring hur de tänker använda sina nyvunna kunskaper i framtiden. 

Vilket medskick har du till alla deltagarna? 

- Var nyfikna! Den som gått kursen Cybersäkerhet på Företagsuniversitetet har bra rykte i arbetslivet.

Vilka är dina tankar kring att det snart finns ny kompetens tillgänglig hos fler inom det här viktiga området? 

- Det är inte en fråga OM man ska arbeta med cybersäkerhet eller NÄR man ska börja, frågan alla verksamheter bör ställa sig är varför de inte redan arbetar systematiskt med cybersäkerhet? Som en av Sveriges största konsultbolag inom säkerhet ser Combitech dagligen det stora behovet som finns hos aktörer i alla sektorer. Vi hoppas och tror att alla skyddsvärda verksamheter i snabb takt rekryterar kompetens för att arbeta med de här otroligt viktiga frågorna.

Vilken utmaning har företagen och samhället inom cybersäkerhet just nu?

Det finns ett stort behov av att höja kompetens och medvetenhet inom cybersäkerhet och cyberförsvar i hela det svenska samhället till följd av att hotbilden idag är mer komplex, att hot och risker är mer föränderliga och gränslösa än tidigare. Utmaningen beror också på de senaste årens nya lagar i form av till exempel EU:s dataskyddsförordning GDPR, NIS-direktivet och säkerhetsskyddslagstiftningen. Till följd av detta har såväl myndigheter som bolag behövt skärpa upp sina rutiner, processer och arbetssätt kopplat till säkerhet, informationssäkerhet och cybersäkerhet. Det är en stor utmaning för svenska organisationer att förstå, och följa, den komplexa kravställningen som finns. 

Något annat som du tycker känns viktigt att lyfta, formulera gärna några egna tankar.

- Jag uppmanar studerande att kontakta kursledaren om det är något de funderar över, och att var aktiva på föreläsningarna och fråga om något är oklart.