Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

”Dagens controller måste arbeta verksamhetsnära och affärsorienterat”

Owe Marstorp blev kursledare på Företagsuniversitetet inom ekonomi 2002 och kom in på utbildningen Diplomerad controller redan 2005. Han ser en tydlig utveckling mot en proaktiv hållning för controllerollen sedan dess.
 
– Deltagarna som går controllerutbildningen har alltid bestått av ett brett spann men 2005 var de väldigt redovisningsorienterade, där arbetet handlade mycket om analys av ekonomiska rapporter och avvikelser från budget som underlag för dialog med ledningen. Man lade också mer fokus på nyckeltal, rekapitulerar han.

owe i klassrum

– I utbildningen lyfter vi fram betydelsen av att arbeta verksamhetsnära, där de ekonomiska analyserna kompletteras med data och annan information

– Det handlar mycket om att både samverka med andra kompetensområden och informationssystem för att kunna bygga relation och vara en speaking partner med ledningen.
 
– I dag finns det många ekonomer som har fått titeln "Controller" men som upplever att arbetsinnehållet inte utvecklats. Det resulterar i att en stor del av arbetstiden fylls med löpande arbetsuppgifter kopplat till ekonomifunktionens behov av ekonomisk redovisning, uppföljning mot budget och avvikelserapportering.

Varierande grundkompetens 

Kompetensen hos de som går utbildningen varierade 2005 och varierar även 2022.
– Några har kommit långt i en controllerorienterad organisation men vill arbeta mer konsultativt medan andra är mer oerfarna och vill få en bra kunskapsplattform för att växa in i yrkesrollen, berättar Owe Marstorp.
 
– Controllerrollen är ingen ensamroll utan man måste jobba med alla andra och behöver också lyfta rutiner in i systemen och digitalisera informationen för att säkerställa att den är relevant.
 
– En stor utmaning är just att få tid att samverka med andra kompetenser och bidra till gemensamma och djupare analyser utifrån ett verksamhetsperspektiv.
 
– Ytterst handlar det om att frigöra tid för att kunna arbeta affärsorienterat mot ledningen och skapa mervärde för organisationen.
 

Owe Marstorp ljus bakgrund

Så - sammanfattningsvis går controllerrollen från att ha arbetat med ekonomiska avvikelser till att behandla fler verksamhetsnära perspektiv för att därmed kunna stödja det mer proaktiva beslutsfattandet.
 
Och – utvecklingen fortgår;
– Utveckling mot mer utvecklat systemstöd och AI ställer ökade krav på controllern att förstå vad system och data inte kan kommunicera och addera just detta i analysen, avslutar Owe Marstorp.

Företagsuniversitetet fyller 40 år och har ett fantastiskt gäng kursledare inom olika kompetensområden. Owe Marstorp, här på ett foto från 2005, är en av dem. 

#fun40