Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Bli medlem i Secnet

Secnet är den naturliga mötesplatsen för alla som arbetar och är utbildade inom säkerhet, ett nätverk för diplomerade säkerhetschefer, säkerhetssamordnare och certifierade säkerhetschefer och andra som gått längre säkerhetsutbildningar hos Företagsuniversitetet.

Secnet bildades 1985 och är en ideell förening med viss anknytning till Företagsuniversitetet.

2020 ändrades stadgarna vid årsmötet vilket innebär att även kursdeltagare och studerande vid andra längre säkerhetsutbildningar, inklusive YH-utbildningarna, vid Företagsuniversitetet kan söka medlemskap. Det finns dock krav på att man ska ha arbetat med kvalificerat säkerhetsarbete i minst tre år innan, under eller efter utbildningen.

Syftet med nätverket och föreningen är att stödja medlemmarna i det dagliga arbetet men också att vara den naturliga mötesplatsen för alla som arbetar och är utbildade inom säkerhet. Secnet arrangerar, ofta i samarbete med Företagsuniversitetet, kontinuerliga nätverksträffar och andra arrangemang. Samarbetet utökas under 2020.

Secnet har både Linkedin- och Facebookgrupper och en ny hemsida är under uppbyggnad.

Intresserad av att veta mer eller av att bli medlem? Ta kontakt med Lotta Eriksson på Företagsuniversitetet. Mejladress: lotta.eriksson@foretagsuniversitetet.se tfn 076-947 93 65, eller ordförande Alf Lundström, alflun@telia.com tfn 070-539 74 31.