Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Bli medlem i Secnet

Secnet är den naturliga mötesplatsen för alla som arbetar och är utbildade inom säkerhet, ett nätverk för diplomerade säkerhetschefer, säkerhetssamordnare och certifierade säkerhetschefer och andra som gått säkerhetsutbildningar hos Företagsuniversitetet.

2020 ändrades stadgarna vilket innebär att även kursdeltagare och studerande vid andra säkerhetsutbildningar, inklusive YH-utbildningarna, vid Företagsuniversitetet kan söka medlemskap. Villkor för medlemskap är att man har genomgått en säkerhetsutbildning på Företagsuniversitetet som har sträckt sig under minst tre månader.
Genomgångna utbildningar utanför Företagsuniversitetet ska kunna styrkas genom kursintyg.

Secnet bildades 1985 och är en ideell förening med viss anknytning till Företagsuniversitetet. Syftet med nätverket är att stödja medlemmarna i det dagliga arbetet men också att vara den naturliga mötesplatsen för alla som arbetar och är utbildade inom säkerhet. Secnet arrangerar, ofta i samarbete med Företagsuniversitetet, kontinuerliga nätverksträffar och andra arrangemang. Samarbetet utökas under 2020.

Läs mer på Secnets hemsida

Intresserad av att veta mer eller av att bli medlem? Ta kontakt med Lotta Eriksson på Företagsuniversitetet: lotta.eriksson@foretagsuniversitetet.se tfn 076-947 93 65, eller ordförande Alf Lundström_ alflun@telia.com tfn 070-539 74 31.