Kommunikation för alla roller och kanaler – digitalt, verbalt och socialt

Idag sysslar alla med kommunikation, men det innebär inte att alla är goda kommunikatörer. För att lyckas med kampanjer, muntliga presentationer, i sociala medier och intern kommunikation krävs ett professionellt och strategiskt tillvägagångssätt, de rätta verktygen och en vilja och möjlighet att förstå den värld vi lever i.

I vårt utbud finns specialkurser för professionella kommunikatörer såväl som utbildningar anpassade efter andra yrkesroller som har stora kommunikativa utmaningar i sin vardag. Hos oss hittar du kurser inom allt från presentationsteknik och sociala medier till strategisk kommunikation och content marketing. Våra kursledare är erfarna praktiker med god pedagogisk förmåga och entusiasm för sina ämnen.

 

Kurser och utbildningar inom kommunikation

Administrativ koordinator

7 dagar
Administrativ koordinator

På den här kursen får du de kunskaper du behöver för att effektivt kunna administrera och organisera verksamheten samt driva mindre projekt. Du får lära dig att skriva effektiva texter och att presentera och argumentera effektivt. Du får också en inblick i de nya digitala kanalernas möjligheter.

Läs mer om utbildningen »

Assistenten som samordnare

2 dagar
Assistenten som samordnare

Lär dig fungera bättre i den informella ledarrollen! Så organiserar, kommunicerar och skapar du engagemang! Du får kunskaper om ledarskap, samordning och samverkan som skapar förutsättningar för en bra arbetsgemenskap och goda resultat.

Läs mer om kursen »

Assistentens alla texter

2 dagar
Assistentens alla texter

Minnesanteckningar, kallelser, mejl, PowerPoint-bilder, information, instruktioner... Två dagars intensiv träning på att skriva effektiva texter med läsare, syfte, budskap, ton och tilltal i fokus. En kurs speciellt för dig som är assistent och skriver många olika slags texter.

Läs mer om kursen »

Att filma med mobilen

1 dag
Att filma med mobilen

Kom igång snabbt! Du lär dig filma med mobilen, göra enkel redigering, ge regi och publicera på webben eller i sociala medier.

Läs mer om kursen »

Att leda effektiva möten

2 dagar
Att leda effektiva möten

På den här kursen lär du dig nya metoder för effektiva möten och hur du som mötesledare tar kommandot och säkerställer att tagna beslut blir genomförda. Med många praktiska övningar i förberedelser och genomförande av möten är detta en kurs som ger dig direkt tillämpbara verktyg.

Läs mer om kursen »

Bättre presentationer med PowerPoint

1 dag
Bättre presentationer med PowerPoint

Vill du lära dig att använda ett modernt bildstöd där "less is more"? På den här kursen lär du dig att göra snygga, enkla och funktionella PowerPoint-bilder som stärker och hjälper dig att sälja in ditt budskap.

Läs mer om kursen »

Content Manager

Content Manager

En både strategisk och praktisk utbildning för dig som skapar innehåll till organisationens digitala kanaler. Här lär du dig hantverket bakom ett bra och relevant innehåll - att fotografera, filma, skriva och redigera texter. Dessutom får du verktyg och strategier för maximal spridning.

Läs mer »

Copywriting

2 dagar
Copywriting

Copywriting är konsten att ett förmedla ett budskap som ingen frågat efter - på några sekunder. På den här kursen får du öppna dina sinnen, vända och vrida på dina texter och inte ge dig förrän du har övertygat dig själv.

Läs mer om kursen »

Digital annonsering

3 dagar
Digital annonsering

Smart och lönsam annonsering i Google AdWords, Facebook, Instagram och LinkedIn. Du lär dig bygga, utvärdera och optimera framgångsrika annonskampanjer i Google AdWords samt att utnyttja potentialen för annonsering i sociala medier.

Läs mer om kursen »

Digital kommunikation för assistenter

2 dagar
Digital kommunikation för assistenter

För dig som vill öka din kunskap om digitala verktyg och sociala medier som effektiva hjälpmedel i det dagliga arbetet. Du lär dig hur du kan använda sociala medier för t.ex. varumärkesbyggande, omvärldsbevakning och research samt får praktisk kunskap om hur du kan effektivisera din yrkesvardag med hjälp av digitala verktyg.

Läs mer om kursen »

Digitalt ansvarig

12 dagar
Digitalt ansvarig

Digital strategi, mätbara investeringar, UX och Content Marketing. Kursen ger dig en djup förståelse för digital utveckling och konkreta färdigheter för att leda den i din organisation.

Läs mer om utbildningen »

Executive Assistant

17 dagar
Executive Assistant

En 17 dagar lång kvalificerad utbildning för dig som är assistent på ledningsnivå och som vill vidareutveckla dig i yrkesrollen. Du får aktuella kunskaper om bl.a. ekonomi, verksamhet, kommunikation, HR, ledarskap, utredningsmetodik, omvärldsanalys och webbkommunikation samt kreativ problemlösning. Dessutom ingår fem dagar i London där du får utveckla dina kommunikativa färdigheter på engelska.

Läs mer om utbildningen »

Executive Assistant - uppföljning

Executive Assistant - uppföljning

En kurs exklusivt för dig som tidigare har gått Executive Assistant - masterclass. Läs mer här.

Läs mer »

Finslipa din presentationsteknik

2 dagar
Finslipa din presentationsteknik

Välkommen till den kompletta kursen i presentationsteknik! Du får fördjupade kunskaper om hur du förbereder en presentation och skapar en väl fungerande struktur samt hur du kan förstärka ditt budskap på olika sätt, t.ex. med PowerPoint. Du får också en inblick i retorikens fundament och figurer. Och naturligtvis träna framför kamera.

Läs mer om kursen »

Internkommunikation - baskurs

3 dagar
Internkommunikation - baskurs

På den här kursen lär du dig att arbeta effektivt och skapa mervärde när du driver internkommunikationen, tar fram material och coachar chefer. Du får också lyfta blicken och se internkommunikationens roll i organisationen samt yrkesrollen i framtiden.

Läs mer om kursen »

Kommunicera med "besvärliga" människor

2 dagar
Kommunicera med "besvärliga" människor

Lär dig förebygga, hantera och lösa konflikter och lär dig förstå din egen roll och påverkan, dina egna och andras reaktioner. Bättre samarbete och relationer och en mer positiv kommunikation. Du får kunskaper, metoder och verktyg som hjälper dig att hantera jobbiga situationer och kommunicera med "besvärliga" människor. 

Läs mer om kursen »

Kommunikation för assistenter

2 dagar
Kommunikation för assistenter

Kommunikation är ett av dina allra viktigaste verktyg. På den här kursen lär du dig att informera, förmedla information, argumentera för nya idéer och att inspirera och motivera dina medarbetare.

Läs mer om kursen »

Kommunikativt ledarskap

2 dagar
Kommunikativt ledarskap

Utveckla ett kommunikativt ledarskap som förbättrar prestation och resultat i organisationen! Kursen ger dig kunskaper som gör dig till en medveten och tydlig kommunikatör i det dagliga ledarskapet.

Läs mer om kursen »

Kommunikatörsutbildning

9 dagar
Kommunikatörsutbildning

En nio dagar lång och praktisk utbildning som ger dig kunskaper, metoder och konkreta tips för framgångsrikt internt och externt informationsarbete. Du får finputsa dina kunskaper i både muntlig och skriftlig kommunikation och lär dig om kommunikationsplanering och medierelationer, digital kommunikation och grafisk formgivning.

Läs mer om utbildningen »

Kriskommunikation och medieträning

2 dagar
Kriskommunikation och medieträning

En medial kris uppstår alltid när det passar som sämst. Genom att vara förberedd, veta hur du hanterar kritik i olika medier och hur du ska bemöta journalister ökar möjligheten till en god kriskommunikation med bibehållet gott varumärke. På den här kursen får du praktiska verktyg för att kommunicera inför eller i en kris och hantera dina medierelationer.

Läs mer om kursen »

Lean Administration

2 dagar
Lean Administration

Med Lean Administration får du tillgång till ett kraftfullt verktyg som effektiviserar administrativa rutiner, förbättrar organisationens resultat.

Läs mer om kursen »

Möten och protokoll

2 dagar
Möten och protokoll

För effektiva möten och tydliga protokoll! Lär dig planera och genomföra olika slags möten samt att skriva olika typer av protokoll och minnesanteckningar. Du får också kunskaper om stil, språk, ordval och teknik.

Läs mer om kursen »

Nästa steg med Lean

1 dag
Nästa steg med Lean

En hands-on-kurs kurs för dig som redan känner till och har börjat arbeta med Lean. Du får praktiska verktyg att använda för ett strukturerat förbättringsarbete och mycket träning.

Läs mer om kursen »

Omvärldsbevakning och omvärldsanalys

2 dagar
Omvärldsbevakning och omvärldsanalys

Står det "omvärldsbevakning" i din arbetsbeskrivning? Här får du både praktiska och teoretiska kunskaper för att systematiskt kunna omvärldsbevaka och analysera trenderna i er bransch. Du får också lära dig vad omvärldsanalys kan ge för reellt värde.

Läs mer om kursen »

Praktisk utredningsmetodik

2 dagar
Praktisk utredningsmetodik

Från planering och faktainsamling till färdig rapport! På den här kursen får du ett praktiskt verktyg och lär dig ett strukturerat arbetssätt för effektiva utredningar. Du lär du dig hur du ska planera och avgränsa din utredning, samla in och sammanställa fakta samt analysera och tolka resultatet. Du får också lära dig att redovisa resultatet på ett tydligt och trovärdigt sätt.

Läs mer om kursen »

Presentationsteknik - grundkurs

2 dagar
Presentationsteknik - grundkurs

Grundkurs med mycket praktisk träning! En kurs för dig som får fjärilar i magen när du ska ställa dig upp tala inför en grupp. Du lär dig att förbereda och genomföra presentationer och får träna praktiskt i en trygg och positiv miljö för att hitta säkerheten och kunna genomföra proffsiga presentationer.

Läs mer om kursen »

Presentationsteknik för ekonomer

2 dagar
Presentationsteknik för ekonomer

Bli ännu bättre på att paketera och framföra de ekonomiska sammanhangen i text, bild och ord så att det blir begripligt även för icke-ekonomer.

Läs mer »

Professional Communication for PAs

Professional Communication for PAs

Welcome to London! En femdagars kurs i London speciellt för dig som är assistent eller sekreterare. Ta chansen att kvalitetssäkra dina engelska språkkunskaper, vidga ditt internationella nätverk och göra intressanta studiebesök.

Läs mer »

Projektadministratör

2 dagar
Projektadministratör

För effektiv projekthantering! Välkommen till en kurs som ger dig användbara metoder och praktiska verktyg för att kunna skapa effektiva rutiner för samarbetet med projektgruppen samt för att administrera informationsflödet.

Läs mer om kursen »

Skriva för kundtjänst

1 dag
Skriva för kundtjänst

Lär dig hjälpa och stödja dina kunder effektivt och trevligt via mejl och chatt. På den här skrivkursen lär du dig att kommunicera tydligt och trevligt med syfte att hjälpa kunden snabbt och enkelt med en professionell och trevlig ton.

Läs mer om kursen »

Skriva för webb, intranät och sociala medier

2 dagar
Skriva för webb, intranät och sociala medier

Utnyttjar du webbens och intranätets möjligheter maximalt? På den här kursen lär du dig att använda webben och intranätets unika möjligheter till kommunikation. Du får träna på att analysera målgrupper och texter samt skriva olika typer av texter. Dessutom får du en inblick i det dynamiska samspelet mellan "traditionell" webbinformation och olika typer av sociala medier.

Läs mer om kursen »

Skriva och redigera

2 dagar
Skriva och redigera

Effektiva texter och korrekt språkbruk! Här är kursen för dig som är intresserad av språk och grammatik eller som känner behov av att bli bättre på att skriva. Kursen ger aktuella och fördjupade kunskaper i språkriktighet, grammatik, stil och ton.

Läs mer om kursen »

Sociala medier

3 dagar
Sociala medier

Det här är en kurs för dig som arbetar med företagets kommunikation i sociala medier. Du kanske har startat en närvaro på Facebook och några andra vanliga plattformar, och känner att du är redo för att ta nästa steg.

Läs mer om kursen »

Story

1 dag
Story

Välkommen till en heldag om språk, framgångsrikt innehåll och effektiv kommunikation! Vi ger dig möjlighet att utvecklas ytterligare i din roll som kommunikatör och erbjuder ett program som speglar kommunikationens förändrade förutsättningar och ger en utblick även utanför Sveriges gränser. Vi bjuder in de hetaste föreläsarna och låter dig möta spännande människor som använder ord, språk och kommunikation som verktyg i sitt dagliga arbete.

Läs mer om konferensen »

Strategisk internkommunikation

2 dagar
Strategisk internkommunikation

Ta internkommunikationen till nästa nivå! På den här kursen ger vi dig en strategisk syn på internkommunikationen med konkreta metoder, verktyg och idéer som du direkt kan använda i ditt arbete. Vi utmanar den traditionella synen på internkommunikation och gör dig till en proaktiv nyckelspelare som levererar ett mervärde till organisationens kärnverksamhet.

Läs mer om kursen »

Strategisk kommunikation i en digital värld

2 dagar
Strategisk kommunikation i en digital värld

Skaffa dig en strategisk syn på kommunikationen med konkreta metoder, verktyg och idéer som du direkt kan använda i ditt arbete. .

Läs mer om kursen »

Tydlig och effektiv kommunikation med NLP

2 dagar
Tydlig och effektiv kommunikation med NLP

Lär dig använda NLP:s verktygslåda för att effektivisera din kommunikation, skapa och bibehålla goda relationer och nå fram med ditt budskap. Du får lära dig teorierna bakom neurolingvistisk programmering och träna praktiskt på kommunikativa situationer.

Läs mer om kursen »

Utbilda, informera och instruera

2 dagar
Utbilda, informera och instruera

Den här kursen vänder sig till dig som utbildar, intruerar och informerar internt. Den ger dig kunskaper om kommunikation, informationsförmedling, om hur man lär ut och lär in samt om hela processen från förberedelser till genomförande av en utbildning. Kursen är en kombination av pedagogik och presentationsteknik.

Läs mer om kursen »

Webbredaktör

6 dagar
Webbredaktör

En alltid aktuell utbildning för dig som arbetar med en webbplats och annan digital kommunikation. Du lär dig vad som fungerar på webben och i sociala medier, hur du utvärderar och utvecklar webbplatsen. Stor vikt läggs på att skapa bra innehåll som fungerar både för användare och sökmotorer - och som fyller juridiska krav.

Läs mer »