Ekonomikurser för alla kunskapsnivåer och inriktningar

Våra kurser och utbildningar inom ekonomi spänner över hela skalan – från inriktade utbildningar för ekonomer som vill specialisera sig till kurser som ger breda kunskaper till icke-ekonomer. Flera av våra kurser passar bra att använda som påbyggnad, oavsett om du gått hos oss förut eller inte.

Våra kursledare är både erfarna ekonomer och utbildare, och blandar teori och praktik i undervisningen. Fokus för våra ekonomikurser är att du ska tillägna dig praktiskt användbara kunskaper som gör att du kan börja arbeta med nya verktyg direkt när du är tillbaka på jobbet.

 

Våra kurser och utbildningar i ekonomi

Budgetering

2 dagar
Budgetering

Siffror eller verksamhet? Lär dig hela budgetprocessen, från planering till uppföljning.

Läs mer om kursen »

Cash and Working Capital Management

2 dagar
Cash and Working Capital Management

De flesta företag kan åstadkomma radikalt förbättrad likviditet och riskkontroll genom en översyn av alla betalningsflöden i form av en CM-analys och ett åtgärdsprogram.

Läs mer om kursen »

Controller

1 dag
Controller

Den 17 maj är det åter dags för Företagsuniversitetets konferens för dig som arbetar som controller! Vi bjuder in till en heldag, med ett scenprogram som ger dig lika delar praktisk nytta som inspiration, och möjligheter att knyta nya kontakter med andra controllers runt om i Sverige.

Läs mer »

Diplomerad Controller

18 dagar
Diplomerad Controller

Ta ett helhetsgrepp om ekonomistyrningen med denna 18 dagar långa utbildning. Du får praktiska verktyg för att fungera ännu mer effektivt i din roll som controller samt aktuella kunskaper i bl.a. verksamhetsstyrning, ekonomisk riskhantering, ledarskap och personalekonomi.

Läs mer om utbildningen »

Diplomerad ekonomiassistent

10 dagar
Diplomerad ekonomiassistent

Den här diplomutbildningen ger dig breda grundkunskaper i ekonomi och förståelse som gör att du kan medverka självständigt och aktivt i ekonomiavdelningens dagliga arbete. Du får praktiska kunskaper i redovisningsarbetets alla delar samt ökad förståelse för ekonomifunktionens betydelse och din egen viktiga roll.

Läs mer om utbildningen »

Diplomerad löneadministratör

9 dagar
Diplomerad löneadministratör

Utveckla och kvalitetssäkra dina kunskaper i löneadministration! Den här diplomkursen ger dig de kunskaper du behöver för att självständigt kunna sköta lönearbetet – med hög integritet och stark yrkesetik.

Läs mer om utbildningen »

Diplomerad redovisningsekonom

10 dagar
Diplomerad redovisningsekonom

Från bokslut till årsredovisning. En 10 dagar lång diplomutbildning som ger värdefulla och praktiska kunskaper i redovisningsarbetets alla delar. Tonvikten ligger på planering och genomförande av bokslutsarbetet och du får direkt träna dina nya kunskaper på ett praktikfall.

Läs mer om utbildningen »

Ekonomi - grundkurs

2 dagar
Ekonomi - grundkurs

En grundläggande kurs i företagsekonomi som ger dig de kunskaper som behövs för att bl.a. läsa och tolka ekonomiska rapporter, hantera den ekonomiska "verktygslådan" samt för att delta i ekonomiska diskussioner.

Läs mer om kursen »

Ekonomi för assistenter

2 dagar
Ekonomi för assistenter

Så får siffrorna mening. En grundläggande kurs i företagsekonomi för dig som är assistent. Du lär dig tolka ekonomisk rapporter och får kunskap om företagsekonomiska samband, penningflöden, kostnader, intäkter, budget och årsredovisning.

Läs mer om kursen »

Ekonomi för chefer och projektledare

6 dagar
Ekonomi för chefer och projektledare

För aktiv målstyrning - ekonomistyrning i praktiken! Den här kursen ger kunskaper om hur man analyserar verksamheten med hjälp av ekonomiska rapporter, mått och nyckeltal, gör kalkyler, budgeterar och kommunicerar med ekonomerna.

Läs mer om utbildningen »

Ekonomi- och redovisningsdagarna

2 dagar
Ekonomi- och redovisningsdagarna

En konferens för dig som arbetar med ekonomi och redovisning. Du får möjlighet att uppdatera dig med det senaste inom ekonomiområdet; du får nya kunskaper och en vidgad syn på arbetet med ekonomi och redovisning. Dessutom får du chansen att utbyta erfarenheter och nätverka med kollegor från hela landet.

Läs mer »

Ekonomichefsutbildning

Ekonomichefsutbildning

För dig som vill utveckla och vässa dig i yrkesrollen - aktuella både teoretiska och praktiska kunskaper för dig som är eller ska bli ekonomichef. Du får kunskaper om bl.a. lönsamhetsstyrning, ekonomisk riskhantering, aktiebolagsrätt, affärsjuridik och arbetsrätt. Dessutom får du kunskaper om ledarskap och konsultativt arbetssätt och får möjlighet att finslipa dina kunskaper i argumentation och presentationsteknik.

Läs mer »

Excel för ekonomer

2 dagar
Excel för ekonomer

Snabba och säkra resultat! En kurs speciellt för dig som är ekonom och som ger fördjupade kunskaper om speciellt utvalda funktioner i Excel. Du får arbeta praktiskt med ett antal större praktikfall.

Läs mer om kursen »

Företagsbeskattning och deklaration

2 dagar
Företagsbeskattning och deklaration

Lär dig lagar, regler och grundläggande begrepp! Du lär dig att beräkna skatter och göra skattedeklarationer.

Läs mer om kursen »

Grundkurs i löneadministration

3 dagar
Grundkurs i löneadministration

Den här kursen ger dig praktiska kunskaper i löneadministrativt arbete och förståelse för de krav som kopplas till rollen. Du lär dig de löneadministrativa rutinerna och får kunskaper om skatteregler, brutto- och nettolön samt de regler som gäller för semester och föräldraledighet, förmåner och traktamenten.

Läs mer om kursen »

Koncernredovisning

2 dagar
Koncernredovisning

Grundkurs. Den här utbildningen ger dig kunskaper om koncernredovisningens regler samt praktiska metoder och väl fungerande tekniker för att kunna upprätta och stämma av ett koncernbokslut.

Läs mer om kursen »

Lean Administration

2 dagar
Lean Administration

Med Lean Administration får du tillgång till ett kraftfullt verktyg som effektiviserar administrativa rutiner, förbättrar organisationens resultat.

Läs mer om kursen »

Momshantering i praktiken

2 dagar
Momshantering i praktiken

Uppdatera dig om nya momsregler! Lär dig vilken moms som ska debiteras och med vilken skattesats, när moms är avdragsgill samt att redovisa internationella transaktioner.

Läs mer om kursen »

Nästa steg med Lean

1 dag
Nästa steg med Lean

En hands-on-kurs kurs för dig som redan känner till och har börjat arbeta med Lean. Du får praktiska verktyg att använda för ett strukturerat förbättringsarbete och mycket träning.

Läs mer om kursen »

Praktisk redovisning I

2 dagar
Praktisk redovisning I

För dig som ska börja arbeta med redovisning. På den här kursen lär du dig grunderna i redovisning och får bättre förståelse för företagets ekonomiska flöden. Du lär dig bl.a. de vanligaste ekonomiska begreppen, att läsa och förstå ekonomiska rapporter, hur kontoplanen fungerar samt att sköta löpande konteringar. Mycket praktisk träning ingår.

Läs mer om kursen »

Praktisk redovisning II

2 dagar
Praktisk redovisning II

Fördjupa dina kunskaper i redovisning! På den här kursen lär du dig bl.a. att självständigt sköta löpande bokföring, hantera moms, skatter och avgifter samt att förstå periodiseringar och avskrivningar.

Läs mer om kursen »

Praktisk redovisning III

2 dagar
Praktisk redovisning III

Ännu mera redovisning! En kurs för dig som vill gå vidare till mer kvalificerade arbetsuppgifter inom bokföring. Du lär dig bl.a. att läsa och analysera rapporter samt att förstå och beräkna nyckeltal.

Läs mer om kursen »

Presentationsteknik för ekonomer

2 dagar
Presentationsteknik för ekonomer

Bli ännu bättre på att paketera och framföra de ekonomiska sammanhangen i text, bild och ord så att det blir begripligt även för icke-ekonomer.

Läs mer »

Representation och förmånsbeskattning

Representation och förmånsbeskattning

Konferensen vänder sig till dig som arbetar med ekonomi och vill uppdatera dina kunskaper om representation och förmånsbeskattning inför årsskiftet. Du lär dig bland annat att se upp för de vanligaste representationsfällorna och får ta del av aktuella regler för personalvårdsförmåner. Du får nya kunskaper, inspiration och möjlighet att utbyta erfarenheter och nätverka med kollegor från hela landet.

»