Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Professionellt bemötande

– ett välkomnande som stärker företagets varumärke

 • Kundbemötandet – ditt viktigaste konkurrensmedel
 • Utveckla din kommunikativa förmåga
 • Lär dig lyssna, bemöta och förklara
Professionellt bemötande

För dig som vill skapa bästa möjliga möte

Det första intrycket är det viktigaste! En bra och förtroendeingivande första kontakt, vare sig den är per telefon, mejl eller ”öga mot öga”, skapar en positiv bild av företaget. Du som har kundkontakter är företagets ”ansikte utåt” och har ett betydande ansvar för att skapa goda relationer.

Företagsuniversitetets kurs "Professionellt bemötande" är på en dag och vänder sig just till dig som har kundkontakter i vardagen. Den ger konkreta kunskaper och praktiska råd och tips om hur du kan bemöta människor på ett professionellt och positivt sätt.

Välkommen till en praktisk och konkret kurs om välkomnande och proffsiga bemötanden i vardagen!

Program

09.45Samling och kaffe

10.00Kundfokus – enkelt men ändå så svårt

 • kundfokus – vad är det?
 • kundinsikt – vem finns vi till för?
 • kundvärde – vad kan vi hjälpa till med?

Ge kunden en positiv upplevelse

 • service och ett välkomnande bemötande
 • sanningens ögonblick – när kund och verksamhet möts
 • mina nycklar i mötet med kunden
 • "det lilla extra"
 • 12 tips för en bättre kundupplevelse

12.30Lunch

13.30Klagomålet är en gåva

 • missnöjda kunder – glappet mellan förväntan och upplevelse
 • hur kan man se klagomålet som en gåva?
 • vända missnöjda kunder till ambassadörer

Kommunikation är vårt bästa arbetsredskap

 • verbal och ickeverbal kommunikation
 • lyssna och höra vad som sägs

Framtidens kundmöte – vad krävs?

17.00Kursavslutning

Fakta

Deltagare

Företagsuniversitetets kurs "Professionellt bemötande" vänder sig till alla som på något sätt möter kunder i sitt arbete och som har kundkontakter i vardagen.

Mål

Kursens mål är att vidga ditt tankesätt kring kundupplevelse och kundfokus och ge dig kunskaper och praktiska verktyg som stärker dig i mötet med kunden.

Metod

Teori varvas med praktiska övningar, diskussioner och erfarenhetsutbyte.

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation, luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se

 

Kursledare

STOCKHOLM

Ada Elmgart

Ada Elmgart har en fil kand i Social Science/Tourism Management. Ada har mångårig erfarenhet av marknadsföring, mångkulturell kommunikation och relationsbyggande inom privat såväl som offentlig sektor.