Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Professionell service och bemötande

– ett välkomnande som stärker företagets varumärke

 • Kundbemötandet – ditt viktigaste konkurrensmedel
 • Överträffa kundens förväntningar
 • Från ”nöjda kunder” till "glödande fans"
Professionellt bemötande

Ett välkomnande som stärker företagets varumärke

Det första intrycket är det viktigaste! En bra och förtroendeingivande första kontakt, vare sig den är per telefon, mejl eller ”öga mot öga”, skapar en positiv bild av företaget. Du som har kundkontakter är företagets ”ansikte utåt” och har ett betydande ansvar för att skapa goda relationer.

Företagsuniversitetets kurs "Professionell service och bemötande" är på en dag och vänder sig just till dig som har kundkontakter i vardagen. Den ger konkreta kunskaper och praktiska råd och tips om hur du kan bemöta människor på ett professionellt och positivt sätt.

Välkommen till en praktisk och konkret kurs om välkomnande och proffsiga bemötanden i vardagen!

Program

09.45Samling och kaffe

10.00Service i världsklass

 • första intrycket
 • att ge service, min världsbild och kundens
 • från ”nöjda kunder” till glödande fans

Att inleda en ny och framgångsrik kundrelation och bemöta befintliga kunder

 • skapa harmoniska samtal med alla olika kommunikationsstilar
 • bemöta nya kunder och bemöta befintliga kunder"chex

12.30Lunch

13.30Skapa förståelse för kundens behov

 • "checka in" – egen mental förberedelse
 • hur skapar du engagemang bara genom att lyssna?
 • säkerställ att du förstår kundens behov
 • att undvika missförstånd
 • bästa sättet att veta att kunden och jag "ser på samma kort"
 • överträffa kundens förväntningar

Kommunikationens betydelse

 • rösten som verktyg
 • kroppsspråk
 • språkbruk och ordval

17.00Kursavslutning

Fakta

Deltagare

Företagsuniversitetets kurs "Professionell service och bemötande" vänder sig till alla som på något sätt möter kunder, interna eller externa, i sitt arbete och som har kundkontakter i vardagen.

Mål

Kursens mål är att vidga ditt tankesätt kring kundupplevelse och kundfokus och ge dig kunskaper och praktiska verktyg som stärker dig i mötet med kunden.

Metod

Teori varvas med praktiska övningar, diskussioner och erfarenhetsutbyte.

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation, luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se

Kursledare

STOCKHOLM