Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Key Account Manager

– praktisk och strategisk utbildning för dig som ansvarar för företagets nyckelkunder

 • Så arbetar du strategiskt med dina kundrelationer
 • Planera och agera efter kundens behov och beslutsprocess
 • Lär dig göra affärsekonomiska bedömningar och upprätta professionella avtal
Key Account Manager

För dig som är nyckeln till viktiga affärer

Då företagens produkter och tjänster blir allt mer lika är det andra faktorer som kommer att bli framtidens konkurrensfördelar, som relationer och fokus på att hitta mervärden för sina kunder.

KAM-rollen är historiskt sett förknippad med sälj, men för att få ut maximal effekt är det viktigt att sätta KAM-arbetet i ett mer strategiskt perspektiv. Först då kan företaget få det långsiktiga arbetssätt som leder till utvecklande, förtroendefulla och lönsamma kundrelationer.

Företagsuniversitetets sex dagar långa utbildning "Key Account Manager" tar ett helhetsgrepp om rollen Key Account Manager. Du får fördjupade kunskaper och praktisk träning inom ett flertal områden, som till exempel kundstrategi, säljpsykologi, juridik, ekonomi och förhandlingsteknik.

Välkommen till en aktuell, praktisk och strategisk utbildning, för dig som vill utvecklas och bli mer framgångsrik i rollen som KAM.

Program

Block 1

Kundanalyser och relationer

 • din potential hos kunden
 • kundens affärer
 • så ser du helheten – helikopteranalys
 • olika typer av SWOT-analyser
 • skapa struktur på dina kontakter – relationsmatriser
 • kom närmare kunden – lojalitetsanalys

Kundplaner

 • struktur
 • aktivitetsplaner
 • införande av nyckelkundsstrategier
 • använd ditt kundteam effektivt
 • gör en färdig kundplan

Strategisk kommunikation

 • avancerad frågeteknik
 • kundvärdesbaserad argumentation
 • presentation för ledningsgrupp
 • "Value selling"

Block 2

Affärsjuridik

 • avtalsrätt
 • anbud och accept
 • standardavtal
 • avtalstolkning
 • olika typer av fullmakt

Affärsekonomi – de affärsmässiga besluten

 • företagsekonomiska begrepp
 • kostnads- och intäktsanalys
 • beräkning av lönsamhet för dig, företaget och kunden
 • täckningsbidrag och täckningsgrad
 • rabatter – hur påverkar de resultaten?
 • return on investment (ROI) för din kund
 • väsentliga nyckeltal

Förhandlingsteknik

 • grundläggande förhandlingsprinciper
 • förbereda förhandlingsrum och mål
 • strategi, taktik och stil
 • tips, tricks och smarta tekniker
 • praktisk träning på case

Uppföljning och sammanfattning

Fakta

Deltagare

Erfarna säljare som ansvarar för en eller flera av företagets nyckelkunder, Key Account Managers och storkundsansvariga.

Mål

Målet är att ge kunskaper som behövs för att

 • förstå kundens beslutsprocess
 • aktivt arbeta med kundstrategier
 • göra en kundplan
 • kommunicera på bästa sätt med sina kunder
 • känna till nödvändiga lagar inom affärsjuridiken och upprätta professionella avtal
 • göra affärsekonomiska bedömningar
 • bli en framgångsrik förhandlare
 • få ett helhetsgrepp om rollen som Key Account Manager.

Metod

Kursen kombinerar teori med många praktiska övningar, träning och praktikfall.

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation, luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se

Kursledare

STOCKHOLM

Ulf Larsson

Ulf Larsson har arbetat som Key Account Manager och lett KAM-team i både svenska och internationella organisationer t.ex. på Canon. Han har lång erfarenhet av att utveckla säljande organisationer – både med affärsutveckling på ledningsnivå och på operativ säljnivå.

Joakim Wessman

Joakim Wessman är advokat med affärsjuridik och marknadsrätt som specialitet. Han har mer än 20 års erfarenhet av att utbilda i juridik och omvandlar teori till praktisk tillämpning.

Martin Krüger

Martin Krüger har varit verksam som revisor, ekonomichef och controller inom en rad olika branscher samt utvecklat individer och organisationer i affärsmannaskap. Han har lång erfarenhet av att bistå företag i ekonomisk styrning, lönsamhetsutveckling och planering.