Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Förhandlingsteknik

– vinnande strategi, taktik och argument

 • Lär dig behärska olika förhandlingssituationer
 • Utveckla dina argument för att nå ditt mål
 • Hitta avgörande vinna/vinna-lägen
Förhandlingsteknik

För dig som vill nå ett vinna/vinna-resultat

Ta hänsyn till både det önskvärda och det möjliga

Självklart vill du gå ur en förhandling som vinnare, men det bästa brukar vara att hitta ett läge där alla parter känner sig som vinnare. Som förhandlare är ju oftast ditt mål att behålla de goda relationerna och samtidigt få önskat resultat. För att bli en framgångsrik förhandlare gäller det att ha en strategi och tanke som tar hänsyn till både det önskvärda och det möjliga. Om du möter en motpart som är en duktig förhandlare och du inte kan hantera det kan det leda till en sämre uppgörelse än du kunde ha fått.

Lär dig behärska olika förhandlingssituationer

Många tycker att förhandling är svårt och ibland t.o.m. obehagligt men vi ska avdramatisera det och göra det så enkelt som möjligt. På den här kursen lär du dig effektiv förhandlingsteknik som ökar möjligheterna att nå resultat där alla parter är nöjda. Du lär dig att behärska olika förhandlingssituationer, hantera en besvärlig motpart, få acceptans för egna förslag till lösningar samt att nå ett förhandlingsresultat där alla parter är nöjda.

Fokus ligger på praktisk förhandlingsträning med individuell feedback av kursledaren.

Välkommen till den kompletta kursen i förhandlingsteknik som ger dig fantastiska möjligheter till praktisk förhandlingsträning med individuell återkoppling!

Program

Digitalt stöd före kursen - förbered dig

En vecka före kursen får du ett utskick via det digitala verktyget Knowly för att du ska förbereda dig på bästa sätt och få ut maximal effekt av utbildningsdagarna.

Dag 1

09.45Kaffe serveras

10.00Introduktion

Förhandlingsprocessens 4 steg

 • förberedelser
 • genomförande
 • avslut
 • uppföljning

12.30Lunch

13.30Min förhandlingsprofil

 • analys av min profil som förhandlare
 • styrkor och förbättringsområden
 • hantera besvärliga situationer och människor

Målsättningar

 • mål
 • reträttmål

Argumentera rätt

 • förbered din argumentation
 • bemöta motargument
 • fördelar för kunden/motparten

17.00Avslutning dag 1

Dag 2

09.00Kommunikation i förhandlingens olika steg

 • fördjupning i kommunikationsprofilerna
 • lyssna aktivt – både efter det som sägs och det som inte sägs
 • kroppsspråkets betydelse

Förhandlingscase från verkligheten

 • övergripande planering
 • upplägg strategi och taktiska val

Lunch

12.30Fortsättning Förhandlingscase från verkligheten

 • identifiera specifika omständigheter och problem
 • taktiska utspel

Praktisk träning och personlig feedback

 • analys samt planering inför en förhandling
 • rollspel
 • feedback
 • summering av egna styrkor och förbättringsområden
 • analys av taktiska val och målsättningar

Digitalt stöd efter kursen – uppföljning och tillämpning

I slutet av kursen får du skriva en personlig handlingsplan på mobilen eller i din dator och ange supportar på hemmaplan. En virtuell coach ger dig stöd att implementera de nya kunskaperna i ditt arbete efter kursen och dina supportrar uppmuntrar dig att reflektera över dina framsteg.

16.00Kursen avslutas

Fakta

Deltagare

Kursen vänder sig till alla som vill vässa sina kunskaper i förhandlingsteknik, t.ex. säljchefer, säljare, inköpschefer, inköpare, ekonomichefer, projektledare, säkerhetschefer och andra chefer.

Mål

Målet är att ge kunskaper som behövs för att

 • behärska olika förhandlingssituationer
 • hantera en besvärlig motpart
 • hitta rätt argument
 • få acceptans för egna förslag till lösningar
 • nå ett förhandlingsresultat där alla parter är nöjda.

Metod och digitalt stöd

Vi kombinerar teori med många praktiska övningar, diskussioner och reflektion. Du tar med dig ett eget arbetsrelaterat case till kursen som du får arbeta med under kursens gång och får handledning och feedback av kursledaren.

Vi arbetar med det digitala stödet Knowly, både före och efter kursen. Före – för att du ska kunna förbereda dig på bästa sätt och få ut så mycket som möjligt av utbildningsdagen. Efter – i form av en virtuell coach som hjälper dig att följa upp och implementera de nya kunskaperna i ditt dagliga arbete.

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation samt i de fall kursen genomförs på plats i våra kurslokaler även luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se

Kursledare

STOCKHOLM

Ulf Larsson

Ulf Larsson har lång erfarenhet av att utveckla organisationer, team och medarbetare inom sälj- & kundservice. Han arbetar med affärsutveckling både i svenska och internationella organisationer samt med individuell coachning/mentorskap för ledare och medarbetare. Några av de verktyg som han använder inom coachning är Beteende-, Drivkrafts- och EQ-analyser.