Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Förhandlingsteknik 

– vinnande strategi, taktik och argument

 • Lär dig behärska olika förhandlingssituationer
 • Utveckla dina argument för att nå ditt mål
 • Hitta avgörande vinna/vinna-lägen
Förhandlingsteknik

För dig som vill nå ett vinna/vinna-resultat

Självklart vill du gå ur en förhandling som vinnare, men det bästa brukar vara att hitta ett läge där alla parter känner sig som vinnare. Som affärsförhandlare är ju dina mål att behålla de goda relationerna och samtidigt få önskat resultat.

För att bli en framgångsrik förhandlare gäller det att ha en strategi som tar hänsyn till både det önskvärda och det möjliga.

På den här kursen lär du dig effektiv förhandlingsteknik som ökar möjligheterna att nå resultat där alla parter är nöjda. Du lär dig att behärska olika förhandlingssituationer, hantera en besvärlig motpart, få acceptans för egna förslag till lösningar samt att nå ett förhandlingsresultat där alla parter är nöjda.

Fokus ligger på praktisk förhandlingsträning med individuell feedback av kursledaren.

Välkommen till den kompletta kursen i förhandlingsteknik som ger dig fantastiska möjligheter till praktisk förhandlingsträning med individuell återkoppling!

Program

Dag 1

09.45Kaffe serveras

10.00Introduktion

Förhandlingsprocessens 4 steg

 • förberedelser
 • genomförande
 • avslut
 • uppföljning

12.30Lunch

13.30Min förhandlingsprofil

 • analys av min profil som förhandlare
 • styrkor och förbättringsområden
 • hantera besvärliga situationer och människor

Målsättningar

 • mål
 • reträttmål

Argumentera rätt

 • förbered din argumentation
 • bemöta motargument
 • fördelar för kunden/motparten

17.00Avslutning dag 1

Dag 2

09.00Kommunikation i förhandlingens olika steg

 • fördjupning i kommunikationsprofilerna
 • lyssna aktivt – både efter det som sägs och det som inte sägs
 • kroppsspråkets betydelse

Förhandlingscase från verkligheten

 • övergripande planering
 • upplägg strategi och taktiska val

Lunch

12.30Fortsättning Förhandlingscase från verkligheten

 • identifiera specifika omständigheter och problem
 • taktiska utspel

Praktisk träning och personlig feedback

 • analys samt planering inför en förhandling
 • rollspel
 • feedback
 • summering av egna styrkor och förbättringsområden
 • analys av taktiska val och målsättningar

Summering

16.00Kursen avslutas

Fakta

Deltagare

Kursen vänder sig till säljchefer, säljare, inköpschefer, inköpare samt chefer i organisationen som gör inköp och upphandlingar t.ex. säkerhetschefer och ekonomichefer.

Mål

Målet är att ge kunskaper som behövs för att

 • behärska olika förhandlingssituationer
 • hantera en besvärlig motpart
 • hitta rätt argument
 • få acceptans för egna förslag till lösningar
 • nå ett förhandlingsresultat där alla parter är nöjda.

Metod

Vi kombinerar teori med många praktiska övningar, diskussioner och reflektion. Du tar med dig ett eget arbetsrelaterat case till kursen som du får arbeta med under kursens gång och får handledning och feedback av kursledaren.

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation, luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se

Kursledare

STOCKHOLM

Marinette Patriksson

Marinette Patriksson har under många år arbetat som försäljningschef, affärsområdeschef och VD inom bank och finans, bemanning och rekrytering samt i bilbranschen. Hon har en gedigen erfarenhet av förhandlingar i både affärssammanhang och personalrelaterade frågor.